fbpx
logo
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.138

„Protože jsem nesmírně drahý oddaným a sādhuům, je možné Mne dosáhnout skrze neochvějnou víru a oddanou službu. Tento systém bhakti-yogy, který postupně zvětšuje připoutanost ke...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 20.137

„(Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, řekl:) ,Můj drahý Uddhavo, ani vykonáváním aṣṭāṅga-yogy (mystické yogy pro ovládání smyslů), ani neosobním monismem či...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.113

„Kṛṣṇa je původem Pána Viṣṇua. Měli bychom na Něho neustále vzpomínat a nikdy na Něho nezapomenout. Všechna pravidla a zákazy śāster by měly být služebníky těchto dvou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.103

„Živá bytost podléhající zrození a smrti dosáhne nesmrtelnosti, když se vzdá všech hmotných činností a zasvětí svůj život vykonávání Mých nařízení. Pokud jedná podle Mých...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.33

„Každý, kdo upřímně a vážně řekne: ,Můj drahý Pane Kṛṣṇo, i když jsem na Tebe po mnoho dlouhých let v hmotném světě zapomínal, dnes se Ti odevzdávám. Jsem Tvůj upřímný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.31

„Kṛṣṇa je přirovnáván ke svitu slunce a māyā k temnotě. Kde svítí slunce, tam nemůže být temnota. Jakmile člověk začne rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, temnota iluze (vliv...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.24-25

„Protože živá bytost zapomněla na to, že je věčným služebníkem Kṛṣṇy, je kolem krku spoutána řetězem māyi. Živá bytost se může vymanit ze spárů māyi a stát se...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 22.16

„Ó můj Pane, nežádoucí rozkazy chtivých tužeb neberou konce. I když jsem jim už tolik sloužil, neprokázaly mi žádnou milost. Nestyděl jsem se jim sloužit, ani jsem se jich nechtěl...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 7.141-142

„K Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, lze přistoupit pouze skrze oddanou službu, počínaje nasloucháním. To je jediný způsob, jak se k Němu přiblížit. Praktikováním této...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Antya-līlā 4.178

„Ten, kdo je zcela spokojený díky získanému poznání, které prakticky uplatnil v životě, je neustále odhodlaný a neochvějný ve svém duchovním postavení, zcela ovládá své smysly a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Antya-līlā 4.71

„Nejdůležitějším z těchto devíti způsobů oddané služby je neustálé zpívání svatého jména Pána. Ten, kdo to dělá a vyhýbá se zároveň deseti druhům přestupků, snadno...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 15.170

„ S úctou se klaním původní Osobnosti Božství, Govindovi, který řídí utrpení a požitek za plodonosné činnosti každé bytosti, počínaje nebeským králem Indrou až po nejmenší...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Ādi-līlā 4.19-20

„Reaguji přesně podle toho, v jaké transcendentální náladě Mne Můj oddaný uctívá. To je moje přirozené chování. Odměňuji své oddané podle toho, jak se Mi odevzdávají....

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrī Caitanya-caritāmṛta – Madhya-līlā 8.60

„Rāmānanda Rāya pokračoval: „,Můj drahý synu Kuntī, cokoliv děláš, cokoliv jíš, jakoukoliv oběť provádíš, vše, co daruješ, a každé odříkání, které podstoupíš, –...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.12.2

"Ó velcí mudrci, vyprávĕl jsem vám úžasné zábavy Pána Viṣṇua tak, jak jste se mne na nĕ ptali. Naslouchání takovýmto vyprávĕním je skutečnou činností pro toho, kdo je opravdu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.10.20-21

"Obyvatelé a vládnoucí polobozi všech planet, spolu s Pánem Brahmou, Nejvyšším Pánem Harim a mnou, opĕvují, uctívají a pomáhají tĕm brāhmaṇům, kteří jsou svatí, vždy klidní,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.40

"Pro toho, kdo trpí v ohni nesčetných utrpení a chce tento nepřekonatelný oceán hmotné existence překročit, není jiná vhodná loď než rozvíjení oddanosti k transcendentální chuti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.51-52

"Můj milý králi, i když je Kali-yuga oceánem chyb, má přesto jednu dobrou vlastnost: pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry lze dosáhnout osvobození z pout hmoty a odejít do...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest