fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.31

"Hmotná příroda ani duše, která si jí snaží užívat, se nikdy nerodí, a přesto živá tĕla vznikají, když se tyto dvĕ spojí, tak jako se tam, kde se voda setkává se vzduchem,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.19

"Zdánlivĕ vstupuješ do rozmanitých druhů živých bytostí, které jsi stvořil, a inspiruješ je k jednání. Projevuješ se způsobem odpovídajícím jejich vyššímu či nižšímu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.85.17

"Celý tento svĕt držíš v poutech lásky, a když tedy lidé uvažují o svých hmotných tĕlech, myslí si: „To jsem já,“ a když uvažují o svém potomstvu a dalších příbuzných,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.82.45-46

"Mé milé ženy, jsem počátek a konec všech stvořených bytostí a existuji jak v nich, tak mimo nĕ, tak jako jsou prvky éter, voda, zemĕ, vzduch a oheň počátkem a koncem všech hmotných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.70.28

"Ó Pane, s tímto tĕlem podobným mrtvole a vždy plným strachu neseme břemeno relativního štĕstí králů, které je jako sen. Proto jsme zavrhli skutečné štĕstí duše, které pochází...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.60.45

"Žena, která si nedokáže vychutnávat vůni medu Tvých lotosových nohou, se stane naprosto pomatenou, a tak přijme za manžela nebo milence živou mrtvolu pokrytou kůží, vousy, nehty, vlasy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.47

"Zrození a ostatní promĕny podstupuje tĕlo, ale nikdy vlastní já, tak jako se mĕní fáze mĕsíce, ale mĕsíc nikdy, i když je možné nov nazvat „smrtí“...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.45

"Toto hmotné tĕlo, které má počátek a konec, je složené z hmotných prvků, smyslů a kvalit přírody. Tĕlo, uvalené na vlastní já hmotnou nevĕdomostí, je nutí vnímat kolobĕh...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.51.50

"Tĕlo, které nejprve jezdí na divokých slonech nebo kočárech zdobených zlatem a je známo pod jménem „král“, je pozdĕji Tvou nepřemožitelnou silou času nazýváno „výkaly“,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.49.20-21

"V tomto svĕtĕ nemá nikdo trvalý vztah s nikým jiným, ó králi. Nemůžeme zůstat navždy ani se svým vlastním tĕlem, o manželce, dĕtech a ostatních ani nemluvĕ. Každý tvor se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.24.16

"Každý jedinec je pod vlivem své podmínĕné povahy a musí tedy jednat podle ní. Celý tento vesmír se všemi jeho polobohy, démony a lidskými bytostmi, je založený na podmínĕné povaze...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.16.57

"Ó svrchovaný stvořiteli, to Ty tvoříš tento vesmír složený z rozmanitého uspořádání hmotných kvalit a v průbĕhu toho projevuješ různé druhy osobností a forem života, různé...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.16.56

"Had Kāliya řekl: Již jen proto, že jsme se narodili jako had, jsme zlí, nevĕdomí a stále hnĕviví. Ó Pane, obyčejné bytosti se velmi tĕžko zbavují své podmínĕné povahy, na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.14.52-54

"Tĕm, kdo považují tĕlo za vlastní já, ó nejlepší z králů, nejsou vĕci, které jsou důležité jen proto, že mají vztah s tĕlem, v žádném případĕ tak drahé jako samotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.14.50-51

"Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, každé stvořené bytosti je nejdražší její vlastní já. Všechno ostatní – dĕti, bohatství a tak dále – je pro ni cenné jen proto, že si...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.12

“Toto tělo je koneckonců vytvořeno neprojevenou přírodou, znovu zničeno a smíseno s přírodními prvky. Je tedy společným majetkem všech. Kdo jiný než darebák by za těchto okolností...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.11

“Patří toto tělo během života svému zaměstnavateli, svému vlastnímu já, otci, matce nebo snad otci matky? Patří tomu, kdo ho násilím odvede, otrokáři, který si ho koupí, nebo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.4.20

“Ten, kdo nechápe přirozenou povahu těla a duše (ātmy), příliš přilne k tělesnému pojetí života. Kvůli zálibě v těle a jeho vedlejších produktech potom silně prožívá, zda je...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest