fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 6.4

"O človeku, ktorý sa vzdal všetkých hmotných túžob, ktorý nekoná pre zmyslový pôžitok a nezaoberá sa plodonosnými činnosťami, sa hovorí, že je pokročilý v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.26

"Vyslobodenie na úrovni Najvyššieho majú na dosah tí, ktorí sa zbavili všetkých hmotných túžob a hnevu, ktorí spoznali svoje „ja“, dokážu sa ovládať a neustále sa snažia...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.25

"Vyslobodenie na úrovni Najvyššieho dosiahnu tí, ktorí sú mimo duality prameniacej z pochybností, ktorí sú zbavení hriechu, vždy konajú pre blaho všetkých bytostí a ktorých myseľ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.24

"Ten, kto je vo svojom vnútri blažený, kto nachádza vo svojom vnútri potešenie a je upriamený do svojho vnútra, je skutočne dokonalým mystikom. Je sebarealizovanou oslobodenou dušou a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.21

"Takýto oslobodený človek sa vo svojom vnútri teší z ustavičnej radosti, lebo ho nepriťahujú hmotné zmyslové pôžitky. Takto sa raduje z bezmedznej blaženosti, pretože je sústredený...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.19

"Tí, ktorých myseľ zotrváva v rovnováhe a v harmónii, prekonali už zrodenie a smrť. Sú bezchybní ako Brahman, a preto už zotrvávajú v Brahmane." Bhagavad-Gītā 5.19

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.6

"Samotné zrieknutie sa všetkých činností bez oddanej služby Pánovi nemôže nikoho urobiť šťastným. No múdry človek zamestnaný v oddanej službe môže okamžite dosiahnuť...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.11

"Yogīni, ktorí zanechali všetkej pripútanosti, konajú svoje činy telom, mysľou, inteligenciou a zmyslami len preto, aby očistili svoje 'ja'." Bhagavad-Gītā 5.11

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.12

"Duša pevne zakotvená v oddanosti dosiahne trvalý mier, lebo Mi obetuje plody svojich činov, zatiaľ čo človek, ktorý nie je spojený s Božstvom a lipne na plodoch svojich činov, je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.25-32

"Niektorí yogīni dokonale uctievajú polobohov prinášaním rôznych obetí a iní prinášajú obete v ohni Najvyššieho Brahmanu." "Niektorí (čistí brahmacārīni) obetujú sluch a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.23-24

"Činy človeka, ktorý nie je spútaný kvalitami hmotnej prírody a ktorého myslenie plne spočíva v transcendentálnom poznaní, sa celkom rozplynú v transcendencii." "Človek, ktorý...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.19-22

„Človek, ktorého všetko úsilie je zbavené túžby po zmyslovom pôžitku, vlastní dokonalé poznanie. Učení vravia, že jeho plodonosnú činnosť spálil oheň dokonalého...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.11

"Každého odmeňujem podľa toho, ako sa Mi odovzdáva. Ó, syn Pṛthy, všetci v každom ohľade kráčajú Mojou cestou." Bhagavad-Gītā 4.11

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.1-3

"Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Vyjavil som túto nehynúcu vedu o yoge bohu Slnka Vivasvānovi a Vivasvān ju zveril Manuovi, otcovi ľudského pokolenia, ktorý ju potom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.34

"Obráť sa na duchovného učiteľa a uč sa od neho pravde. Pýtaj sa ho so všetkou pokorou a verne mu slúž. Sebarealizované duše ti môžu dať poznanie, lebo ony uzreli...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.39

"Veriaci človek pohrúžený v transcendentálnom poznaní a ovládajúci svoje zmysly čoskoro dosiahne najvyšší duchovný mier." Bhagavad-Gītā 4.39

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.41

"Človek, ktorý oddane slúži, zriekajúc sa plodov svojich činov, a ktorý svoje pochybnosti rozťal transcendentálnym poznaním, je pevne umiestnený vo vlastnom „ja“. Preto nie je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.30-32

Ó, Arjuna, preto zasväť všetky svoje činy Mne a s mysľou uprenou na Mňa, zbavený sebectva a ľahostajnosti a bez túžby po zisku bojuj. Kto si plní povinnosti podľa Mojich pokynov...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest