fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 14.14-15

"Ak človek zomrie v kvalite dobra, dosiahne čisté vyššie planéty, sídla veľkých mudrcov. Ak človek zomrie v kvalite vášne, narodí sa medzi tými, ktorí vykonávajú plodonosné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.23-27

Ó, najlepší z Bharatovcov, teraz ti vysvetlím rôzne doby, v ktorých sa yogīni pri opustení tohto sveta vracajú, alebo nevracajú späť. Ak ľudia poznajúci Najvyšší Brahman...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.13

"Kto takto zotrváva v yoge a prednáša posvätnú slabiku oṁ, najvyššiu kombináciu písmen, a mysliac na Mňa, Najvyššiu Božskú Osobnosť, opúšťa telo, určite dospeje na duchovné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.10

Ten, kto v okamihu smrti stiahne životný dych silou yogy medzi obočie a s oddanosťou uprie neochvejne myseľ na Najvyššieho Pána, určite dospeje k Najvyššej Božskej...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.5 & 8.7

"Ten, kto v okamihu smrti opúšťa svoje telo a myslí len na Mňa, ihneď dosiahne Mojej prirodzenosti. O tom niet pochýb." "Preto pri vykonávaní svojich predpísaných povinností...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.9

"Kto pozná transcendentálnu povahu Môjho zjavenia a Mojich činov, keď opúšťa svoje telo, ten sa znovu nenarodí v tomto hmotnom svete, ale dosiahne Moje večné sídlo, ó,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.28

"Všetky stvorené bytosti sú na počiatku neprejavené, v prechodnom štádiu sú prejavené a po zničení opäť neprejavené. Prečo teda nariekať, ó, potomok...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.26

"Ak si však myslíš, že duša (alebo príznaky života) sa zakaždým rodí a potom navždy umiera, ani tak nemáš žiadny dôvod žialiť, ó, bojovník mocných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.50

"Ten, kdo vidí, jak se strom rodí ze svého semene a jak poté, co dosáhne zralosti, hyne, zůstává pozorovatelem od stromu oddĕleným. Stejnĕ zůstává svĕdek zrození a smrti hmotného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.49.21,23

Každý tvor se rodí i umírá sám a sám zažívá spravedlivé odmĕny za své dobré a zlé činy. Hlupák jedná hříšnĕ, aby zaopatřil svůj život, bohatství, dĕti a ostatní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.3.17

"Každým východem i západem slunce se zkracuje život každého, kromě toho, kdo tráví svůj čas v rozhovorech o všedobré Osobnosti Božství. Śrīmad-Bhāgavatam 2.3.17

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.44

"Umírající vydešený človek se hroutí na svém lůžku. I když mu selhává hlas a témeř si není vedom toho, co říká, může být zbaven následků svých karmických činů a dosáhnout...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.25.22

"Ti, kdo opouštĕjí tento svĕt pod vlivem kvality dobra, spĕjí na nebeské planety, ti, kdo odcházejí pod vlivem kvality vášnĕ, zůstávají ve svĕtĕ lidí a ti, kdo umírají pod vlivem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.49

"Ze smrti svého otce či dĕda může každý usoudit, že i jeho čeká smrt, a ze zrození svého syna může pochopit své vlastní zrození. Ten, kdo takto realisticky chápe stvoření a zánik...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.22.39

"Když živá bytost přechází ze současného do dalšího tĕla vytvořeného svou vlastní karmou, pohrouží se do příjemných a bolestivých vjemů nového tĕla a úplnĕ zapomene na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.20

"Smrt není vůbec příjemná a každý je v úplnĕ stejné situaci jako odsouzenec, kterého vedou na popravištĕ. Jaké štĕstí tedy mohou lidé získat z hmotných objektů nebo z požitku,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.23

"Ó kráľ, raz osa prinútila slabší hmyz vstúpiť do jej úľa a držala ho tam v pasci. S veľkým strachom sa tento slabý hmyz neustále sústredil na svojho únoscu, a bez toho, aby opustil...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.22

"Keď z lásky, nenávisti alebo strachu vtelená duša fixuje svoju myseľ a inteligenciou pomocou sústredenia na určitú telesnú podobu v momente smrti, určite dosiahne tú formu, na ktorú...

ČÍTAŤ VIAC