fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.31

"Ti, kdo oddaně slouží Pánu Vāsudevovi, Kṛṣṇovi, přirozeně vlastní dokonalé poznání a odpoutanost od tohoto hmotného světa. Takoví oddaní se proto nezajímají o takzvané...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.61-62

"Člověk má chápat, že činnosti těch, kdo jsou pyšní na své hmotné zkušenosti, přinášejí pouze opak toho, co si tito lidé představují, když bdí, spí a tvrdě spí. Dále by měl...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.43

"Můj milý Pane, Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītā předepisují lidem povinnosti podle Tvého stanoviska, které se nikdy neodchyluje od nejvyššího životního cíle. Ti, kdo své...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.15.11

"Brāhmaṇové, kteří dosáhli vznešeného postavení vaiṣṇavů, nejdražších služebníků Kṛṣṇy, se někdy oblékají jako šílenci. Tito vaiṣṇavové, vedeni svou touhou,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.14.3-5

"V tomto hmotném světě existuje tolik živých bytostí, kolik je atomů. Mezi nimi je velice málo lidských bytostí, a z nich jen hrstka má zájem dodržovat náboženské zásady." "Ó...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.11.27

"Ó můj Pane, můj vládce, putuji tímto hmotným světem v důsledku svých plodonosných činností. Jediné, co hledám, je proto přátelství ve společnosti Tvých zbožných a osvícených...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.9.50

"Čistý oddaný, který je plně znalý vědy o oddané službě, nikdy nedá hloupému člověku pokyn, aby se věnoval plodonosným činnostem za účelem získání hmotného požitku, natož aby...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.4.33

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství — Jenž vlastní nepředstavitelné bohatství, nemá žádná hmotná jména, podoby a zábavy a je všeprostupující — je zvláště milostivý k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.4.27-28

"Velcí učení brāhmaṇové, kteří jsou zkušení ve vykonávání obřadů a obětí, dokáží recitováním patnácti manter zvaných Sāmidhenī probudit oheň spící v palivovém dřevě,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.32

"Ten, kdo neustále naslouchá svatému jménu Pána, zpívá ho a také poslouchá a zpívá o Pánových činnostech, může velice snadno dosáhnout úrovně čisté oddané služby, která...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.27

"Moji milí služebníci, prosím, nechoďte k takovým oddaným, neboť se plně odevzdali lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství. Staví se ke každému stejně a vyprávění o nich...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.26

"Inteligentní lidé se proto po zvážení všech těchto skutečností rozhodnou vyřešit všechny problémy přijetím oddané služby v podobě zpívání svatého jména Pána, který sídlí v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.22

"Oddaná služba, která začíná zpíváním svatého jména Pána, je nejvyšším náboženským principem pro živou bytost v lidské společnosti." Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.22

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.2.36-37

"Jelikož se živá bytost ztotožňuje s tělem, podléhá touhám po smyslovém požitku, a proto vykonává mnoho různých zbožných a bezbožných činností. To vytváří hmotná pouta. Nyní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.2.17

"Askezí, dobročinností, sliby a dalšími podobnými metodami může člověk neutralizovat reakce za hříšný život, ale tyto zbožné činnosti nemohou vykořenit hmotné touhy z jeho srdce....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.2.16

"Autority, jimiž jsou učenci a mudrci, po pečlivém studiu zjistily, že nejtěžší hříchy si je třeba odpykat těžkými procesy a lehčí hříchy lehčími procesy odčinění. Zpívání...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.2.12

"Obřady pro odčinění, které doporučují náboženská písma, nestačí k úplnému očištění srdce, protože mysl poté znovu utíká k hmotným činnostem. Tomu, kdo se chce osvobodit od...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.2.11

"Vykonáváním védských obřadů či podstupováním odčinění se hříšní lidé neočistí tolik, jako když jednou vysloví svaté jméno Pána Hariho. I když obřadní odčinění může...

ČÍTAŤ VIAC