fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.24.65

"Můj drahý Pane, Tvoji absolutní autoritu nelze přímo vnímat, ale z pohledu na svět je zřejmé, že vše je časem zničeno. Čas je velice silný a vše je zničeno něčím jiným — tak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.40

"Oceán nevědomosti je velmi obtížné překonat, protože je v něm mnoho nebezpečných žraloků. Neoddaní sice podstupují přísnou askezi, aby se dostali na jeho druhý břeh, ale my ti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.23

"Člověk musí dělat pokrok v duchovním životě tím způsobem, že se nebude stýkat s lidmi, které zajímá pouze uspokojování smyslů a vydělávání peněz. Má se vyhýbat nejen jim, ale...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.24

"Uchazeč o duchovní pokrok musí být nenásilný, kráčet ve stopách velkých ācāryů, neustále vzpomínat na nektar zábav Nejvyšší Osobnosti Božství, dodržovat usměrňující zásady...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.32

"Když se oddaný uchýlí k lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství, je zcela zbaven všeho neporozumění a mentální spekulace a začne jednat odříkavě. To je možné jedině tehdy,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.42

"V bráhmanské kultuře je věčně zachováno transcendentální postavení brāhmaṇy, neboť příkazy Ved jsou přijímány s vírou, askezí, naprostým ovládáním smyslů a mysli, meditací...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.21.51

"Občané pokračovali: Dnes jsi nám otevřel oči a ukázal, jak dospět na druhou stranu oceánu temnoty. Na základě svých minulých činů a řízením vyšší moci jsme zapleteni v síti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.20.3

"Ó králi, ten, kdo má rozvinutou inteligenci a přeje si konat druhým dobro, je považován za nejlepší z lidských bytostí. Pokročilý člověk nikdy neuvažuje zle o druhých. Lidé s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.20.5-6

"Ti, kdo mají plné poznání o tělesném pojetí života a vědí, že toto tělo se skládá z nevědomosti, tužeb a činností, které jsou výsledkem iluze, nepodléhají tělesné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.11.32

"Ten, kdo touží po osvobození z hmotného světa, by nikdy neměl podlehnout hněvu, neboť člověk zmatený hněvem se pro druhé stává zdrojem strachu." Śrīmad-Bhāgavatam 4.11.32

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.4.20

"Vedy obsahují pokyny týkající se dvou druhů činností. Jsou to činnosti lidí připoutaných k hmotnému požitku a činnosti těch, kteří jsou od hmoty odpoutáni. V souladu s nimi mají...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.31-32

"Má drahá, ctihodná matko, již jsem ti popsal cestu pochopení Absolutní Pravdy, po které může člověk dojít k porozumění skutečné pravdě o hmotě, duši a jejich vztahu. Filozofické...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.5

"Inteligentní lidé s očištěným vědomím jsou dokonale spokojení ve vědomí Kṛṣṇy. Jelikož jsou osvobozeni od kvalit hmotné přírody, nejednají pro smyslový požitek. Naopak —...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.23-24

"Jednání ve vědomí Kṛṣṇy a oddaná služba Kṛṣṇovi člověku umožňují dělat pokroky v poznání, odpoutanosti a seberealizaci. Mysl vznešeného oddaného dosáhne vyrovnanosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.25

"Čistý oddaný se díky své transcendentální inteligenci dívá na vše stejným pohledem a sám sebe vidí jako neznečištěného hmotou. Nic pro něj není vyšší či nižší a cítí, že...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.1-2

Nejvyšší Pán Kapila, Osobnost Božství, pokračoval: "Má drahá matko, nyní ti popíši různé kategorie Absolutní Pravdy, s jejichž poznáním se může kdokoliv osvobodit od vlivu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.18-19

"Díky poznání a odříkání, jež se pojí s oddanou službou, vidí seberealizovaná duše vše v pravém světle. Přestává ji zajímat hmotný svět a všechny hmotné vlivy na ni působí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.24.36-37

"Mé zjevení v tomto světě má zvláště za účel vysvětlit filozofii sāṅkhyi, které si pro seberealizaci vysoce cení ti, kdo se chtějí osvobodit ze zapletení způsobeného...

ČÍTAŤ VIAC