fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.26

"Človĕk připoutaný k tĕlu s velkým úsilím hromadí peníze, aby expandoval a chránil postavení své manželky, dĕtí, majetku, domácích zvířat, služebníků, domovů, příbuzných,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.3

"V rodinném životĕ si rodiče dĕlají neustále starosti o svůj domov, své dĕti a svou povĕst. Mĕ se ale nic z toho netýká. Nedĕlám si hlavu s žádnou rodinou a nedbám na pocty a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.41

"Činnosti určené k uspokojování smyslů připravují živou bytost o inteligenci a ona padá do temné studny hmotné existence. V té studni ji pak uchvátí smrtící had času. Kdo jiný než...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.33

"Toto hmotné tĕlo je jako dům, ve kterém já, duše, žiji. Kosti tvořící mou páteř, žebra, paže a nohy jsou jako trámy, příčné trámy a pilíře tohoto domu a celá konstrukce,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.29

"Ó králi, ten, kdo nevyvinul odpoutanost, se netouží vzdát pouta hmotného tĕla, tak jako se človĕk bez duchovního poznání netouží nikdy zříci svého falešného vlastnictví mnoha...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.19

"Tak jako se ryba pobízená touhou si pochutnávat osudnĕ chytne na rybářův háček, pošetilého človĕka podobnĕ zmate silnĕ rušivé nutkání jazyka a zničí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.15

"Chamtivý človĕk nahromadí za cenu velkého úsilí a tĕžkostí mnoho penĕz, ale ne vždy si jich může sám užívat nebo je dát druhým jako milodar. Je jako včela, která usilovnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.8

"Hlupák, který neumí chytře rozlišovat, se okamžitĕ vzruší při pohledu na ženu okrášlenou zlatými ozdobami, jemnými odĕvy a různými líčidly. Posedlý touhou po smyslovém požitku...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.73-74

"Ten, kdo příliš lpí na rodinném životĕ, je tímto způsobem v srdci rozrušený a snaží se stejnĕ jako holub nalézt potĕšení ve svĕtské sexuální přitažlivosti. Lakomce...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.16

"Ó můj Pane, já sám jsem úplný hlupák, protože mé vĕdomí je pohroužené v hmotném tĕle a tĕlesných vztazích, což jsou všechno výtvory Tvé matoucí energie. Uvažuji tedy: „Jsem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.15

"Můj milý Pane, ó Nejvyšší Duše, pro ty, jejichž mysl je připoutaná k uspokojování smyslů, a zvláštĕ pro Ty, kdo postrádají oddanost Tobĕ, je velmi tĕžké se takto zříkat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.7

"Můj milý Uddhavo, hmotný vesmír, který vnímáš prostřednictvím své mysli, řeči, očí, uší a dalších smyslů, je výtvor klamu, který je pokládán za skutečný kvůli vlivu māyi....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.18

"Ti, kdo se pod vlivem Pánovy klamné energie odvrátili od Nejvyššího Pána Vāsudevy, jsou nakonec donuceni se vzdát svých takzvaných domovů, dĕtí, přátel, manželek a milenek, kteří...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.16

"Ti, kdo nedosáhli poznání Absolutní Pravdy, i když už překonali temnotu naprosté nevĕdomosti, obvykle následují trojí cestu zbožného hmotného života, tedy zbožnost, ekonomický...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.15

"Podmínĕné duše zcela svazuje náklonnost k jejich vlastním mrtvolám podobným hmotným tĕlům a jejich příbuzným a majetku. V tomto pyšném a pošetilém rozpoložení chovají nenávist...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.9

"Inteligence krutĕ smýšlejících lidí je zaslepená nemístnou pýchou založenou na velkém bohatství, prestižních rodinných stycích, vzdĕlání, odříkání, osobní kráse, fyzické...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.19

"Bohatství je neustálým zdrojem neštĕstí, je velmi tĕžké je získat a pro duši představuje prakticky smrt. Jaké uspokojení človĕk ze svého bohatství ve skutečnosti získává? Jak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.51

"Zrození v aristokratické rodinĕ a provádĕní odříkavých a zbožných činností zajisté způsobí, že je na sebe človĕk pyšný. Ještĕ více je zaslepen, pokud si užívá významného...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest