fbpx
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.106-107

„Skutečnou výřečnost představuje schopnost stručně vyjádřit podstatnou pravdu.“ "Prostým pokorným nasloucháním bude naše srdce zbaveno všech nedostatků pocházejících z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 1.96

"Absolutní Pravda je Śrī Kṛṣṇa a láskyplné oddanosti s čistou láskou ke Śrī Kṛṣṇovi lze dosáhnout společným zpíváním svatého jména, které je základem veškeré...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.2

"Ó velcí mudrci, vyprávĕl jsem vám úžasné zábavy Pána Viṣṇua tak, jak jste se mne na nĕ ptali. Naslouchání takovýmto vyprávĕním je skutečnou činností pro toho, kdo je opravdu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.10.20-21

"Obyvatelé a vládnoucí polobozi všech planet, spolu s Pánem Brahmou, Nejvyšším Pánem Harim a mnou, opĕvují, uctívají a pomáhají tĕm brāhmaṇům, kteří jsou svatí, vždy klidní,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.40

"Pro toho, kdo trpí v ohni nesčetných utrpení a chce tento nepřekonatelný oceán hmotné existence překročit, není jiná vhodná loď než rozvíjení oddanosti k transcendentální chuti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.51-52

"Můj milý králi, i když je Kali-yuga oceánem chyb, má přesto jednu dobrou vlastnost: pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry lze dosáhnout osvobození z pout hmoty a odejít do...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.50

"Můj milý králi, Osobnost Božství je nejvyšší vládce, Nejvyšší Duše a svrchované útočištĕ všech bytostí. Když o Nĕm meditují umírající, vyjeví jim jejich vĕčnou duchovní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.48-49

"Uctíváním polobohů, askezí, ovládáním dechu, soucitem, koupelí na svatých místech, přísnými sliby, dobročinností ani pronášením různých manter mysl nemůže dosáhnout stejného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.45-47

"V Kali-yuze jsou objekty, místa a dokonce i jednotlivé osobnosti znečištĕny. Všemocná Osobnost Božství však může veškeré tyto nečistoty odstranit ze srdce toho, kdo Pána neochvĕjnĕ...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.18-19

"Śukadeva Gosvāmī řekl: Můj milý králi, na začátku, v Satya-yuze, vĕku pravdy, stojí náboženství na nedotčených čtyřech nohách a je lidmi tohoto vĕku pečlivĕ udržováno....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.34

"Kdo zanechá všech plodonosných (karmických) činností a celý se Mi oddá s dychtivou touhou Mi sloužit, získá osvobození od zrození a smrti a dostane se do postavení, v nĕmž bude...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.32

"Když zvídavý človĕk pochopí toto poznání, nezbývá nic dalšího, co by mĕl znát. Ten, kdo se napil toho nejchutnĕjšího nektaru, nemůže přece zůstat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.22

"Tento proces je svrchovaným projevem inteligence inteligentních a chytrosti tĕch nejchytřejších, protože jeho pomocí lze již v tomto životĕ s využitím dočasného a neskutečného...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.15-17

"U toho, kdo stále medituje o Mé přítomnosti ve všech osobách, velmi brzy zmizí špatné sklony k soupeření, závisti a zneužívání spolu s falešným egem." "Nemĕl by si všímat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.13-14

"Ó zářící Uddhavo, ten, kdo tímto způsobem hledí na všechny živé bytosti s vĕdomím, že Já jsem přítomný v každé z nich, přijímá útočištĕ v tomto božském poznání a na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.12

"S čistým srdcem by mĕl vidĕt Mĕ, Nejvyšší Duši ve všech bytostech i v sobĕ samotném, neposkvrnĕného čímkoliv hmotným a zároveň přítomného všude, navenek i v nitru, jako...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.8-9

"Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ano, vyložím ti zásady oddanosti Mnĕ, jejichž následováním smrtelník přemůže nepřemožitelnou smrt." "Mĕl by na Mĕ neustále...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.2-3

"Ó lotosooký Pane, ti yogī, kteří se snaží uklidnit mysl, obvykle zažívají zklamání, jelikož se jim nedaří dosáhnout dokonalého transu. Jejich pokusy o ovládnutí mysli je...

ČÍTAŤ VIAC

Prihlásite sa k odberu noviniek

Zadajte Váš e-mail do nižšie uvedeného políčka.

Ďakujeme, vaša žiadosť o odber newslettra bola úspešná!

Pin It on Pinterest