fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.12-16

"Na konci vĕku Kali budou tĕla všech tvorů velmi zakrnĕlá a náboženské zásady následovníků varṇāśramy budou zničeny. Cesta Véd bude v lidské společnosti zcela zapomenuta a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.11

"Maximální délka lidského života v Kali-yuze bude padesát let." Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.11

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.7

"Zemĕ tak bude postupnĕ zamořena zkaženým obyvatelstvem a politickou moc získá ta společenská třída, která se ukáže být nejsilnĕjší." Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.7

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.3

"Muži a ženy spolu budou žít pouze na základĕ povrchní přitažlivosti a úspĕch v podnikání bude záviset na podvádĕní. Ženskost a mužskost budou posuzovány pouze podle pohlavních...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.2

"V Kali-yuze bude bohatství považováno za jediný příznak dobrého zrození, správného chování a dobrých vlastností človĕka. Zákon a justice budou uplatňovány pouze na základĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.1

Śukadeva Gosvāmī řekl: „Potom, ó králi, bude den za dnem silným vlivem vĕku Kali ubývat zbožnosti, pravdomluvnosti, čistoty, snášenlivosti, milosrdnosti, délky života, fyzické síly...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.1.38, 41

"Mnoho takových necivilizovaných králů bude vládnout zároveň, ó králi Parīkṣite. Všichni budou lakomí, dĕsivých povah a oddaní bezbožnosti a falešnosti." "Lidé, kterým...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.27-29

"Pokud se nĕjaký človĕk vĕnuje hříšným, bezbožným činnostem, buď kvůli špatné společnosti nebo proto, že neovládá své smysly, je jisté, že bude plný hmotných tužeb. Bude...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.15

"Chamtivý človĕk nahromadí za cenu velkého úsilí a tĕžkostí mnoho penĕz, ale ne vždy si jich může sám užívat nebo je dát druhým jako milodar. Je jako včela, která usilovnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.27

"U hříšných lidí se časem projeví různé nemoci. Podobně je v tomto světě mnoho podvodníků vydávajících se za přátele, avšak z jejich chování plného falše nakonec vyjde na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.18.42

"Ženy chtějí uskutečňovat své vlastní zájmy, a proto s muži jednají, jako kdyby jim byli velice drazí. Ve skutečnosti jim však není drahý nikdo. Jsou považovány za světice, ale pro...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.37

"I když jsou lidé nepřáteli, chtějí znovu a znovu naplňovat své touhy, a proto někdy uzavírají svatby. Tato manželství bohužel nemají dlouhého trvání a zúčastněné osoby se zase...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.36

"Někdy podmíněná duše nemá peníze, a proto se jí nedostává uspokojivých podmínek — občas nemá dokonce ani místo k sezení a postrádá i další nezbytnosti. Upadá tedy do nouze a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.35

"Podmíněné duše někdy uzavírají finanční transakce, ale kvůli podvádění mezi nimi vznikne časem nepřátelství. I když se může jednat o nepatrný zisk, podmíněné duše...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.26

"Co se týče finančních transakcí, když jedna osoba podvede druhou o pár drobných, stanou se nepřáteli." Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.26

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.18.44-45

"Kvůli zrušení monarchistických režimů a pustošení majetku lidí bude docházet k velkým společenským rozkolům. Lidé budou zabíjeni a týráni a budou kradena zvířata a ženy. A my...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.17.24-25

"Ve věku Satya (pravdivosti) jsi stál pevně na čtyřech nohách díky čtyřem zásadám, jimiž bylo odříkání, čistota, milostivost a pravdivost. Vypadá to však, že máš tři nohy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.7.37

"Krutý a podlý člověk, který se drží při životě za cenu životů druhých, si pro své vlastní dobro zaslouží, aby byl zabit. Jinak ho jeho vlastní činnosti...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest