fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 6.35

Śrī Kṛṣṇa pravil: "Ó synu Kuntī, válečníku mocných paží, ovládnout neklidnou mysl je nepochybně velmi těžké, ale lze toho dosáhnout náležitým cvičením a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.33-34

Arjuna pravil: "Ó Madhusūdano, systém yogy, který jsi shrnul, se mi zdá nepraktický a nezvládnutelný, protože mysl stále těká a nevydrží v klidu." "Ó Kṛṣṇo, mysl je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.43

"Ó, Arjuna, bojovník mocných paží, keď si takto spoznal, že si transcendentálny voči hmotným zmyslom, mysli a inteligencii, mal by si pomocou rozvážnej duchovnej inteligencie (vedomím...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.56

"Kto napriek trojakému utrpeniu zostáva pokojný, kto sa nedá strhnúť šťastím a zbavil sa záľub, strachu a hnevu, je svätcom vyrovnanej mysle." Bhagavad-Gītā 2.56

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.6.5

"Mysl je hlavní příčinou chtíče, hněvu, pýchy, chamtivosti, nářku, iluze a strachu. To vše dohromady tvoří pouto k plodonosným činnostem. Který učený člověk by mysli...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.34

“Mysl je neklidná, bouřlivá, umíněná a velice silná. Myslím, že zkrotit ji je těžší než si podmanit vítr.” Bhagavad-Gītā 6.34

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.39

"Mysl je třeba soustředit na Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který Sám Sebe vkládá do mnoha projevů, podobně jako obyčejná bytost vytváří tisíce různých projevů ve svých...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.27-28

"Nicménĕ dokud osoba neochvĕjnou oddanou službou Mnĕ ze své mysli beze zbytku neodstranila veškeré znečištĕní hmotnou vášní, musí se pečlivĕ vyhýbat stykům s hmotnými kvalitami,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.20

"Hmotná mysl se projevuje ve třech fázích vĕdomí: bdĕlosti, spánku a hlubokém spánku, jež jsou výtvory tří kvalit přírody. Mysl se dále jeví ve třech různých rolích: jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.26.23

"Co oko nevidí a ucho neslyší, mysl nerozrušuje. Proto mysl toho, kdo omezuje své hmotné smysly, automaticky ustane ve hmotných činnostech a uklidní se." Śrīmad-Bhāgavatam 11.26.23

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.59-60

"Žádná jiná síla nenutí duši zažívat štĕstí a neštĕstí než zmatenost její vlastní mysli. Její vnímání přátel, neutrálních stran a nepřátel a celý hmotný život, který...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.48

"Mnohým lidem se nedaří přemoci tohoto nezkrotného nepřítele, mysl, jejíž nátlak je nesnesitelný a jež týrá srdce, a proto jsou úplnĕ zmatení a vytvářejí zbytečné sváry s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.47

"Všechny smysly jsou odnepamĕti pod kontrolou mysli a ta sama se nikdy nedostává do područí ničeho jiného. Je silnĕjší než nejsilnĕjší a její božská moc je hrůzostrašná. Kdo je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.44

"I když je Nadduše přítomná s usilující myslí v hmotném tĕle, nevyvíjí žádné úsilí, neboť je již transcendentálnĕ osvícena. V roli mého přítele jen vše sleduje jako svĕdek...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.20.22

"Dokud není mysl duchovnĕ spokojená, osoba by mĕla analyticky studovat dočasnou povahu všech hmotných objektů – vesmírných, pozemských i atomických. Mĕla by neustále sledovat proces...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.36

"Pro toho, kto má neskrotenú myseľ, je sebarealizácia obtiažna, ale ten, koho myseľ je ovládnutá a kto o sebarealizáciu usiluje správnymi prostriedkami, má úspech...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.26

"Ten, kdo Mĕ takto dosáhl na základĕ pochopení, že se ode Mĕ neliší, si uvĕdomuje, že hmotná mysl tkví ve smyslových objektech kvůli neustálému uspokojování smyslů a že hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.25

"Myseľ má prirodzený sklon vstupovať do materiálnych zmyslových predmetov, a podobne aj zmyslové predmety vstupujú do mysle. Ale rovnako aj myseľ aj zmyslové predmety sú iba označenia,...

ČÍTAŤ VIAC