fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.8

"Ten, kdo náležitĕ pochopil postup, jak se stát neochvĕjným v teoretickém a realizovaném poznání, který jsem zde popsal, se nezabývá hmotnou kritikou ani chválou. Putuje svobodnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.49

"Ti, kdo se ztotožňují s tímto tĕlem, které je jen výtvorem hmotné mysli, mají oslepenou inteligenci a uvažují z hlediska „já“ a „moje“. Kvůli své mylné představĕ „toto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.19

"Kradení, násilí, lhaní, neupřímnost, chtíč, hnĕv, zmatenost, pýcha, hádavost, nepřátelství, nedůvĕra, závist a nebezpečí způsobená ženami, hazardem a omamnými látkami je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.56

"Pro toho, kdo medituje o smyslovém požitku, hmotný život – i když postrádá skutečnou existenci – nekončí, tak jako nepříjemné zážitky ve snu." Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.56

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.51

"Neinteligentní človĕk, který nedokáže rozeznat sebe sama od hmotné přírody, považuje dočasnou přírodu za skutečnou. Ze styku s ní je úplnĕ zmatený a vstupuje do kolobĕhu hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.41

"Tak jako si snící nebo fantazírující osoba nepamatuje své dřívĕjší sny či fantazírování, živá bytost si ve svém současném tĕle myslí, že teprve nedávno vznikla, přestože...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.21.31

"Tak jako pošetilý obchodník promrhává své bohatství v nevýnosném podnikání, hlupáci promrhávají všechny pravé životní hodnoty a místo nich dychtí po dosažení hmotného nebe, o...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.21.24-25

"Již hmotným zrozením se lidské bytosti v mysli připoutávají k osobnímu smyslovému požitku, dlouhému životu, smyslovým činnostem, tĕlesné síle, sexuální potenci, k přátelům a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.32

"Kým živá bytosť bdie, užíva si a trpí všetkými hmotnými zmyslami pomocou tela a mysle; počas spánku si užíva podobné zážitky v mysli; a v hlbokom bezsennom spánku všetky takéto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.3-4

"Ó Uddhavo, poznání i nevĕdomost jsou výtvory māyi a jako takové jsou expanzemi Mé energie. Jak poznání, tak nevĕdomost nemají počátek a trvale udílejí vtĕleným živým bytostem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.18

"Dokonce i velkého mudrce Ṛṣyaśṛṅgu, syna lanĕ, upoutal svĕtský zpĕv, tanec a hudba krásných žen, které si s ním pak mohly dĕlat, co chtĕly jako s domácím...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.17

"Svĕtec žijící v lese ve stavu odříkání by nikdy nemĕl poslouchat písnĕ či hudbu propagující hmotný požitek. Mĕl by bedlivĕ uvážit příklad jelena, který se nechá zmást...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.6

"Počas obdobia dažďov sa rozbujnené rieky náhlia do oceánu, a počas suchého leta sú rieky zas plytké, lebo sú výrazne menej zásobené vodou. Oceán sa však neprelieva počas obdobia...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.8

"Ten, koho vedomie je zmätené ilúziou, vníma mnoho rozdielov v hodnote a význame hmotných objektov. Tak sa neustále zaoberá činnosťami na úrovni materiálneho dobra a zla, a je zviazaný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.25-26

"Zmatená živá bytost, která pokládá tělo a mysl za sebe sama, považuje některé lidi za své příbuzné a jiné za cizí, a kvůli této mylné představě trpí. Hromadění těchto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.1.24

"Můj milý králi, podmíněná duše s tělesným pojetím života považuje tělo za své vlastní já a vše, co má k tělu nějaký vztah, pokládá za své. Následkem této mylné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.18-19

"Živá bytost, která je zmatena nevědomostí, putuje lesem tohoto hmotného světa a vždy a všude si užívá štěstí a neštěstí, jež pocházejí z jejích minulých činů." "Ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.8

"I když se jedna živá bytost spojuje s druhou kvůli vztahu založeném na tělech, která jsou pomíjivá, živá bytost je věčná. Nikoliv ona, ale tělo je tím, co se rodí nebo podléhá...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest