fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.15-16

"Ó králi, kdykoliv si yogī přeje opustit tuto planetu lidských bytostí, nemá mít rozpaky ohledně vhodného času a místa, ale má pohodlně a bez rozptýlení sedět, usměrňovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.4-5

"Ti, kterým chybí ātma-tattva, se nedotazují na životní problémy. Jsou příliš připoutaní ke svým nespolehlivým vojákům jako je tělo, děti a manželka. I když mají dostatek...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.15

"V posledních okamžicích svého života má být člověk natolik statečný, aby se nebál smrti. Musí však přetnout veškerá pouta k hmotnému tělu a ke všemu, co k němu náleží, a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.46

Toto hrubohmotné tělo vytvořené z pěti prvků je již pod vládou věčného času (kāly), činnosti (karmy) a kvalit hmotné přírody (guṇ). Jak tedy může chránit druhé, když je samo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 15.7

"Živé bytosti v tomto podmienenom svete sú Mojimi fragmentárnymi čiastočkami. Žijúc podmieneným životom, ťažko bojujú so šiestimi zmyslami, vrátane mysle." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 16.19-20

Týchto najnižších z ľudí, závistivých a zlomyseľných, vrhám do oceánu hmotnej existencie, do rôznych démonských druhov života. Život za životom sa tieto osoby ocitajú v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.27 & 30 & 32

Ó, vodca Bharatovcov, vedz, že všetko, čo vôkol seba vidíš, pohyblivé i nehybné, je iba spojením poľa pôsobnosti a znalca poľa. Kto chápe, že všetky činnosti vykonáva telo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.28

"Ten, kto vidí, že individuálnu dušu sprevádza vo všetkých telách Nadduša, a chápe, že ani duša, ani Nadduša, nemôžu zaniknúť spolu so zánikom tela, ten vpravde...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.2-3

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Ó, syn Kuntī, toto telo sa nazýva pole a ten, kto toto telo pozná, sa nazýva znalec poľa. Ó, potomok Bharatov, mal by si vedieť,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.28

"Všetky stvorené bytosti sú na počiatku neprejavené, v prechodnom štádiu sú prejavené a po zničení opäť neprejavené. Prečo teda nariekať, ó, potomok...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.26-27

"Ak si však myslíš, že duša (alebo príznaky života) sa zakaždým rodí a potom navždy umiera, ani tak nemáš žiadny dôvod žialiť, ó, bojovník mocných paží. Pre toho, kto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.25

"Duša je neviditeľná, nepredstaviteľná a nemenná. Keď to všetko vieš, nemal by si nariekať nad telom." Bhagavad-Gītā 2.25

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.20

"Duša sa nerodí, ani nikdy neumiera. Nikdy nevznikla, nikdy nevzniká a ani nikdy nevznikne. Je nezrodená, večná, trvalá a pôvodná. Nezahynie, keď je telo zabité." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.35

"Tí, ktorí zrakom poznania postrehnú rozdiel medzi telom a znalcom tela (dušou) a pochopia proces oslobodenia sa zo zajatia hmotnej prírody, dospejú k najvyššiemu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.16

"Tí, ktorí vidia pravdu, dospeli k záveru, že to, čo je iluzórne (hmotné telo), je pominuteľné, a to, čo je večné (duša), sa nemení. K tomuto záveru dospeli, keď študovali povahu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.18

"Hmotné telo tejto nezničiteľnej, nezmerateľnej a večnej živej bytosti istotne pominie, preto bojuj, ó, potomok Bharatov." Bhagavad-Gītā 2.18

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 13.34

"Ó, potomok Bharatov, tak ako jediné Slnko osvetľuje celý vesmír, tak živá bytosť osvetľuje vedomím celé telo." Bhagavad-Gītā 13.34    

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.61

"Najvyšší Pán sídli v srdci každého, ó, Arjuna, a riadi putovanie všetkých živých bytostí, ktoré sú akoby vsadené do stroja zhotoveného z hmotnej energie." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest