fbpx
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.165-166, 171

„Touha po uspokojení vlastních smyslů je kāma (chtíč), ale touha po uspokojení smyslů Pána Kṛṣṇy je prema (láska). Cílem chtíče je pouze požitek vlastních smyslů....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.31

"Jsem takový hlupák, že jsem zanechala služby tomu, kdo vĕčnĕ sídlí v mém srdci, a proto je mi velmi drahý. Je jím Pán vesmíru, který udílí skutečnou lásku a štĕstí a je zdrojem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.33

"Pomocí analytického poznání, obřadních činností, mystické yogy, svĕtského podnikání a politického vládnutí se lidé snaží dosahovat pokroku v náboženství, ekonomickém rozvoji,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.19.10

"Ó všemocný Pane, prosím buď milostivý a pozvedni tuto beznadĕjnou živou bytost, která spadla do temné jámy hmotné existence, kde ji uštkl had času. I když je tato ubohá živá bytost...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.17

"Mudrci v čele se Sanakou řekli: Ó Pane, lidská mysl je přirozenĕ přitahovaná k hmotným smyslovým objektům a smyslové objekty zase vstupují v podobĕ touhy do mysli. Jak tedy může ten,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.2

"Očištĕná duše by mĕla vidĕt, že všechny snahy podmínĕných duší holdujících uspokojování smyslů jsou odsouzeny ke zmaru, protože považují objekty smyslového požitku za...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.27

"Muž, který má mnoho manželek, s nimi zažívá neustálé útrapy. Má na starosti jejich zaopatření, a tak ho všechny ty ženy neustále tahají na různé strany, neboť každá si chce...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.15

"Pokud se ten, kdo žije v dočasném hmotném tĕle, snaží vybudovat si šťastný domov, bude to marná snaha plná utrpení. Naproti tomu had se nastĕhuje do domova, který postavili jiní, a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.41

"Činnosti určené k uspokojování smyslů připravují živou bytost o inteligenci a ona padá do temné studny hmotné existence. V té studni ji pak uchvátí smrtící had času. Kdo jiný než...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.36

"Muži poskytují ženám smyslový požitek, ale všichni muži, dokonce i polobozi na nebi, mají počátek a konec. Všichni jsou dočasnými výtvory, které odstraní čas. Kolik skutečného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.73-74

"Ten, kdo příliš lpí na rodinném životĕ, je tímto způsobem v srdci rozrušený a snaží se stejnĕ jako holub nalézt potĕšení ve svĕtské sexuální přitažlivosti. Lakomce...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.27

"Lidské bytosti obvykle usilovnĕ následují náboženství, ekonomický rozvoj, smyslový požitek a také poznání duše. Jejich obvyklou motivací je prodloužit si život, proslavit se a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.19

"Nejvyšší Pán odpovĕdĕl: Ty lidské bytosti, které jsou schopné důkladnĕ analyzovat skutečnou situaci v hmotném svĕtĕ, se obvykle dovedou povznést nad nepříznivý život založený...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.7.15

"Můj milý Pane, ó Nejvyšší Duše, pro ty, jejichž mysl je připoutaná k uspokojování smyslů, a zvláštĕ pro Ty, kdo postrádají oddanost Tobĕ, je velmi tĕžké se takto zříkat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.17

"Lidé zabíjející svou duši nejsou nikdy klidní, protože si myslí, že konečným účelem lidské inteligence je obohacovat hmotný život. Jelikož tedy zanedbávají své pravé, duchovní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.16

"Ti, kdo nedosáhli poznání Absolutní Pravdy, i když už překonali temnotu naprosté nevĕdomosti, obvykle následují trojí cestu zbožného hmotného života, tedy zbožnost, ekonomický...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.12

"Jediným kýženým plodem nabytého bohatství je zbožnost, na základĕ které človĕk může získat filozofické pochopení života, jež nakonec dozraje v přímé vnímání Absolutní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.10

"Osobnost Božství sídlí vĕčnĕ v srdci každé vtĕlené bytosti, a přesto zůstává stranou; tak jako nebe, které je všudypřítomné, se nemísí se žádným hmotným předmĕtem. Pán...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest