fbpx
logo
4. februára 2020 Śrīmad-bhāgavatam 11.29.16

"Oddaný by si nemĕl všímat posmĕšků svých společníků, ale vzdát se tĕlesného pojetí i studu, který se s ním pojí, a klanĕt se všem – i psům, bezkastovním, kravám a oslům –...

ČÍTAŤ VIAC
logo
4. februára 2020 Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.49

"Klaním se této Nejvyšší Osobnosti Božství, původní a nejvĕtší ze všech bytostí, Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Je autorem Véd a jako včela shromáždil tuto nektarovou podstatu všeho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
2. februára 2020 Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.40

"Pro toho, kdo trpí v ohni nesčetných utrpení a chce tento nepřekonatelný oceán hmotné existence překročit, není jiná vhodná loď než rozvíjení oddanosti k Nejvyšší Osobnost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
2. februára 2020 Śrīmad-Bhāgavatam 1.6.23

"Službou Absolutní Pravdě, byť jen na několik dní, se inteligence oddaného pevně ustálí a soustředí se na Mě. Důsledkem toho se stane Mým společníkem v transcendentálním světě...

ČÍTAŤ VIAC
logo
28. apríla 2019 CC Antya 20.21

„Ten, kdo se považuje za nižšího než tráva, je snášenlivĕjší než strom a neočekává žádnou úctu pro sebe, ale je vždy připravený projevovat veškerou úctu ostatním, může...

ČÍTAŤ VIAC
logo
31. decembra 2015 Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.16

“Ó můj Pane, já sám jsem úplný hlupák, protože mé vĕdomí je pohroužené v hmotném tĕle a tĕlesných vztazích, což jsou všechno výtvory Tvé matoucí energie. Uvažuji tedy:...

ČÍTAŤ VIAC
logo
23. decembra 2015 Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.40

"Ten, kdo se vážnĕ vĕnuje oddané službĕ Osobnosti Božství, a chová ve svém srdci Pánovy lotosové nohy jako jediný cíl života, může zničit nespočet nečistých tužeb usazených v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
23. decembra 2015 Śrīmad-Bhāgavatam 10.86.46-48

"Zjevuješ se v srdcích lidí s čistým vĕdomím, kteří o Tobĕ neustále naslouchají, zpívají o Tobĕ, uctívají Tĕ, oslavují Tĕ a společnĕ o Tobĕ rozmlouvají." "Ale...

ČÍTAŤ VIAC
logo
12. decembra 2015 Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.52

"Když se yogín zbaví sobeckého pojetí, kdy si myslí „Toto je můj majetek a to je jeho“, a nezajímá se již o radosti svého hmotného tĕla a není lhostejný k nepohodlí druhých, bude...

ČÍTAŤ VIAC
logo
9. júna 2014 Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.28-29

"Můj oddaný, který Mou neomezenou bezpříčinnou milostí dosáhne seberealizace, je zbaven všech pochybností a neochvějně spěje do svého skutečného sídla, které je pod přímou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
7. júna 2014 Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.21-24

"Nejvyšší Pán řekl: Živá bytost může získat osvobození, když Mi bude se vší vážností oddaně sloužit a po dlouhou dobu o Mně nebo ode Mě naslouchat. Bude-li takto plnit své...

ČÍTAŤ VIAC
logo
25. mája 2014 Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.17-18

"V tomto stavu může duše realizovat, že je transcendentální hmotné existenci, věčně zářící a nikdy není oddělená, třebaže je velice malá." "Díky poznání a odříkání,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
22. mája 2014 Śrīmad-Bhāgavatam 3.13.49-50

"Nic nezůstane nedosaženo pro toho, s kým je Nejvyšší Pán spokojen. Jakmile člověk dosáhne transcendentálního cíle, pochopí, že všechno ostatní je bezvýznamné. Ten, kdo se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
12. mája 2014 Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.31-33

"Ó Brahmo, když se při svých tvůrčích činnostech pohroužíš do oddané služby, spatříš Mě v sobě a v celém vesmíru a uvidíš, že ty sám, vesmír a všechny živé bytosti jste ve...

ČÍTAŤ VIAC
logo
25. apríla 2014 Śrīmad-Bhāgavatam 3.5.3

"Ó můj pane, velké dobročinné duše putují po světě jménem Nejvyšší Osobnosti Božství, aby projevily soucit pokleslým duším, které se nechtějí podřizovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
24. apríla 2014 Śrīmad-Bhāgavatam 3.3.23

"Každá živá bytost je ovládána nadpřirozenou silou a její smyslový požitek je také pod nadvládou této síly. Transcendentálním smyslovým činnostem Pána Krišny proto nemůže...

ČÍTAŤ VIAC
logo
2. apríla 2014 Śrīmad-Bhāgavatam 2.7.42

"Každý, kdo se naprosto upřímně odevzdal oddané službě a tak získal zvláštní přízeň Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, může překonat tento nepřekonatelný oceán iluze a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
17. marca 2014 Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.33-35

"Pro ty, kteří bloudí hmotným vesmírem, neexistuje žádný příznivější způsob osvobození, než yoga, která směřuje k přímé oddané službě Pánu Krišnovi." "Samotný...

ČÍTAŤ VIAC
  • 1
  • 2