fbpx
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.56

„Zájemce o transcendentální poznání se na ně musí neustále přímo i nepřímo dotazovat, aby poznal všeprostupující pravdu.“ Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.56

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.13.18

"Śrīmad-Bhāgavatam je neposkvrnĕná Purāṇa. Vaiṣṇavům je nanejvýš drahá, protože popisuje čisté a svrchované poznání paramahaṁsů. Tento Bhāgavatam vyjevuje způsob, jak se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.13.11-12

"Śrīmad-Bhāgavatam je od začátku až do konce plný vyprávĕní, která povzbuzují ke zřeknutí se hmotného života, a obsahuje také popisy transcendentálních zábav Pána Hariho, které...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.53

"Poznání o seberealizaci které nezahrnuje pojetí Neomylného [Boha] nevypadá dobře, i když je prosté všeho hmotného. Jaký potom mají smysl i ty nejlépe vykonané plodonosné činnosti,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.52

"Naopak literatura, která je plná popisů transcendentální slávy jména, vĕhlasu, podob, zábav a tak dále neomezeného Nejvyššího Pána, je zcela jiný výtvor, plný transcendentálních...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.4

"Toto písmo popisuje tajemství Nejvyšší Absolutní Pravdy, která je zdrojem stvoření a zničení tohoto vesmíru. Hovoří také o božském poznání o Nĕm spolu se způsobem jak toto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.11.22

"Nejvyšší Osobnost Božství lze vnímat z hlediska bdĕní, snĕní a hlubokého spánku, které fungují skrze vnĕjší objekty, mysl a hmotnou inteligenci, a také z hlediska čtvrté,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.8.48

"Materialistova inteligence je zvrácena činnostmi jeho omylných smyslů a tak Tĕ vůbec nemůže poznat, i když jsi neustále přítomen v jeho vlastních smyslech a srdci a také mezi objekty...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.47

"Když velcí mudrci vidĕli, že se lidem vlivem času zkracuje délka života, síla a inteligence, přijali inspiraci od Osobnosti Božství sídlící v jejich srdcích a systematicky Védy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.32-33

"Ti, kdo se chtĕjí vzdát všeho, co není ve své podstatĕ skutečné, se způsobem negativního rozlišování vnĕjšího systematicky přibližují k nejvyššímu postavení Pána Viṣṇua....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.34

"Můj drahý králi Parīkṣite, když je klamné falešné ego, které duši poutá, odseknuto mečem rozlišujícího poznání a rozvine se realizace Pána Acyuty, Nejvyšší Duše, říká se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.29

"I když lze promĕnu byť jen jediného atomu hmotné přírody vnímat, postrádá konečnou definici, pokud chybí odkaz na Nejvyšší Duši. Má-li být nĕco uznáno jako skutečnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.49

"Klaním se této Nejvyšší Osobnosti Božství, původní a nejvĕtší ze všech bytostí, Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Je autorem Véd a jako včela shromáždil tuto nektarovou podstatu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.32

"Když zvídavý človĕk pochopí toto poznání, nezbývá nic dalšího, co by mĕl znát. Ten, kdo se napil toho nejchutnĕjšího nektaru, nemůže přece zůstat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.18-19

"Díky tomuto transcendentálnímu poznání všudypřítomné Osobnosti Božství dokáže vidĕt Absolutní Pravdu všude. Tak se zbaví všech pochybností a zanechá plodonosných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.41-42

"Nĕkteří yogī různými metodami zbavují tĕlo nemocí a stáří a udržují je stále mladé. Praktikují tedy yogu, aby získali hmotné mystické dokonalosti." "Ti, kdo vládnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.33

"Hmotnou nevĕdomost, která působením kvalit přírody nabývá mnoha různých podob, podmínĕná duše mylnĕ pokládá za své vlastní já. Díky rozvoji duchovního poznání, Můj milý...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.32

"I když může nĕkdy seberealizovaná duše vidĕt nĕjaký nečistý předmĕt nebo činnost, nepokládá je za skutečné. Díky logickému pochopení toho, že nečisté smyslové objekty se...

ČÍTAŤ VIAC

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest