fbpx
logo
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.40

"Můj milý králi Parīkṣite, všichni tito králové, které jsem popsal, i ostatní živé bytosti přicházejí na tuto zemi a uplatňují svá vlastnická práva, ale nakonec se všichni...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.39

"Cyklus čtyř vĕků – Satya, Tretā, Dvāpara a Kali – se mezi živými bytostmi na této zemi neustále opakuje a přináší stejný obecný sled událostí." Śrīmad-Bhāgavatam...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.12-16

"Na konci vĕku Kali budou tĕla všech tvorů velmi zakrnĕlá a náboženské zásady následovníků varṇāśramy budou zničeny. Cesta Véd bude v lidské společnosti zcela zapomenuta a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.11

"Maximální délka lidského života v Kali-yuze bude padesát let." Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.11

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.7

"Zemĕ tak bude postupnĕ zamořena zkaženým obyvatelstvem a politickou moc získá ta společenská třída, která se ukáže být nejsilnĕjší." Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.7

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.3

"Muži a ženy spolu budou žít pouze na základĕ povrchní přitažlivosti a úspĕch v podnikání bude záviset na podvádĕní. Ženskost a mužskost budou posuzovány pouze podle pohlavních...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.2

"V Kali-yuze bude bohatství považováno za jediný příznak dobrého zrození, správného chování a dobrých vlastností človĕka. Zákon a justice budou uplatňovány pouze na základĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.1

Śukadeva Gosvāmī řekl: „Potom, ó králi, bude den za dnem silným vlivem vĕku Kali ubývat zbožnosti, pravdomluvnosti, čistoty, snášenlivosti, milosrdnosti, délky života, fyzické síly...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.1.38, 41

"Mnoho takových necivilizovaných králů bude vládnout zároveň, ó králi Parīkṣite. Všichni budou lakomí, dĕsivých povah a oddaní bezbožnosti a falešnosti." "Lidé, kterým...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.27-29

"Pokud se nĕjaký človĕk vĕnuje hříšným, bezbožným činnostem, buď kvůli špatné společnosti nebo proto, že neovládá své smysly, je jisté, že bude plný hmotných tužeb. Bude...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.15

"Chamtivý človĕk nahromadí za cenu velkého úsilí a tĕžkostí mnoho penĕz, ale ne vždy si jich může sám užívat nebo je dát druhým jako milodar. Je jako včela, která usilovnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.5.27

"U hříšných lidí se časem projeví různé nemoci. Podobně je v tomto světě mnoho podvodníků vydávajících se za přátele, avšak z jejich chování plného falše nakonec vyjde na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.18.42

"Ženy chtějí uskutečňovat své vlastní zájmy, a proto s muži jednají, jako kdyby jim byli velice drazí. Ve skutečnosti jim však není drahý nikdo. Jsou považovány za světice, ale pro...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.15.26

"Proto, ó králi Citraketu, pozorně zvaž postavení ātmy — snaž se pochopit, kdo jsi: zda tělo, mysl či duše. Uvaž, odkud jsi přišel, kam půjdeš po opuštění tohoto těla a proč tě...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.37

"I když jsou lidé nepřáteli, chtějí znovu a znovu naplňovat své touhy, a proto někdy uzavírají svatby. Tato manželství bohužel nemají dlouhého trvání a zúčastněné osoby se zase...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.36

"Někdy podmíněná duše nemá peníze, a proto se jí nedostává uspokojivých podmínek — občas nemá dokonce ani místo k sezení a postrádá i další nezbytnosti. Upadá tedy do nouze a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.35

"Podmíněné duše někdy uzavírají finanční transakce, ale kvůli podvádění mezi nimi vznikne časem nepřátelství. I když se může jednat o nepatrný zisk, podmíněné duše...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.26

"Co se týče finančních transakcí, když jedna osoba podvede druhou o pár drobných, stanou se nepřáteli." Śrīmad-Bhāgavatam 5.14.26

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest