fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 16.21-24

"Tri brány vedú do pekiel — žiadostivosť, hnev a chamtivosť. Nech sa preto každý rozumný človek odvráti od týchto brán, pretože vedú k poklesnutiu duše. Kto sa vzdiali od...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 9.11

"Hlupáci sa Mi vysmievajú, keď zostúpim v ľudskej podobe, pretože nepoznajú Moju transcendentálnu povahu zvrchovaného Pána nad všetkým, čo jestvuje." Bhagavad-Gītā 9.11

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 4.40

"Ale nevedomí a neveriaci, ktorí pochybujú o zjavených písmach, si existenciu Boha neuvedomujú a poklesávajú. Pre pochybovačov niet šťastia ani v tomto svete, ani v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 1.40

"Keď v rodine prevládne bezbožnosť, ó, Kṛṣṇa, nastane mravný úpadok žien, a keď poklesnú ženy, ó, potomok Vṛṣṇiho, príde nežiadúce potomstvo." Bhagavad-Gītā 1.40

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.37

"Muži Kali-yugy budou bídní a ovládaní ženami. Zavrhnou své otce, bratry, příbuzné a přátele, aby se místo toho sdružovali se sestrami a bratry svých žen. Jejich představa o...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.16.22

"Takzvaní vládci jsou nyní zmateni vlivem tohoto věku Kali a uvedli všechny státní záležitosti do naprostého zmatku. Obyčejní lidé nyní nenásledují pravidla a předpisy pro jedení,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.38-40

"Necivilizovaní lidé budou jménem Pána vybírat milodary a živit se předstíráním askeze v převleku za žebravé mnichy. Ti, kdo nebudou vĕdĕt vůbec nic o náboženství, usednou na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.31-35

"Kvůli špatným vlastnostem vĕku Kali budou lidé krátkozrací, neštastní, nenasytní, chtiví a chudí. Ženy se stanou necudnými a budou bez zábran střídat partnery." "Mĕsta budou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.26-30

"Hmotné kvality – dobro, vášeň a nevĕdomost – jejichž promĕny lze sledovat v mysli človĕka, jsou uvádĕny do pohybu silou času. Vĕk, ve kterém mysl, inteligence a smysly...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.24

"Ve vĕku Kali zůstává pouze jedna čtvrtina náboženských zásad, která bude neustále se rozpínajícími zásadami bezbožnosti oslabována a nakonec zcela...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.3-5

"Králové a politici si představují: ,Nejdříve pokořím své smysly a mysl; potom své hlavní ministry a zbavím se trnů v podobĕ svých rádců, obyvatel, přátel a příbuzných....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.8-10

"Obyvatelé poté, co je jejich hrabiví a nemilosrdní vládci, kteří se budou chovat jako obyčejní zlodĕji, připraví o ženy a majetek, utečou do hor a lesů." "Lidé sužovaní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.6-7

"Svaté místo nebude považováno za nic jiného než vzdálenou vodní nádrž a krása bude posuzována podle účesu. Cílem života bude plnit si břicho a smĕlý človĕk bude považován za...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.2.4-5

"Duchovní postavení človĕka se bude posuzovat pouze podle vnĕjších znaků a na tomto základĕ budou také lidé mĕnit jeden duchovní stav za druhý. Způsobilost človĕka bude vážnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.21.2-3

"V Kali-yuze bude bohatství považováno za jediný příznak dobrého zrození, správného chování a dobrých vlastností človĕka. Zákon a justice budou uplatňovány pouze na základĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.20-21

"Kvůli jediné minci i bratři, manželka, rodiče a přátelé, kteří človĕka dřív milovali, bez okolků ukončí svůj láskyplný vztah a stanou se nepřáteli." Tito příbuzní a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.16.9

"Líné lidské bytosti s ubohou inteligencí a krátkým životem tráví noc spánkem, a den vykonáváním činností, které jsou k ničemu." Śrīmad-Bhāgavatam 1.16.9  

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.10

"Věz, ó učený, že v tomto železném věku Kali žijí lidé jen krátkou dobu. Jsou nesnášenliví, leniví, špatně vedení, nešťastní a nade vše jsou stále...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest