fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 4.19-22

„Človek, ktorého všetko úsilie je zbavené túžby po zmyslovom pôžitku, vlastní dokonalé poznanie. Učení vravia, že jeho plodonosnú činnosť spálil oheň dokonalého...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.36-37

Arjuna riekol: „Ó, potomok Vṛṣṇi, čo vlastne človeka vedie k tomu, aby konal hriešne, akoby poháňaný silou bez toho, že by sám chcel?“ Krṣṇa, Najvyššia Božská...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 3.33-34

"Aj múdry človek koná podľa svojej prirodzenosti, lebo všetci sa riadia svojou povahou, ktorú získali vplyvom kvalít hmotnej prírody. Čo zmôže potlačovanie?" "Záľubu a odpor k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.11-12

Vznešený riekol: „Zatiaľ, čo prednášaš učené slová, nariekaš nad niečím, čo nie je hodné zármutku. Múdri nesmútia ani nad živými, ani nad mŕtvymi." "Nikdy sa veru...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-bhāgavatam 11.29.16

"Oddaný by si nemĕl všímat posmĕšků svých společníků, ale vzdát se tĕlesného pojetí i studu, který se s ním pojí, a klanĕt se všem – i psům, bezkastovním, kravám a oslům –...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.9

"Osoba by mĕla vĕdĕt na základĕ přímého vnímání, logické dedukce, svĕdectví písem a osobní realizace, že tento svĕt má počátek a konec, a není tedy nejvyšší realitou. Mĕl by...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.18

“Ti, kdo se pod vlivem Pánovy klamné energie odvrátili od Nejvyššího Pána Vāsudevy, jsou nakonec donuceni se vzdát svých takzvaných domovů, dĕtí, přátel, manželek a milenek,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.15

“Podmínĕné duše zcela svazuje náklonnost k jejich vlastním mrtvolám podobným hmotným tĕlům a jejich příbuzným a majetku. V tomto pyšném a pošetilém rozpoložení chovají...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.29

“Ó vĕčnĕ osvobozený, transcendentální Pane, Tvá hmotná energie způsobuje, že se objevují různé pohyblivé a nehybné druhy života tím, že probudíš jejich hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.85.15

"Vskutku nevĕdomí jsou ti, kdo bĕhem svého uvĕznĕní v neustálém toku hmotných kvalit tohoto svĕta nepochopí, že Ty, Nejvyšší Duše všeho, co existuje, jsi jejich nejvyšší,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.84.13

"Ten, kdo ztotožňuje své já s neživým tĕlem složeným z hlenu, žluče a vzduchu, kdo pokládá manželku a rodinu jednou provždy za své, kdo považuje hlinĕné božstvo nebo zemi, kde...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.49.20

"V tomto svĕtĕ nemá nikdo trvalý vztah s nikým jiným, ó králi. Nemůžeme zůstat navždy ani se svým vlastním tĕlem, o manželce, dĕtech a ostatních ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.12-13

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Dokud pošetilou duši přitahují hmotné tĕlo, smysly a životní síla, tak dlouho vzkvétá její hmotná existence, i když je z konečného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.20

"Každý moudrý člověk velmi dobře ví, že připoutanost k hmotným věcem je největším poutem pro duši, ale tatáž připoutanost zaměřená ke Mne a seberealizovaným oddaným otevírá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.18

"Osoby, které jsou opravdu inteligentní a mají filozofické sklony, by se měly snažit dosáhnout onoho cíle, jehož nelze dosáhnout ani putováním od nejvyšší planety (Brahmaloky) k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.17

"Přestože falešné ego nemá skutečný základ, je vnímané v mnoha podobách – jako činnosti mysli, řeči, životního vzduchu a tĕlesných schopností. Rozvážný mudrc však odsekne...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.8

"Ten, kdo náležitĕ pochopil postup, jak se stát neochvĕjným v teoretickém a realizovaném poznání, který jsem zde popsal, se nezabývá hmotnou kritikou ani chválou. Putuje svobodnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.19

"Kradení, násilí, lhaní, neupřímnost, chtíč, hnĕv, zmatenost, pýcha, hádavost, nepřátelství, nedůvĕra, závist a nebezpečí způsobená ženami, hazardem a omamnými látkami je...

ČÍTAŤ VIAC