fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.25

"Oddaný má postupně rozvíjet oddanou službu neustálým nasloucháním o transcendentálních vlastnostech Nejvyšší Osobnosti Božství. Pánovy zábavy jsou jako ozdobné šperky na uších...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.20.12

"Pán Viṣṇu řekl králi Pṛthuovi: Můj milý králi, neustálé změny tohoto hmotného světa jsou výsledkem vzájemného působení tří kvalit hmotné přírody. Pět prvků, smysly,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.7.39

"S úctou se klaníme Nejvyššímu, Jenž vytváří rozmanité projevy, které umísťuje pod vliv tří kvalit hmotné přírody, aby umožnil jejich tvoření, udržování a ničení. On Sám...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.1

"Když je živá bytost takto nedotčena vlivem kvalit hmotné přírody, jelikož je neměnná a nic neprohlašuje za své, pak nepodléhá reakcím těchto kvalit, přestože pobývá v hmotném...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.5-6

"Hmotná příroda, rozdělená svými třemi kvalitami do různorodosti, vytváří podoby živých bytostí, a když to živé bytosti vidí, jsou oklamány iluzorní energií v jejím aspektu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.7.4

"Svojí soběstačnou energií složenou ze tří kvalit hmotné přírody Pán způsobuje stvoření tohoto vesmíru. S ní stvoření udržuje a opačným postupem ho neustále znovu a znovu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.5.8

"Nejvyšší Král všech králů stvořil různé planety a místa k bydlení, kde sídlí různé živé bytosti podle svých minulých činností a příslušných kvalit přírody, a také...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.10.31-32

"Všech sedm složek těla — tenký povrch kůže, kůže samotná, maso, krev, tuk, morek a kosti — je vytvořeno ze země, vody a ohně, kdežto životní dech je vytvořen z éteru, vody a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.9.10

"V osobním sídle Pána neexistují hmotné kvality nevědomosti a vášně a nijak tam neovlivňují kvalitu dobra. Nepůsobí tam ani vliv času a co říci o iluzorní, vnější energii,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.4.12

Śukadeva Gosvāmī řekl: "S úctou se klaním Pánovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, který pro stvoření hmotného světa přijímá tři kvality přírody. Je úplným celkem sídlícím v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.32-34

"Pán jako Nadduše prostupuje vším, stejně jako dřevo je prostoupené ohněm. Proto se zdá, že je mnoha druhů, přestože je absolutní a jediný." "Nadduše vstupuje do těl...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.27

"Ti, kteří jsou v kvalitě vášně a nevědomosti, uctívají předky, jiné živé bytosti a polobohy mající na starost vesmírné řízení. Tyto lidi vede chtíč po hmotném prospěchu v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.24

"Dřevo je přeměněná půda, kouř je však lepší než syrové dříví. Oheň je ještě lepší, neboť prostřednictvím ohně lze dosáhnout vyššího poznání (skrze védské oběti)....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.23

Śrī Kṛṣṇa, transcendentální Osobnost Božství, je nepřímo ve styku se třemi kvalitami hmotné přírody — s vášní, dobrem a nevědomostí a jen za účelem stvoření,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.41-44

"Brāhmaṇi, kṣatriyovia, vaiśyovia a śūdrovia sa navzájom odlišujú podľa vrodených vlastností, ktoré zodpovedajú rôznym hmotným kvalitám, ó, podmaniteľ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.40

"Tu, ani medzi polobohmi na vyšších planetárnych sústavách niet bytosti oslobodenej od vplyvu troch kvalít hmotnej prírody." Bhagavad-Gītā 18.40

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.36-39

"Ó, najlepší z Bharatovcov, vypočuj si teraz odo Mňa o trojakom šťastí, v ktorom podmienená duša nachádza svoje potešenie a ktoré niekedy ukončuje všetky jej strasti. O...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.33-35

"Ó, syn Pṛthy, nezlomné odhodlanie, ktoré je udržiavané neochvejným vykonávaním yogy a ktorým človek ovláda činnosti mysle, života a zmyslov, je odhodlaním v kvalite...

ČÍTAŤ VIAC