fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.17

"Když člověk bdí nebo spí, jeho inteligence vytváří různé situace. Pod vlivem své znečištěné inteligence si živá bytost vytváří různé představy a napodobuje její akce a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 5.35

„Pokud je člověk odevzdaný Pánu, může dosáhnout Jeho sídla. Mnozí tohoto cíle dosáhli tím, že zanechali hříšných činností a mysl plně soustředili na Pána skrze chtíč,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.21

"Tuto Nejvyšší Duši lze poznat a zároveň přestat s hmotným snažením tehdy, když mysl samočinnĕ nebo díky usmĕrnĕné duchovní praxi přestane působit na hmotné úrovni bdĕní,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.16.43-44

"Transcendentalista, který neovládá plnĕ svoje slova a mysl vyšší inteligencí, zjistí, že jeho duchovní sliby, askeze a dobročinnost odtékají tak jako voda z nevypálené hlinĕné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.26

"Ten, kdo Mĕ takto dosáhl na základĕ pochopení, že se ode Mĕ neliší, si uvĕdomuje, že hmotná mysl tkví ve smyslových objektech kvůli neustálému uspokojování smyslů a že hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.25

"Moji milí synové, mysl má přirozený sklon vstupovat do hmotných smyslových objektů a smyslové objekty zase vstupují do mysli. Jak tato hmotná mysl, tak smyslové objekty jsou ale jen...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.17

"Mudrci v čele se Sanakou řekli: Ó Pane, lidská mysl je přirozenĕ přitahovaná k hmotným smyslovým objektům a smyslové objekty zase vstupují v podobĕ touhy do mysli. Jak tedy může ten,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.12

"I když inteligence učeného človĕka může být zmatená kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti, mĕl by mysl opĕt pečlivĕ ovládnout. Jasnĕ vidí, jak kvality přírody znečišťují, a proto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.12

"Mysl lze ovládat, když je upřená na Nejvyšší Osobnost Božství. Jakmile se uklidnila, zbaví se nečistých přání konat hmotné činnosti. Tak zesílí kvalita dobra a díky tomu se lze...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.11

"Poté, co človĕk dokonale ovládl yogové sedové pozice a metodu dýchání, mĕl by pomocí odpoutanosti a usmĕrnĕného praktikování yogy uklidnit mysl. Takto by ji mĕl pozornĕ upřít na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.39

"Inteligentní človĕk, který ovládl svou mysl a pokořil strach, by se mĕl vzdát veškeré připoutanosti k hmotným objektům jako je žena, rodina a národ. Bez ostychu by mĕl volnĕ putovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.33

"Mysl je jako horkokrevný kůň, kterého nemohou ovládnout ani osoby, jež ovládly své smysly a dech. Ti v tomto svĕtĕ, kteří se snaží zkrotit neovládnutou mysl, ale opustí nohy svého...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.32-33

"Stejnĕ jako človĕk právĕ probuzený ze spánku může dál meditovat o svém snu, i když je to iluze, tak medituje pomocí mysli o smyslových předmĕtech, které mohou smysly poté získat....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.42

“V době smrti dostane živá bytost určité tělo, které odpovídá myšlení, cítění a chtění mysli zapletené do plodonosných činností. Jinými slovy, tělo se vyvíjí podle toho, co...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.9.46

“Přestože polobozi užívají všech výhod plynoucích ze života ve vyšším planetárním systému, jejich mysl, smysly a inteligence jsou rozrušeny hmotnými vlivy. Ani tyto vznešené...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.32-34

"Učený yogī provádí dechová cvičení technikami zvanými pūraka, kumbhaka a recaka — ovládá nádechy a výdechy a pak obojí zastaví. Přitom si neustále hledí na špičku nosu. Tak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.2.23-24

"Pohyb vody vyvolává dojem, že se pohybují stromy na břehu řeky, které se ve vodě odrážejí. Rovněž země se pro někoho zdánlivě hýbe, když se jeho oči pohybují následkem nějaké...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.15.25

"Živá bytost s tělesným pojetím života je zaujatá tělem, které je kombinací hmotných prvků, pěti poznávacích smyslů a pěti činných smyslů společně s myslí. Prostřednictvím...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest