fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 6.9

"Pokročilejší je ten, kto sa pozerá rovnako na priateľov, nepriateľov, druhov, na ľudí nestranných, závistlivcov, príbuzných, zbožných či hriešnikov." Bhagavad-Gītā 6.9

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.29

"Múdry človek, ktorý si Ma plne uvedomuje a vie, že Ja som konečným príjemcom všetkých obetí a pokánia, Najvyšším Pánom všetkých planét a polobohov a priateľom všetkých...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.18

"Vďaka správnemu poznaniu vidia múdri v učenom a pokornom brāhmaṇovi, v krave, v slonovi, v psovi a v pojedačovi psov jedno a to isté." Bhagavad-Gītā 5.18

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.17

"Tí, ktorých myseľ, viera a inteligencia sú uprené na Najvyššieho a ktorí hľadajú u Neho útočisko, sa dokonalým poznaním celkom očistia od všetkých pochybností, a takto kráčajú...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.1-3

"Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Vyjavil som túto nehynúcu vedu o yoge bohu Slnka Vivasvānovi a Vivasvān ju zveril Manuovi, otcovi ľudského pokolenia, ktorý ju potom...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.35-36

"A keď takto spoznáš pravdu, neupadneš znovu do klamu. Pomocou tohoto poznania zistíš, že všetky živé bytosti nie sú ničím iným než časťami Najvyššieho, alebo inými slovami, že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.39

"Veriaci človek pohrúžený v transcendentálnom poznaní a ovládajúci svoje zmysly čoskoro dosiahne najvyšší duchovný mier." Bhagavad-Gītā 4.39

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.42

"Preto mečom poznania rozotni svoje pochybnosti, ktoré sa z nevedomosti zrodili v tvojom srdci, a ozbrojený yogou povstaň k boju, ó, Bharatovec.“ Bhagavad-Gītā 4.42

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.28

"Ó, bojovník mocných paží, ten, kto pozná povahu Absolútnej Pravdy, neoddáva sa zmyslom a ich pôžitkom, lebo si je dobre vedomý rozdielu medzi činmi v duchu oddanosti a plodonosným...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.52

"Až tvoja inteligencia prekoná húštinu klamu, staneš sa ľahostajným ku všetkému, čo už bolo vypočuté, ako i ku všetkému, čo má byť vypočuté." Bhagavad-Gītā 2.52

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.46

"Všetky funkcie, ktoré plní malá studňa, splní v každom ohľade aj veľká vodná nádrž. Podobne môže byť zmysel Véd užitočný iba pre toho, kto pozná ich...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.39

"Až doposiaľ som ti vyložil toto poznanie analytickým štúdiom. Teraz počúvaj, ako ti ho vysvetlím z hľadiska konania bez túžby po plodoch svojej práce. Ó, syn Pṛthy, ak budeš konať...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.19

"Jak ten, kdo se domnívá, že živá bytost zabíjí, tak i ten, kdo si myslí, že je usmrcena, postrádají poznání, protože vlastní já nezabíjí ani není zabito." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.11-12

Vznešený riekol: „Zatiaľ, čo prednášaš učené slová, nariekaš nad niečím, čo nie je hodné zármutku. Múdri nesmútia ani nad živými, ani nad mŕtvymi." "Nikdy sa veru...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.27

"Ten, kdo se probudí a sám nebo díky druhým pochopí nepravost a bídu tohoto hmotného světa, a tak opustí svůj domov a závisí plně na Osobnosti Božství sídlící v jeho srdci, je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.88.10

“Osoba, která se takto stane rozvážnou, plnĕ zrealizuje Absolutního jako nejvyšší pravdu, nejjemnĕjší a dokonalý projev ducha, nekonečnou transcendentální existenci. Tak si...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.25

"Domnĕlé autority, jež prohlašují, že hmota je původem existence, že trvalé vlastnosti duše lze zničit, že vlastní já se skládá ze dvou oddĕlených složek, ducha a hmoty, nebo že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.3

"Ti, kdo přišli dokonce ještĕ před našimi dávnými předchůdci, meditovali o tomto stejném důvĕrném poznání Absolutní Pravdy. Však také každý, kdo se s vírou soustředí na toto...

ČÍTAŤ VIAC