fbpx
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.14-15

„Podmíněná duše se tak stává služebníkem chtivých tužeb, a když je neuspokojí, stává se služebníkem hněvu, přičemž ji vnější energie, māyā, neustále kope. Při svém...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.13

„Podmíněná duše je kvůli svému odporu vůči vědomí Kṛṣṇy trestána čarodějnicí māyou, vnější energií. Je tak připravena podstupovat tři druhy utrpení – utrpení...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.127

„Nejvyšší Osobnost Božství, nejvyšší vládce, vždy oplývá transcendentální blažeností a je doprovázen energiemi hlādinī a samvit. Podmíněná duše je však neustále zahalená...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.194

„Žádná podmíněná duše se nemůže vymanit z hmotného otroctví, aniž by sloužila Nejvyšší Osobnosti Božství. Láska u Jeho lotosových nohou je konečným cílem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.131-132

„Pánovo svaté jméno, podoba a osobnost jsou jedno a totéž. Není mezi nimi rozdíl. Protože jsou absolutní, jsou všechny transcendentálně blažené. Mezi Kṛṣṇovým tělem a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Īśopaniṣad, mantra 7

"Kdo stále vidí všechny živé bytosti jako duchovní jiskry téže kvality jako Pán, stane se opravdovým znalcem věcí. Co pak pro něho může znamenat úzkost, co klam?" Śrī...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.18

"Živá bytost z nevĕdomosti koná hmotné činnosti a tak se v jednom smyslu stává příčinou stvoření, udržování a zničení vesmíru. Nĕkteré autority živou bytost označují jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.12

"Druhotné stvoření, které existuje Pánovou milostí, je projeveným spojením tužeb živých bytostí. Tak jako z jednoho semene vznikají další, vytvářejí činnosti, které v konateli...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.29

"Taková je klamná energie Nejvyššího Pána Viṣṇua, kterou nelze ani zastavit, ani snadno vnímat. I když jsou individuální duše nedílnými částmi Pána, jsou vlivem této klamné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.8

"Duše v tĕle je samovyzařující a oddĕlená od viditelného hrubého a neviditelného jemného tĕla. Zůstává jako pevný základ mĕnící se tĕlesné existence, tak jako je éterické nebe...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.6

"Hmotná tĕla, vlastnosti a činnosti duchovní duše jsou vytvořeny hmotnou myslí, jež je stvořena klamnou energií Nejvyššího Pána. Tímto způsobem duše přijímá hmotnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.5

"Když je rozbita nádoba, část nebe, který v ní byla, zůstává nebem tak jako předtím. Stejné je to se živou bytostí uvnitř hrubých a jemných tĕl, která po jejich smrti znovu nabyde...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.4

"Ve snu může človĕk vidĕt, jak mu byla useknuta hlava a pochopit tak, že jeho skutečné já stojí mimo zážitek ve snu. Podobnĕ může v bdĕlém stavu vidĕt, že jeho tĕlo je výtvorem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.2-3

"Ó králi, vzdej se zvířecí mentality „záhy zemřu“. Ty jsi se na rozdíl od tĕla nenarodil. V minulosti se nikdy nestalo, že bys neexistoval a nebudeš zničen ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.34

"Můj drahý králi Parīkṣite, když je klamné falešné ego, které duši poutá, odseknuto mečem rozlišujícího poznání a rozvine se realizace Pána Acyuty, Nejvyšší Duše, říká se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.33

"Když je mrak původnĕ stvořený sluncem roztrhán, může oko spatřit skutečnou podobu slunce. Podobnĕ získá své původní duchovní vĕdomí duše, když zničí svůj hmotný pokryv...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.32

"I když je mrak výtvorem slunce a je také díky slunci vidĕt, vytváří pro pozorující oko, které je další částečnou expanzí slunce, temnotu. Podobnĕ hmotné falešné ego, konkrétní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.34

"Když vychází slunce, ničí temnotu, jež zakrývá oči človĕka, ale nevytváří objekty, které pak lidé vidí před sebou a které ve skutečnosti stále existovaly. Mocná a pravá...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest