fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.38

"Klamná hmotná příroda přitahuje nepatrnou živou bytost, aby ji objala, a ta proto přijímá podoby tvořené jejími vlastnostmi. Následnĕ ztrácí všechny duchovní vlastnosti a musí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.31

"Hmotná příroda ani duše, která si jí snaží užívat, se nikdy nerodí, a přesto živá tĕla vznikají, když se tyto dvĕ spojí, tak jako se tam, kde se voda setkává se vzduchem,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.85.16

"Díky štĕstí může duše získat zdravý lidský život, což je příležitost, které je vzácné dosáhnout. Pokud je však přesto zmatená ohlednĕ toho, co je pro ni nejlepší, ó Pane,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.82.45-46

"Mé milé ženy, jsem počátek a konec všech stvořených bytostí a existuji jak v nich, tak mimo nĕ, tak jako jsou prvky éter, voda, zemĕ, vzduch a oheň počátkem a koncem všech hmotných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.46

"Ó inteligentní ženo, duše nikdy nepřichází do styku s podstatu postrádajícími hmotnými objekty ani se od nich neoddĕluje, protože duše samotná je jejich zdrojem a tím, kdo je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.31

"Duše je tvořená čistým vĕdomím neboli poznáním, a tak se liší od všeho hmotného a není zapojená ve spletitých vazbách přírodních kvalit. Můžeme ji vnímat skrze tři činnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.40.23

"Ó Nejvyšší Pane, živé bytosti v tomto svĕtĕ jsou zmatené Tvou klamnou energií. Podléhají mylným představám „já“ a „moje“, a tak jsou nucené putovat po cestách plodonosné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.14.52-54

"Tĕm, kdo považují tĕlo za vlastní já, ó nejlepší z králů, nejsou vĕci, které jsou důležité jen proto, že mají vztah s tĕlem, v žádném případĕ tak drahé jako samotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.14.50-51

"Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, každé stvořené bytosti je nejdražší její vlastní já. Všechno ostatní – dĕti, bohatství a tak dále – je pro ni cenné jen proto, že si...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.14.24

"Ti, kdo od duchovního mistra podobného slunci obdrželi jasný zrak poznání, Tĕ mohou takto vidĕt jako vlastní Duši všech duší, Nadduši každé bytosti. Po tomto pochopení Tvé...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.3.18

“Ten, kdo si myslí, že jeho viditelné tělo, které je výtvorem tří kvalit přírody, nezávisí na duši, nezná podstatu existence, a proto je pošetilec. Učení lidé jeho závěry...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.2.27

“Tělo (vesmírné i individuální tělo mají stejné složení) lze obrazně nazvat původním stromem. Na tomto stromě, který zcela závisí na půdě tvořené hmotnou přírodou,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.39

“Když se současné tělo promění v prach a je z něho znovu pouze pět prvků - země, voda, oheň, vzduch a éter - jeho majitel, živá bytost, podle svých plodonosných činností...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 8.5.48

"Činnosti věnované Nejvyšší Osobnosti Božství nepřijdou nikdy nazmar, ani když jsou rozsahem nepatrné. Jako nejvyšší otec živých bytostí je jim Nejvyšší Pán přirozeně velice...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 8.1.11

"Ačkoliv Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, neustále sleduje činnosti, které se ve světě odehrávají, Jeho nikdo nevidí. Neměli bychom si však myslet, že když Jeho nikdo nevidí, On...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.35

"Když je vědomí živé bytosti neznečištěné hmotnými chtivými touhami, je klidné při všech činnostech, neboť živá bytost dosáhla věčného, blaženého života. Po dosažení této...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.23

"Rozhovory o duchovním poznání může člověk překonat nářek a iluzi, sloužením velkému oddanému se může zbavit pýchy, mlčením se může vyhnout překážkám na cestě mystické yogy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.49

"Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, je duší a Nadduší všech živých bytostí. Každá živá bytost je projevem Jeho energie v podobě živé duše a hmotného těla. Pán je proto všem...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest