fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.20.41

"Duchové a skřeti se zmocnili těla, které Brahmā, stvořitel živých bytostí, odložil v podobě zívání. Rovněž se projevuje jako spánek doprovázený slintáním. Skřeti a duchové se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 1.92

„Největším podvodem je touha po osvobození splynutím s Nejvyšším, protože způsobuje, že láskyplná služba Kṛṣṇovi navždy zmizí.“ Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.92

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 1.90

„Temnota nevědomosti se nazývá kaitava, neboli podvádění, a začíná zbožností, ekonomickým rozvojem, uspokojováním smyslů a touhou po osvobození.“ Śrī...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 8.39-40

„Obvyklou činností všech svatých osob je osvobozovat pokleslé. To je důvod, proč navštěvují lidské domovy, i když tam sami nic nepotřebují. Můj drahý Pane, velcí světci...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.272-273

„Nejvyšší Osobnost Božství pohlédne na hmotnou energii a to ji vzruší. Tehdy ji Pán oplodní původním semenem živých bytostí. Pán se hmotné přírody za účelem oplodnění...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.263-264

„Pánova podoba, která sestupuje do hmotného světa za účelem stvoření, se nazývá inkarnace neboli avatāra. Veškeré expanze Pána Kṛṣṇy ve skutečnosti sídlí v duchovním...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.45

„Díky štěstí může někdo získat schopnost překonat oceán nevědomosti, a když se délka jeho hmotné existence zkracuje, dostane příležitost sdružovat se s čistými oddanými. V...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.38

„Kṛṣṇa říká: ,Pokud Mi někdo prokazuje transcendentální láskyplnou službu, ale zároveň chce bohatství hmotného požitku, je nesmírně hloupý. Ve skutečnosti je jako člověk,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 4.199-201

„Štěstí milujícího spočívá ve štěstí milovaného. Takový vztah není založen na touze po vlastním požitku. To je způsob, jakým se projevuje nesobecká láska. Zdroj lásky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.65

"Brāhmaṇa, který studuje Śrīmad-Bhāgavatam, získá pevnou inteligenci v oddané službĕ, král, který jej studuje, získá vládu nad zemí, vaiśya získá velký majetek a śūdra je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.10.20-21

"Obyvatelé a vládnoucí polobozi všech planet, spolu s Pánem Brahmou, Nejvyšším Pánem Harim a mnou, opĕvují, uctívají a pomáhají tĕm brāhmaṇům, kteří jsou svatí, vždy klidní,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.30-31

"Existuje však svrchovaná realita, ve které klamná energie nemůže bez obav vládnout a myslet si: „Tuto osobu mohu ovládat, protože není poctivá.“ V této nejvyšší realitĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.46

"Oddaný na střední neboli druhé úrovni oddané služby se nazývá madhyama-adhikārī. Svou lásku nabízí Nejvyšší Osobnosti Božství, je upřímným přítelem všech oddaných Pána,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.82.43

"Vítr spojuje shluky mraků, stébla trávy, chomáčky bavlny i částečky prachu, jen aby je všechny zase rozfoukal, a stejnĕ jedná stvořitel s bytostmi, které sám...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.74.40

"Každý, kdo ihned neopustí místo, kde zaslechne kritiku Nejvyššího Pána nebo Jeho vĕrného oddaného, jiste poklesne, zbaven svého zbožného kreditu." Śrīmad-Bhāgavatam 10.74.40

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.72.11

"Nikdo v tomto svĕtĕ, dokonce ani polobůh – o pozemském králi nemluvĕ – nemůže překonat Mého oddaného svou silou, krásou, slávou nebo bohatstvím." Śrīmad-Bhāgavatam...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.60.48

"Mysl nevĕrné ženy vždy touží po nových milencích, i když je vdaná. Inteligentní muž by nemĕl o takovou necudnou manželku pečovat, neboť jinak přijde o štĕstí jak v tomto tak v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.18

“Světci (sādhuové) myslí na Kṛṣṇu dvacet čtyři hodin denně. Nemají žádný jiný zájem. Proč by lidé měli opomíjet společnost tak vznešených duchovních osobností a...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest