fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.87.34

"Tĕm, kdo u Tebe přijmou útočištĕ, se zjevíš jako Nadduše, ztĕlesnĕní veškeré transcendentální radosti. K čemu pak tĕmto oddaným jsou jejich služebníci, dĕti nebo tĕla,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.81.37

"Nejvyšší Pán nedává úžasné bohatství tohoto svĕta – královskou moc a hmotné statky – oddanému, který postrádá duchovní porozumĕní. Nezrozený Pán ve své nekonečné...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.63.42

"Ten smrtelník, který zavrhne Tebe – své skutečné Já, nanejvýš drahého přítele a Pána – kvůli smyslovým předmĕtům, jejichž povaha je přesnĕ opačná, odmítá nektar a místo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.60.53

"Ó svrchovaný zdroji lásky, nepožehnaní jsou ti, kdo i po získání Mnĕ, Pána osvobození i hmotného bohatství, touží pouze po hmotných pokladech. Tyto svĕtské zisky lze nalézt i v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.51.46

"Osoba, která navzdory tomu, že nĕjak sama od sebe získala vzácné a vysoce vyvinuté lidské tĕlo, neuctívá Tvé lotosové nohy, má nečistou mysl. Spadla do temnoty hmotného domova jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.48.11

"Pán Viṣṇu, Nejvyšší Pán všech pánů, je obvykle tĕžko přístupný. Ten, kdo Ho správnĕ uctíval a potom si vybral požehnání v podobĕ svĕtského smyslového požitku, má...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.18

“Světci (sādhuové) myslí na Kṛṣṇu dvacet čtyři hodin denně. Nemají žádný jiný zájem. Proč by lidé měli opomíjet společnost tak vznešených duchovních osobností a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.12

“Toto tělo je koneckonců vytvořeno neprojevenou přírodou, znovu zničeno a smíseno s přírodními prvky. Je tedy společným majetkem všech. Kdo jiný než darebák by za těchto okolností...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.10

“Během svého života může být člověk pyšný na své tělo a považovat se za významnou osobu, ministra, prezidenta, nebo dokonce i poloboha, ale ať už je čímkoliv, po smrti se jeho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.9

“Darebáci, kteří jsou nemístně pyšní na své bohatství nebo urozený původ a nedokáží ovládat své smysly, jsou tak krutí, že nemilosrdně zabíjejí nebohá zvířata v zájmu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.8

Nārada Muni řekl: “Lákadlo v podobě bohatství mate inteligenci ze všech lákadel hmotného požitku nejvíce - více než krásné tělo, urozený původ a vzdělanost. Ten, kdo je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.19.16

“Pro ty, kdo příliš lpí na hmotném požitku, je velice těžké zanechat uspokojování smyslů. Dokonce ani nemohoucí stařec se tužeb po smyslovém požitku nedokáže vzdát. Ten, kdo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.9.46

“Přestože polobozi užívají všech výhod plynoucích ze života ve vyšším planetárním systému, jejich mysl, smysly a inteligence jsou rozrušeny hmotnými vlivy. Ani tyto vznešené...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 9.4.67

“Moji oddaní, kteří jsou stále spokojení díky tomu, že Mi s láskou slouží, se nezajímají ani o čtyři druhy osvobození (sālokya, sārūpya, sāmīpya a sārṣṭi), ačkoliv je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 8.24.51

"Materialistický falešný guru poučuje své materialistické žáky o hospodářském pokroku a smyslovém požitku, a pošetilí žáci na základě těchto pokynů pokračují ve svém...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 8.22.20

"Śrīmatī Vindhyāvali řekla: Ó můj Pane, Ty jsi stvořil celý vesmír pro svou vlastní zábavu, ale pošetilci ho prohlašují za svůj s vidinou hmotného požitku. Jsou to nestoudní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 8.9.29

"V lidské společnosti existují různé činnosti na ochranu majetku a života za použití slov, mysli a činů, ale to vše slouží vlastnímu nebo rozšířenému smyslovému požitku, jenž se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.20

"Je-li člověk sužován hladem a žízní, uspokojí své silné tělesné touhy a potřeby, když se nají. Pokud se rozhněvá, svůj hněv ukojí tím, že někoho potrestá, a následnými...

ČÍTAŤ VIAC