fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.20

"Každý moudrý člověk velmi dobře ví, že připoutanost k hmotným věcem je největším poutem pro duši, ale tatáž připoutanost zaměřená k seberealizovaným oddaným otevírá dveře...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.34

"Ó Brahmo, vše, co vypadá, že má nějakou hodnotu, není reálné, pokud to nemá vztah ke Mně. Věz, že je to Moje iluzorní energie; odraz světla v temnotě." Śrīmad-Bhāgavatam...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.2

"Iluzí oklamaná živá bytost se zjevuje v mnoha podobách, které jí poskytuje vnější hmotná energie Pána. Když si takto uvězněná živá bytost užívá v kvalitách hmotné přírody,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.2-3

"Védské mantry jsou podány tak matoucím způsobem, že to zavádí inteligenci lidí k nesmyslným věcem jako jsou nebeská království. Podmíněná duše se nechává unášet sny o takových...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.18

"Osoby, které jsou opravdu inteligentní a mají filozofické sklony, by se měly snažit dosáhnout onoho cíle, jehož nelze dosáhnout ani putováním od nejvyšší planety (Brahmaloky) k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.36-37

"Všechny hmotné výtvory procházejí zmenami a jsou neustále a rychle opotřebovávány mocnými proudy času. Různé stavy existence, které hmotné výtvory projevují, jsou neustálými...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.27-29

"Můj drahý králi, ve Védach je řečeno, že hmotnou příčinu, která tvoří jakýkoliv hmotný výtvor v tomto vesmíru, lze vnímat jako oddelenou realitu, tak jako se dají nite, které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.36-37

"Jakákoliv zdánlivá dualita vnímaná ve vlastním já je pouze výplod zmatené mysli. Kromĕ duše totiž tato domnĕlá dualita nemá na čem spočívat." "Dualitu tvořenou pĕti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.33-34

"Hmotnou nevĕdomost, která působením kvalit přírody nabývá mnoha různých podob, podmínĕná duše mylnĕ pokládá za své vlastní já. Díky rozvoji duchovního poznání, Můj milý...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.17

"Přestože falešné ego nemá skutečný základ, je vnímané v mnoha podobách – jako činnosti mysli, řeči, životního vzduchu a tĕlesných schopností. Rozvážný mudrc však odsekne...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.12-14

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: "Dokud pošetilou duši přitahují hmotné tĕlo, smysly a životní síla, tak dlouho vzkvétá její hmotná existence, i když je z konečného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.8

"Ten, kdo náležitĕ pochopil postup, jak se stát neochvĕjným v teoretickém a realizovaném poznání, který jsem zde popsal, se nezabývá hmotnou kritikou ani chválou. Putuje svobodnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.56

"Falešné ego utváří klamnou hmotnou existenci, a tak duše vnímá hmotné štĕstí a neštĕstí. Duchovní duše je však vůči hmotné přírodĕ transcendentální; hmotné štĕstí a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.49

"Ti, kdo se ztotožňují s tímto tĕlem, které je jen výtvorem hmotné mysli, mají oslepenou inteligenci a uvažují z hlediska „já“ a „moje“. Kvůli své mylné představĕ „toto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.19

"Kradení, násilí, lhaní, neupřímnost, chtíč, hnĕv, zmatenost, pýcha, hádavost, nepřátelství, nedůvĕra, závist a nebezpečí způsobená ženami, hazardem a omamnými látkami je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.56

"Pro toho, kdo medituje o smyslovém požitku, hmotný život – i když postrádá skutečnou existenci – nekončí, tak jako nepříjemné zážitky ve snu." Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.56

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.51

"Neinteligentní človĕk, který nedokáže rozeznat sebe sama od hmotné přírody, považuje dočasnou přírodu za skutečnou. Ze styku s ní je úplnĕ zmatený a vstupuje do kolobĕhu hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.41

"Tak jako si snící nebo fantazírující osoba nepamatuje své dřívĕjší sny či fantazírování, živá bytost si ve svém současném tĕle myslí, že teprve nedávno vznikla, přestože...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest