fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.20

"I když může hmotný objekt přijmout různé podoby a jména, jeho podstatná složka je vždy přítomna jako samotný základ jeho existence. Podobnĕ je Nejvyšší Absolutní Pravda spojenĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.8

"Duše v tĕle je samovyzařující a oddĕlená od viditelného hrubého a neviditelného jemného tĕla. Zůstává jako pevný základ mĕnící se tĕlesné existence, tak jako je éterické nebe...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.7

"Lampa plní svoji funkci pouze spojením jejího paliva, nádoby, knotu a ohnĕ. Hmotný život založený na ztotožnĕní duše s tĕlem je podobnĕ rozvinut a zničen činnostmi hmotného dobra,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.6

"Hmotná tĕla, vlastnosti a činnosti duchovní duše jsou vytvořeny hmotnou myslí, jež je stvořena klamnou energií Nejvyššího Pána. Tímto způsobem duše přijímá hmotnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.5

"Když je rozbita nádoba, část nebe, který v ní byla, zůstává nebem tak jako předtím. Stejné je to se živou bytostí uvnitř hrubých a jemných tĕl, která po jejich smrti znovu nabyde...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.4

"Ve snu může človĕk vidĕt, jak mu byla useknuta hlava a pochopit tak, že jeho skutečné já stojí mimo zážitek ve snu. Podobnĕ může v bdĕlém stavu vidĕt, že jeho tĕlo je výtvorem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.5.2-3

"Ó králi, vzdej se zvířecí mentality „záhy zemřu“. Ty jsi se na rozdíl od tĕla nenarodil. V minulosti se nikdy nestalo, že bys neexistoval a nebudeš zničen ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.35

"Zkušení znalci jemných funkcí přírody prohlašují, ó přemožiteli nepřátel, že existují trvalé procesy tvoření a ničení, kterými všechny stvořené bytosti počínaje Brahmou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.31

"Moudrá osoba, jejíž vĕdomí je upřené na vlastní já, si ani nevšímá činností svého tĕla. Když stojí, sedí, kráčí, leží, močí, jí nebo provádí jiné tĕlesné úkony, ví,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.7

"Můj milý Uddhavo, hmotné tĕlo a mysl složené ze tří kvalit hmotné přírody se tĕ drží, ale ve skutečnosti jsou klamem, protože se projevují jen v přítomnosti, a původní ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.11

"Osvícená odpoutaná osoba používá své tĕlo k ležení, sezení, chození, koupání se, dívání se, dotýkání se, čichání, jedení, poslouchání a tak dále, ale nikdy se tĕmito...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.9

"Tak jako oheň může podle stavu paliva vypadat různĕ – jako zahalený či projevený, slabý, zářivý a podobnĕ – i duchovní duše vstupuje do hmotného tĕla a přijímá určité...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.8

"Tak jako se oheň, který spaluje a osvĕtluje, liší od dřeva, které má být spáleno, aby dalo svĕtlo, pozorovatel v tĕle, duchovní duše osvícená sama sebou, se liší od hmotného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.29

"Po mnoha a mnoha zrozeních a smrtích živá bytost obdrží vzácné lidské tĕlo, které je sice dočasné, ale dává možnost dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Proto by mĕl rozvážný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.28

"Expandováním své energie, māyā-śakti, stvořil Nejvyšší Pán nespočet životních podob, aby byly domovem podmínĕných duší. Ale stvoření podob stromů, plazů, zvířat, ptáků,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.25

"Hmotné tĕlo je také můj duchovní učitel, protože mĕ učí odpoutanosti. Jelikož podléhá stvoření a zničení, čeká ho vždy bolestivý konec. I když tedy tĕlo používám k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.33

"Toto hmotné tĕlo je jako dům, ve kterém já, duše, žiji. Kosti tvořící mou páteř, žebra, paže a nohy jsou jako trámy, příčné trámy a pilíře tohoto domu a celá konstrukce,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.51

"Přestože se slunce odráží v různých objektech, samo se nikdy nedĕlí ani nesplývá se svým odrazem. To by si o nĕm mohly myslet jedinĕ osoby s tupou inteligencí. Také duše zůstává...

ČÍTAŤ VIAC

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest