fbpx
logo
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Antya-līlā 6.199

„Ti, kdo jsou připoutaní k materialistickému životu a slepí vůči duchovnímu životu, jsou nuceni jednat tak, že je akce a reakce za jejich činnosti poutají k opakovanému rození a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.118

„V hmotných podmínkách je živá bytost někdy povznesena na vyšší planetární soustavy s hmotným blahobytem a někdy potápěná v pekelných podmínkách. Je v naprosto stejné situaci...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 19.151

„Všechny živé bytosti podle své karmy putují celým tímto vesmírem. Některé se dostávají na vyšší planetární soustavy a jiné klesají na nižší planetární soustavy. Z mnoha...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 12.70

„Člověk, který postrádá vědomí Kṛṣṇy, není o nic lepší než suché dřevo nebo mrtvola. Je mrtvý, i když dosud ještě žije, a po smrti ho potrestá Yamarāja.“ Śrī...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.25-26

"Život, smrt i cíl v příštím životĕ si vtĕlené duše určuje sama svými vlastními činy. Za vytváření jejího štĕstí a neštĕstí proto nikdo jiný zodpovĕdný není, ó...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.35

"Zkušení znalci jemných funkcí přírody prohlašují, ó přemožiteli nepřátel, že existují trvalé procesy tvoření a ničení, kterými všechny stvořené bytosti počínaje Brahmou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.30

"Obyčejná živá bytost koná hmotné činnosti a působí na ni následky tohoto počínání. Tak ji až do smrti pohánĕjí různé touhy k neustálému plodonosnému jednání. Moudrá osoba...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.16

"Počátek, ukončení a udržování jsou fáze hmotných příčinných souvislostí. To, co všechny tyto hmotné fáze neustále doprovází od jednoho stvoření ke druhému a co jediné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.12.21

"Tak jako tkaná látka spočívá v množství podélných a příčných nití, celý vesmír se podobnĕ rozprostírá na podélných a příčných energiích Nejvyššího Pána, Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.33

"Podmínĕná duše závislá na plodonosných činnostech pod vlivem hmotných kvalit přírody se Mĕ, Nejvyšší Osobnosti Božství, bude stále obávat, protože Já jí dávám výsledky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.32

"Dokud si živá bytost myslí, že kvality hmotné přírody mají oddĕlenou existenci, bude nucena se rodit v mnoha různých podobách a zažívat rozmanité formy hmotné existence. Tak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.17

"Konatel plodonosných činností sice touží po trvalém štĕstí, ale je jasnĕ vidĕt, že materialisté jsou často nešťastní a jen tu a tam spokojení. To dokazuje, že nejsou nezávislí a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.26

"Človĕk připoutaný k tĕlu s velkým úsilím hromadí peníze, aby expandoval a chránil postavení své manželky, dĕtí, majetku, domácích zvířat, služebníků, domovů, příbuzných,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.23

"Ó králi, vosa jednou donutila jednoho slabšího hmyzího jedince vstoupit do jejího hnízda a vĕznila ho tam. Ten slabý hmyz pak s velkým strachem neustále meditoval o své vĕznitelce a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.22

"Pokud z lásky, nenávisti či strachu vtĕlená duše s podporou své inteligence a naprostým soustředĕním upíná mysl na určitou tĕlesnou podobu, nepochybnĕ získá právĕ tu podobu, o...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.1

"Svatý brāhmaṇa řekl: Ó králi, vtĕlená živá bytost automaticky zakouší neštĕstí v nebi či pekle. Podobnĕ zažívá i štĕstí, aniž by ho vyhledávala. Ten, kdo umí inteligentnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.37

"Rozvážný človĕk by i v situaci, kdy ho sužují jiné živé bytosti, mĕl chápat, že ti, kdo na nĕho útočí, jednají bezmocnĕ pod vlivem Boha, a tak by se nikdy nemĕl nechat svést ze...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.14

"Ti hříšníci, kteří neznají pravé náboženské zásady, a přesto se považují za naprosto zbožné, se nezdráhají páchat násilí na nevinných zvířatech, která jim plnĕ...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest