fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.20.13

"Moudrý človĕk by si nikdy nemĕl přát dostat se na nebeské planety ani žít v pekle. Nemĕl by toužit ani po trvalém pobytu na Zemi, neboť vlivem tohoto pohroužení v hmotném tĕle...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.26

"Každému, kdo dělá sebemenší rozdíly mezi sebou a jinými živými bytostmi na základě svého rozlišujícího pohledu, způsobuji velký strach jako planoucí oheň...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Antya-līlā 7.119

„Nevědomá živá bytost nepozná, co je v jejím skutečném zájmu. Pod vlivem nevědomosti a hmotné pýchy někdy uvažuje o zisku či ztrátě, ale když je její pýcha rozdrcena, pak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Antya-līlā 6.314

„Ten, jehož srdce bylo očištěno dokonalým poznáním a kdo poznal Kṛṣṇu, Nejvyšší Brahman, získá vše. Proč by se pak měl pečlivě snažit udržovat své hmotné tělo jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Antya-līlā 6.124-125

„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, neustále pobývá v srdci nebo v domě oddaného. A protože je zcela nezávislý, je tato skutečnost někdy skrytá a někdy projevená. Nejvyšší...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 2.99-103

„Původní Pán a zdroj všech inkarnací je věčný mladík, Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa. Aby ustanovil svoji nadvládu po celém vesmíru, expanduje se v těchto šesti kategoriích...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 2.36-37

„Všechny živé bytosti, jež se nacházejí v hmotných i duchovních světech, se původně narodily z Tebe, protože Ty jsi jejich Nadduše. Tak jako je země původní příčinou a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.153-154

„Kṛṣṇa je původním zdrojem a souhrnem všeho. Má podobu svrchovaného mladíka a celé Jeho tělo tvoří duchovní blaženost. Je útočištěm všeho a vládcem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.145

„Existuje mnoho druhů védské literatury a jejích dodatků, Purāṇ, a v každém z nich je jako hlavní vyzdvihován jiný polobůh. To má jen uvést pohyblivé i nehybné živé bytosti v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.144

„Ve všech zjevených písmech počínaje Védami je ústředním bodem pozornosti Kṛṣṇa. Jakmile se dospěje k realizaci úplného poznání o Něm, pouta māyi, iluzorní energie, se sama...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.136

„Zjevená písma docházejí k závěru, že bychom měli zanechat plodonosných činností, spekulativního poznání a mystické yogy a místo toho přijmout oddanou službu, kterou lze...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 24.218

„Dokud se člověk pachtí na úrovni tělesného pojetí, musí si plnit spoustu hmotných tužeb, a proto se mu říká ātmārāma. Je-li takový ātmārāma požehnán Kṛṣṇovou milostí,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 24.201

„Původní povahou každé živé bytosti je považovat se za věčného služebníka Kṛṣṇy. Pod vlivem māyi se však považuje za tělo, čímž je překryto její původní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 24.191-192

„Po zvážení všech těchto bodů dojdeme k závěru, že tomu, kdo se zapojí do služby lotosovým nohám Kṛṣṇy, dá Kṛṣṇa inteligenci, se kterou může postupně dospět k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 24.170

„Ti, kdo dychtí po probuzení svého duchovního vědomí, a proto se vyznačují neústupnou a neodchylnou inteligencí, svého vytouženého cíle života zajisté velmi brzy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 24.169

„Transcendentálního postavení nelze dosáhnout putováním nahoru a dolů z Brahmaloky a Satyaloky na Pātālaloku. Ten, kdo je skutečně vzdělaný a inteligentní, by se měl snažit...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 24.137

„Hmotná energie je oddělená od Kṛṣṇy a živá bytost, kterou upoutá, podlehne strachu. Protože je od Nejvyšší Osobnosti Božství oddělená hmotnou energií, má převrácené...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.125-126

„Oddaná služba neboli jednání smyslů určené k uspokojení Pána se nazývá abhidheya, protože může rozvinout naši původní lásku k Bohu, jež je cílem života. Tento cíl je pro...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest