fbpx
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.140-141

„Pokud někdo opravdu zbohatne, přirozeně si užívá různých druhů štěstí, a když je opravdu šťastný, veškeré strastiplné podmínky samy o sobě zmizí, aniž by bylo potřeba...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.169

„Transcendentálního postavení nelze dosáhnout putováním nahoru a dolů z Brahmaloky a Satyaloky na Pātālaloku. Ten, kdo je skutečně vzdělaný a inteligentní, by se měl snažit...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.199-201

„Štěstí milujícího spočívá ve štěstí milovaného. Takový vztah není založen na touze po vlastním požitku. To je způsob, jakým se projevuje nesobecká láska. Zdroj lásky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.50

"Slova popisující slávu dokonale slavné Osobnosti Božství jsou přitažlivá, chutná a vždy svĕží. Tato slova jsou ve skutečnosti pro mysl trvalou slavností a vysoušejí oceán...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.25-26

"Život, smrt i cíl v příštím životĕ si vtĕlené duše určuje sama svými vlastními činy. Za vytváření jejího štĕstí a neštĕstí proto nikdo jiný zodpovĕdný není, ó...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.33-35

"Nikdo by nemĕl být sklíčený, když občas nezíská vhodné jídlo, a nemĕl by se radovat, když se mu dostane jídla v hojnosti. Mĕl by být pevný ve svém odhodlání a chápat, že obĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.18.31

"Svĕtec by se nikdy nemĕl nechat vylekat či rozrušit jinými lidmi a sám by také nemĕl nikoho strašit ani rozrušovat. Mĕl by tolerovat urážky od druhých a sám nikdy nikoho neponižovat....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.21

"Hmotné štĕstí, o kterém slyšíme, jako například dosažení vyšších planet kvůli nebeskému požitku, je stejné jako hmotné štĕstí, které jsme již zažili. Obojí je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.18

"V hmotném svĕtĕ je vidĕt, že nĕkdy ani inteligentní človĕk není šťastný a dokonce i velký hlupák nĕkdy šťastný je. Představa, že dovedné provádĕní hmotných činností...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.4

"Dva druhy lidí v tomto svĕtĕ jsou prosti jakékoliv úzkosti a jsou pohroužení ve velkém štĕstí: jedním je zaostalý a dĕtinský hlupák a druhým ten, kdo dosáhl Nejvyššího Pána,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.1

"Svatý brāhmaṇa řekl: Ó králi, vtĕlená živá bytost automaticky zakouší neštĕstí v nebi či pekle. Podobnĕ zažívá i štĕstí, aniž by ho vyhledávala. Ten, kdo umí inteligentnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.40-41

"I transcendentalistu obklopuje bezpočet hmotných objektů, jež mají dobré či špatné vlastnosti. Ale ten, kdo transcendoval hmotné dobro a zlo, by se nemĕl zaplétat, ani když je ve styku...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.20

"Trvalé štĕstí nelze najít ani na nebeských planetách, kterých lze v příštím životĕ dosáhnout konáním obřadů a obĕtí. Živá bytost je dokonce i v hmotném nebi rušena...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.19

"Bohatství je neustálým zdrojem neštĕstí, je velmi tĕžké je získat a pro duši představuje prakticky smrt. Jaké uspokojení človĕk ze svého bohatství ve skutečnosti získává? Jak...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.18

"Śrī Prabuddha řekl: Podmínĕné duše přijímají v lidské společnosti mužské a ženské role a spojují se v pohlavních vztazích. Neustále se tak na hmotné úrovni snaží odstraňovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.6-7

"Vtĕlená živá bytost pohánĕná hluboce zakořenĕnými hmotnými touhami zamĕstnává své činné smyslové orgány ploduchtivými činnostmi. Díky tomu zakouší výsledky svých hmotných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.12

"Tak jako loutka v podobĕ ženy tančí podle přání loutkáře, tento svĕt, ovládaný Nejvyšším Pánem, se namáhá ve štĕstí i v neštĕstí." Śrīmad-Bhāgavatam 10.54.12

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.28.13

"(Pán Kṛṣṇa si říkal:) Lidé v tomto svĕtĕ putují nĕkdy do vyšších a jindy do nižších postavení, kterých dosahují činnostmi, jež konají podle svých tužeb a bez úplného...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest