fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.59

"Inteligentní člověk, který má na paměti velké strádání zakoušené na poli činností vykonávaných pro jejich plody a také to, jak jsou získané výsledky — ať už z hmotných...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.16.39

"Ó Nejvyšší Pane, pokud ti, kdo jsou posedlí hmotnými touhami po uspokojování smyslů hmotným bohatstvím, uctívají Tebe, Jenž jsi zdrojem všeho poznání a transcendentální hmotným...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.12.14

"Jelikož vše závisí na svrchované vůli Osobnosti Božství, člověk má být vyrovnaný ve slávě i haně, při vítězství i porážce, za života i smrti. V jejich důsledcích —...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.11.27

"Ó můj Pane, můj vládce, putuji tímto hmotným světem v důsledku svých plodonosných činností. Jediné, co hledám, je proto přátelství ve společnosti Tvých zbožných a osvícených...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.4.27-28

"Velcí učení brāhmaṇové, kteří jsou zkušení ve vykonávání obřadů a obětí, dokáží recitováním patnácti manter zvaných Sāmidhenī probudit oheň spící v palivovém dřevě,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.31

"Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, zpívání svatého jména Pána dokáže zničit i reakce za ty největší hříchy. Toto zpívání, saṅkīrtana, je proto tou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.26

"Inteligentní lidé se proto po zvážení všech těchto skutečností rozhodnou vyřešit všechny problémy přijetím oddané služby v podobě zpívání svatého jména Pána, který sídlí v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.22

"Oddaná služba, která začíná zpíváním svatého jména Pána, je nejvyšším náboženským principem pro živou bytost v lidské společnosti." Śrīmad-Bhāgavatam 6.3.22

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.2.46

"Ten, kdo se chce vysvobodit z hmotných pout, by měl proto přijmout proces opěvování a velebení jména, slávy, podoby a zábav Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, u Jehož nohou leží...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.2.36-37

"Jelikož se živá bytost ztotožňuje s tělem, podléhá touhám po smyslovém požitku, a proto vykonává mnoho různých zbožných a bezbožných činností. To vytváří hmotná pouta. Nyní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.2.17

"Askezí, dobročinností, sliby a dalšími podobnými metodami může člověk neutralizovat reakce za hříšný život, ale tyto zbožné činnosti nemohou vykořenit hmotné touhy z jeho srdce....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.2.16

"Autority, jimiž jsou učenci a mudrci, po pečlivém studiu zjistily, že nejtěžší hříchy si je třeba odpykat těžkými procesy a lehčí hříchy lehčími procesy odčinění. Zpívání...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.2.12

"Obřady pro odčinění, které doporučují náboženská písma, nestačí k úplnému očištění srdce, protože mysl poté znovu utíká k hmotným činnostem. Tomu, kdo se chce osvobodit od...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.17

"Cesta čistých oddaných, kteří mají dobré chování a jsou plně obdařeni těmi nejlepšími vlastnostmi, je nepochybně tou nejpříznivější cestou v tomto hmotném světě. Je prostá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.15

"Jen vzácná duše, která přijala úplnou, čistou oddanou službu Kṛṣṇovi, může vykořenit plevel hříšných činností tak, že již nikdy znovu nevzejde. Dokáže to pouhým...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.1.1

"Mahārāja Parīkṣit řekl: Ó můj pane, ó Śukadeve Gosvāmī, již jsi popsal (ve druhém zpěvu) cestu osvobození (nivṛtti-mārga). Kdo se drží této cesty, jistě postupně dospěje na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.19.23

"Krátký život na území Bhārata-varṣi je lepší než život na Brahmaloce, který trvá milióny a miliardy let, neboť i když člověk dosáhne Brahmaloky, musí se vrátit do koloběhu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.19.20

"Člověk, jemuž po mnoha a mnoha životech dozrají výsledky jeho zbožných činností, získává příležitost stýkat se s čistými oddanými. Tehdy dokáže přeseknout uzel, kterým je...

ČÍTAŤ VIAC