fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.41

"Tak jako si snící nebo fantazírující osoba nepamatuje své dřívĕjší sny či fantazírování, živá bytost si ve svém současném tĕle myslí, že teprve nedávno vznikla, přestože...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.21.31

"Tak jako pošetilý obchodník promrhává své bohatství v nevýnosném podnikání, hlupáci promrhávají všechny pravé životní hodnoty a místo nich dychtí po dosažení hmotného nebe, o...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.21.24-25

"Již hmotným zrozením se lidské bytosti v mysli připoutávají k osobnímu smyslovému požitku, dlouhému životu, smyslovým činnostem, tĕlesné síle, sexuální potenci, k přátelům a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.32

"Kým živá bytosť bdie, užíva si a trpí všetkými hmotnými zmyslami pomocou tela a mysle; počas spánku si užíva podobné zážitky v mysli; a v hlbokom bezsennom spánku všetky takéto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.11.3-4

"Ó Uddhavo, poznání i nevĕdomost jsou výtvory māyi a jako takové jsou expanzemi Mé energie. Jak poznání, tak nevĕdomost nemají počátek a trvale udílejí vtĕleným živým bytostem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.18

"V hmotném svĕtĕ je vidĕt, že nĕkdy ani inteligentní človĕk není šťastný a dokonce i velký hlupák nĕkdy šťastný je. Představa, že dovedné provádĕní hmotných činností...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.18

"Dokonce i velkého mudrce Ṛṣyaśṛṅgu, syna lanĕ, upoutal svĕtský zpĕv, tanec a hudba krásných žen, které si s ním pak mohly dĕlat, co chtĕly jako s domácím...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.17

"Svĕtec žijící v lese ve stavu odříkání by nikdy nemĕl poslouchat písnĕ či hudbu propagující hmotný požitek. Mĕl by bedlivĕ uvážit příklad jelena, který se nechá zmást...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.6

"Počas obdobia dažďov sa rozbujnené rieky náhlia do oceánu, a počas suchého leta sú rieky zas plytké, lebo sú výrazne menej zásobené vodou. Oceán sa však neprelieva počas obdobia...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.8

"Ten, koho vedomie je zmätené ilúziou, vníma mnoho rozdielov v hodnote a význame hmotných objektov. Tak sa neustále zaoberá činnosťami na úrovni materiálneho dobra a zla, a je zviazaný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.7.41-42

"Materialista si o sobě myslí, že je velmi inteligentní, a neustále usiluje o hospodářský rozvoj. Jak je však uvedeno ve Védách, hmotné činnosti mu opakovaně přinášejí zklamání,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.25-26

"Zmatená živá bytost, která pokládá tělo a mysl za sebe sama, považuje některé lidi za své příbuzné a jiné za cizí, a kvůli této mylné představě trpí. Hromadění těchto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.1.24

"Můj milý králi, podmíněná duše s tělesným pojetím života považuje tělo za své vlastní já a vše, co má k tělu nějaký vztah, pokládá za své. Následkem této mylné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.18-19

"Živá bytost, která je zmatena nevědomostí, putuje lesem tohoto hmotného světa a vždy a všude si užívá štěstí a neštěstí, jež pocházejí z jejích minulých činů." "Ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.8

"I když se jedna živá bytost spojuje s druhou kvůli vztahu založeném na tělech, která jsou pomíjivá, živá bytost je věčná. Nikoliv ona, ale tělo je tím, co se rodí nebo podléhá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.5

"V tomto hmotném světě, který plyne jako řeka, jež unáší živou bytost, se postupně všichni lidé stávají přáteli, příbuznými a nepřáteli. Chovají se také neutrálně, dělají...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.26.36

"Ten, kdo je na tomto světě nebo v tomto životě velmi pyšný na své bohatství, si vždy myslí: “Jsem tak bohatý. Kdo se mi vyrovná?” Má pokřivený pohled a neustále se obává, že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.25.6

"Ti, kdo se zajímají pouze o takzvaný řádný život — být hospodářem zapleteným prostřednictvím synů a manželky a vyhledávajícím bohatství, si myslí, že tyto věci jsou...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest