fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.47

"Když velcí mudrci vidĕli, že se lidem vlivem času zkracuje délka života, síla a inteligence, přijali inspiraci od Osobnosti Božství sídlící v jejich srdcích a systematicky Védy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.51-52

"Můj milý králi, i když je Kali-yuga oceánem chyb, má přesto jednu dobrou vlastnost: pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry lze dosáhnout osvobození z pout hmoty a odejít do...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.44

"Umírající vydĕšený človĕk se hroutí na svém lůžku. I když mu selhává hlas a témĕř si není vĕdom toho, co říká, může být zbaven následků svých plodonosných činů a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.43

"Ó králi, inteligence lidí ve vĕku Kali bude svedena ateismem a témĕř nikdy nebudou předkládat obĕti Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který je nejvyšším duchovním mistrem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.42

"Muži již nebudou chránit své staré rodiče, své dĕti ani své úctyhodné ženy. Budou naprosto pokleslí a budou se starat pouze o uspokojení vlastního břicha a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.41

"V Kali-yuze (současném věku) se budou lidé nenávidĕt dokonce i kvůli nĕkolika mincím. Vzdají se všech přátelských svazků a budou připraveni zemřít a zabít dokonce i své...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.38

"Necivilizovaní lidé budou jménem Pána vybírat milodary a živit se předstíráním askeze v převleku za žebravé mnichy. Ti, kdo nebudou vĕdĕt vůbec nic o náboženství, usednou na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.36

"Služebníci opustí pána, který přišel o svůj majetek, i když to bude svatá osoba vzorné povahy. Páni budou propouštĕt služebníky, kteří již nemohou pracovat, i když patřili k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.35

"Podnikatelé se budou zabývat bezvýznamnými obchody a budou vydĕlávat podvádĕním. Lidé budou považovat jakékoliv odporné zamĕstnání za přijatelné, i když nebude stav...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.34

"Ženy budou mnohem menšího vzrůstu, budou příliš jíst, plodit více dĕtí, než o kolik se budou schopny náležitĕ postarat a ztratí veškerou cudnost. Budou se neustále hrubĕ mluvit a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.32

"Mĕsta budou ovládána zlodĕji, Védy budou znečištĕny spekulativními výklady ateistů, političtí vůdci budou prakticky požírat obyvatelstvo a takzvaní knĕží a intelektuálové budou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.31

"Kvůli špatným vlastnostem vĕku Kali budou lidé krátkozrací, neštastní, nenasytní, chtiví a chudí. Ženy se stanou necudnými a budou bez zábran střídat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.30

"Když převládá podvod, lež, lenost, ospalost, násilí, deprese, nářek, zmatenost, strach a chudoba, jedná se o vĕk Kali, vĕk kvality nevĕdomosti." Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.30

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.25

"Ve vĕku Kali jsou lidé chamtiví, nevychovaní, nemilosrdní a bez dobrého důvodu se hádají. Lidé Kali-yugy jsou nešťastní, posedlí hmotnými touhami a témĕř všichni jsou śūdrové a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.6-8

"Ó nejlepší z Kuruovců, zemĕ pokračovala takto: „I když mne v minulosti velcí muži i jejich potomci opustili a odešli z tohoto svĕta stejnĕ bezmocným způsobem, jakým do nĕho...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.5

"Potom, co tito pyšní králové pokořili veškerou zemi na mém povrchu, vstupují násilím do oceánů, aby pokořili moře samotné. Jaký má význam jejich sebeovládání, jež je určeno...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.3-4

"Králové a politici si představují: ,Nejdříve pokořím své smysly a mysl; potom své hlavní ministry a zbavím se trnů v podobĕ svých rádců, obyvatel, přátel a příbuzných, včetnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.2

"Velcí vládci lidí, dokoce i ti učení, se setkávají se zklamáním a neúspĕchem způsobeným hmotným chtíčem. Tito králové pohánĕní chtíčem do mrtvého kusu masa zvaného tĕlo...

ČÍTAŤ VIAC

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest