fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 5.10

"Kto si koná svoju povinnosť bez lipnutia a plody svojej práce prenecháva Najvyššiemu Pánovi, toho sa nedotkne hriech, tak, ako sa voda nedotkne lotosového listu." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.12

"Duša pevne zakotvená v oddanosti dosiahne trvalý mier, lebo Mi obetuje plody svojich činov, zatiaľ čo človek, ktorý nie je spojený s Božstvom a lipne na plodoch svojich činov, je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.13

"Vtelená bytosť, ktorá ovláda svoju povahu a v mysli sa vzdáva všetkých činov, šťastne prebýva v meste s deviatimi bránami (v hmotnom tele), nič nekoná a ani k činom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.16-18

"Dokonca aj múdri sú zmätení, keď majú rozhodnúť, čo je čin a čo nečin. Vysvetlím ti teraz, čo je čin, a až to pochopíš, budeš oslobodený od všetkého nešťastia." "Je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.13-14

"Podľa troch kvalít hmotnej prírody a podľa činností im určených som stvoril v ľudskej spoločnosti štyri triedy. Hoci som stvoriteľom tohto zriadenia, mal by si vedieť, že som...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.8-9

"Konaj svoje predpísané povinnosti, lebo čin je lepší ako nečinnosť. Veď bez práce nemôžeš udržať nažive ani svoje telo." "Každý musí vykonávať činy ako obeť...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.37

“Rozvážný človĕk by i v situaci, kdy ho sužují jiné živé bytosti, mĕl chápat, že ti, kdo na nĕho útočí, jednají bezmocnĕ pod vlivem karmy, a tak by se nikdy nemĕl nechat svést...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.49.21,23

Každý tvor se rodí i umírá sám a sám zažívá spravedlivé odmĕny za své dobré a zlé činy. Hlupák jedná hříšnĕ, aby zaopatřil svůj život, bohatství, dĕti a ostatní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.49.24

Pošetilá duše, opuštĕná svými takzvanými svĕřenci, neznalá skutečného cíle života a lhostejná ke svým skutečným povinnostem, vstupuje do temnoty pekla, aniž by se jí podařilo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.34

"Když jsou veškeré činnosti člověka zasvěceny službě Pánu, tytéž hmotné činnosti, které způsobily jeho trvalé otroctví, se stanou prostředkem ke zničení stromu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.41

"I když se nyní může nĕčí tĕlo nazývat „král“, nakonec se bude jmenovat „červi“, „výkaly“ a „popel“. Co může človĕk, který kvůli svému tĕlu ubližuje jiným...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.30

"Obyčejná živá bytost koná hmotné činnosti a působí na ni následky tohoto počínání (karma). Tak ji až do smrti pohánĕjí různé touhy k neustálému plodonosnému jednání. Moudrá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.11

"Ten, kdo neovládá hmotné smysly, podléhá hmotným tužbám a je zmatený silnými přívaly kvality vášnĕ. Tato osoba koná hmotné činnosti, i když jasnĕ vidí, že povedou k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.12.21

"Tak jako tkaná látka spočívá v množství podélných a příčných nití, celý vesmír se podobnĕ rozprostírá na podélných a příčných energiích Nejvyššího Pána, Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.33

"Podmínĕná duše závislá na plodonosných činnostech pod vlivem hmotných kvalit přírody se Mĕ, Nejvyšší Osobnosti Božství, bude stále obávat, protože Já jí dávám výsledky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.32

"Dokud si živá bytost myslí, že kvality hmotné přírody mají oddĕlenou existenci, bude nucena se rodit v mnoha různých podobách a zažívat rozmanité formy hmotné existence. Tak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.31

"Hmotné zmysly vytvárajú hmotné činnosti, zbožné alebo hriešne, a kvality hmotnej prírody ich uvádzajú do pohybu. Živá bytosť, plne pohrúžená v tomto vedomí zažíva rôzne...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.66

"Zanechaj všetky druhy náboženstiev a iba sa Mi odovzdaj. Ja ťa oslobodím od všetkých následkov za hriešne činnosti. Neboj sa." Bhagavad-Gītā 18.66

ČÍTAŤ VIAC