fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.28

"Expandováním své energie, māyā-śakti, stvořil Nejvyšší Pán nespočet životních podob, aby byly domovem podmínĕných duší. Ale stvoření podob stromů, plazů, zvířat, ptáků,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.25

"Hmotné tĕlo je také můj duchovní učitel, protože mĕ učí odpoutanosti. Jelikož podléhá stvoření a zničení, čeká ho vždy bolestivý konec. I když tedy tĕlo používám k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.33

"Toto hmotné tĕlo je jako dům, ve kterém já, duše, žiji. Kosti tvořící mou páteř, žebra, paže a nohy jsou jako trámy, příčné trámy a pilíře tohoto domu a celá konstrukce,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.51

"Přestože se slunce odráží v různých objektech, samo se nikdy nedĕlí ani nesplývá se svým odrazem. To by si o nĕm mohly myslet jedinĕ osoby s tupou inteligencí. Také duše zůstává...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.49

"Plameny ohnĕ se objevují a mizí každým okamžikem, ale bĕžný pozorovatel si tohoto tvoření a zanikání přesto nevšímá. Také mocné vlny času se valí bez ustání jako silné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.48

"Všechny fáze našeho hmotného života, jež začínají zrozením a vrcholí smrtí, se pojí s tĕlem a nemají vliv na duši, tak jako zdánlivé dorůstání a ubývání mĕsíce neovlivňuje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.47

"Tak jako se oheň projevuje různĕ v kusech dřeva s různou velikostí a vlastnostmi, všemohoucí Nejvyšší Duše vypadá poté, co vstoupí do tĕl vyšších a nižších forem života...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.43

"I když mocný vítr po nebi unáší mraky a bouře, nebe se toto dĕní nedotýká a není jím ovlivnĕné. Ani duše se ve skutečnosti nemĕní a není ovlivnĕna stykem s hmotnou přírodou....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.39

"Učený mudrc má nacházet uspokojení v jednoduchém udržování své existence a nemá usilovat o uspokojování hmotných smyslů. Mĕl by tedy pečovat o hmotné tĕlo takovým způsobem, aby...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.22

"V tomto svĕtĕ existuje mnoho druhů stvořených tĕl – nĕkterá s jednou nohou, jiná se dvĕma, třemi, čtyřmi či více nohami a další bez nohou – ale ze všech je Mi skutečnĕ drahé...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.15

"Podmínĕné duše zcela svazuje náklonnost k jejich vlastním mrtvolám podobným hmotným tĕlům a jejich příbuzným a majetku. V tomto pyšném a pošetilém rozpoložení chovají nenávist...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.39

"Duše se v tomto hmotném svĕtĕ rodí v mnoha různých živočišných druzích. Nĕkteré druhy se rodí z vajec, jiné z embryí, ze semen rostlin a stromů a jiné z potu. Ve všech druzích...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.38

"Brahman, vĕčná duše, se nikdy nenarodil, nikdy nezemře, neroste ani neubývá. Tato duše je ve skutečnosti znalcem mládí, středního vĕku i smrti hmotného tĕla. Duši tedy lze chápat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.35

"Śrī Pippalāyana řekl: Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je příčinou stvoření, udržování a zničení tohoto vesmíru, sám však žádnou příčinu nemá. Prostupuje různými stavy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.18

"Śrī Prabuddha řekl: Podmínĕné duše přijímají v lidské společnosti mužské a ženské role a spojují se v pohlavních vztazích. Neustále se tak na hmotné úrovni snaží odstraňovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.4-5

"Nadduše vstoupí do hmotných tĕl stvořených bytostí, uvede do chodu mysl a smysly, a tak způsobí, že se živé bytosti obrátí ke třem kvalitám hmotné přírody pro smyslový...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.3

"Śrī Antarīkṣa řekl: Ó králi s mocnými pažemi, původní duše veškerého stvoření uvedla do činnosti hmotné složky, a projevila tak všechny živé bytosti ve vyšších i nižších...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.49

"Hmotné tĕlo je v hmotném svĕtĕ vždy podřízeno rození a rozkladu. Životní vzduch (prāṇa) je sužován hladem a žízní, mysl je vždy plná obav, inteligence touží po...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest