fbpx
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.21-22

„V tomto věku Kali není jiný způsob, není jiný způsob, není jiný způsob seberealizace než zpívání svatého jména, zpívání svatého jména, zpívání svatého jména Pána...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.52

„Ve věku Kali se inteligentní lidé věnují společnému zpívání, kterým uctívají inkarnaci Boha, jež bez ustání zpívá Kṛṣṇovo jméno. I když nemá načernalou pleť, je to...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.73-74, 76

„Pouhým zpíváním svatého jména Kṛṣṇy se lze vysvobodit z hmotného bytí. A nejen to, pouhé zpívání Hare Kṛṣṇa mantry umožní uzřít lotosové nohy Pána. V tomto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.47

"Když velcí mudrci vidĕli, že se lidem vlivem času zkracuje délka života, síla a inteligence, přijali inspiraci od Osobnosti Božství sídlící v jejich srdcích a systematicky Védy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.51-52

"Můj milý králi, i když je Kali-yuga oceánem chyb, má přesto jednu dobrou vlastnost: pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry lze dosáhnout osvobození z pout hmoty a odejít do...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.44

"Umírající vydĕšený človĕk se hroutí na svém lůžku. I když mu selhává hlas a témĕř si není vĕdom toho, co říká, může být zbaven následků svých plodonosných činů a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.43

"Ó králi, inteligence lidí ve vĕku Kali bude svedena ateismem a témĕř nikdy nebudou předkládat obĕti Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který je nejvyšším duchovním mistrem...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.42

"Muži již nebudou chránit své staré rodiče, své dĕti ani své úctyhodné ženy. Budou naprosto pokleslí a budou se starat pouze o uspokojení vlastního břicha a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.41

"V Kali-yuze (současném věku) se budou lidé nenávidĕt dokonce i kvůli nĕkolika mincím. Vzdají se všech přátelských svazků a budou připraveni zemřít a zabít dokonce i své...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.38

"Necivilizovaní lidé budou jménem Pána vybírat milodary a živit se předstíráním askeze v převleku za žebravé mnichy. Ti, kdo nebudou vĕdĕt vůbec nic o náboženství, usednou na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.36

"Služebníci opustí pána, který přišel o svůj majetek, i když to bude svatá osoba vzorné povahy. Páni budou propouštĕt služebníky, kteří již nemohou pracovat, i když patřili k...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.35

"Podnikatelé se budou zabývat bezvýznamnými obchody a budou vydĕlávat podvádĕním. Lidé budou považovat jakékoliv odporné zamĕstnání za přijatelné, i když nebude stav...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.34

"Ženy budou mnohem menšího vzrůstu, budou příliš jíst, plodit více dĕtí, než o kolik se budou schopny náležitĕ postarat a ztratí veškerou cudnost. Budou se neustále hrubĕ mluvit a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.32

"Mĕsta budou ovládána zlodĕji, Védy budou znečištĕny spekulativními výklady ateistů, političtí vůdci budou prakticky požírat obyvatelstvo a takzvaní knĕží a intelektuálové budou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.31

"Kvůli špatným vlastnostem vĕku Kali budou lidé krátkozrací, neštastní, nenasytní, chtiví a chudí. Ženy se stanou necudnými a budou bez zábran střídat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.30

"Když převládá podvod, lež, lenost, ospalost, násilí, deprese, nářek, zmatenost, strach a chudoba, jedná se o vĕk Kali, vĕk kvality nevĕdomosti." Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.30

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.25

"Ve vĕku Kali jsou lidé chamtiví, nevychovaní, nemilosrdní a bez dobrého důvodu se hádají. Lidé Kali-yugy jsou nešťastní, posedlí hmotnými touhami a témĕř všichni jsou śūdrové a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.6-8

"Ó nejlepší z Kuruovců, zemĕ pokračovala takto: „I když mne v minulosti velcí muži i jejich potomci opustili a odešli z tohoto svĕta stejnĕ bezmocným způsobem, jakým do nĕho...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest