fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.23

"Přestože Nejvyšší Pán není připoutaný k našemu štěstí a neštěstí, jež odpovídá karmě, a přestože nikdo není Jeho nepřítel či oblíbenec, prostřednictvím Své hmotné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.22

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je rovnocenně nakloněn všem živým bytostem. Nikdo Mu proto není velice drahý a nikdo pro Něho není velký nepřítel; nikdo není Jeho přítelem a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.21

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je jeden. Aniž by byl ovlivněn podmínkami hmotného světa, tvoří Svou osobní energií všechny podmíněné duše. Živá bytost je kvůli svému...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.20

"Tento hmotný svět připomíná vlny neustále plynoucí řeky. Co je tedy prokletí a co je projev přízně? Co jsou nebeské a co pekelné planety? Co je ve skutečnosti štěstí a co je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.17.19

"Ani sama živá bytost, ani druzí (přátelé a nepřátelé) nejsou v tomto světě příčinou hmotného štěstí a neštěstí. Z naprosté nevědomosti však živá bytost považuje za...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.12.14

"Jelikož vše závisí na svrchované vůli Osobnosti Božství, člověk má být vyrovnaný ve slávě i haně, při vítězství i porážce, za života i smrti. V jejich důsledcích —...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.47

"Stejně jako nynější jaro naznačuje, jaké bylo jaro v minulosti a jaké bude v budoucnosti, tak i tento život plný štěstí, neštěstí nebo směsi obojího svědčí o zbožných a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.41

"Když podmíněná duše přijme útočiště u popínavé rostliny plodonosného jednání, může svými zbožnými činnostmi dosáhnout vyšších planetárních soustav, a tak se vysvobodit z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.27

"V tomto materialistickém životě má živá bytost mnoho potíží, jak jsem se právě zmínil, a všechny jsou nepřekonatelné. Navíc má potíže pocházející z takzvaného štěstí,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.11.6

"Materialistická mysl zahaluje duši živé bytosti a přenáší ji do různých životních druhů. To se nazývá pokračující hmotná existence. Živá bytost kvůli mysli trpí hmotným...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.1.13

"Můj milý Priyavrato, všechny živé bytosti přijímají na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství různé druhy těl, aby se rodily a umíraly, jednaly, naříkaly, podléhaly iluzi, bály se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.29.60

"Velký mudrc Nārada pokračoval: V současném životě jedná živá bytost v hrubém těle, které je přinucené jednat na popud jemného těla, skládajícího se z mysli, inteligence a ega....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.11.22

"Někteří vysvětlují rozdíly mezi různými životními druhy s jejich utrpením a požitkem jako výsledky karmy, jiní říkají, že je to způsobeno přirozeností živé bytosti, podle...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.22.36

"Různé vyšší životní úrovně přijímáme jako požehnání a odlišujeme je od nižších, ale měli bychom vědět, že takové rozdíly existují pouze ve vztahu k vzájemnému působení...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.8.33

"Člověk se má snažit být spokojený v každé situaci, ať ve štěstí či v neštěstí, neboť vše je předurčené svrchovanou vůlí. Ten, kdo dokáže být za všech okolností...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.30.9-18

Připoutaný hospodář lpí na rodinném životě, který je plný diplomacie a nečestného jednání. Neustále šíří utrpení a ovládán snahou o dosažení smyslového požitku jedná tak,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.7.6-7

"Pán pobývá jako Nadduše v srdci každé živé bytosti. Proč tedy činnosti živých bytostí vedou k neštěstí a utrpení?" "Ó velký a učený mudrci, má mysl je velice zmatena...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.7.17

"Nejnižší z bláznů a ten, kdo je transcendentální veškeré inteligenci, jsou šťastní, ale všichni ostatní lidé trpí hmotnými bolestmi." Śrīmad-Bhāgavatam 3.7.17

ČÍTAŤ VIAC