fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 4.4.20

"Vedy obsahují pokyny týkající se dvou druhů činností. Jsou to činnosti lidí připoutaných k hmotnému požitku a činnosti těch, kteří jsou od hmoty odpoutáni. V souladu s nimi mají...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.5

"Inteligentní lidé s očištěným vědomím jsou dokonale spokojení ve vědomí Kṛṣṇy. Jelikož jsou osvobozeni od kvalit hmotné přírody, nejednají pro smyslový požitek. Naopak —...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.10

"Yogīni, jež se prostřednictvím dechových cvičení a ovládání mysli odpoutali od hmotného světa, dospějí na Brahmovu planetu, která je velice vzdálená. Po opuštění těla vstoupí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.6-7

"Vykonávání předepsaných povinností bez připoutanosti ke svému jednání, vlastnických nároků a falešného egoismu dokonale očišťuje vědomí a staví živou bytost do jejího...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.27

"Největším společným cílem všech yogīnů je naprostá odpoutanost od hmoty, které lze dosáhnout různými jógovými postupy." Śrīmad-Bhāgavatam 3.32.27

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.29.33-35

"Nenacházím nikoho většího, než je ten, jehož všechny zájmy se shodují s Mými, a bez ustání proto věnuje všechny své činnosti a celý svůj život—všechno co má —...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.30

"Když pozornost dokonalého yogīna přestanou přitahovat vedlejší produkty mystických sil, které jsou projevem vnější energie, jeho postup ke Mně začíná být neomezený a smrt nad...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.6-8

Člověk musí upevnit svoji víru pomocí jógového postupu pro sebeovládání a dostat se na úroveň čisté oddané služby opěvováním Mé slávy a nasloucháním o Mně. Při...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.33,44

"Bhakti, oddaná služba, zničí jemnohmotné tělo živé bytosti bez zvláštního úsilí, stejně jako oheň v žaludku stráví vše, co sníme." "Proto se ti, jejichž mysl je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.27

"Člověk, který přestane sloužit kvalitám hmotné přírody a namísto toho začne rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, poznání spojené s odříkáním, a provozovat yogu, při které je mysl v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.25-26

"Ve společnosti čistých oddaných jsou rozhovory o zábavách a činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství velice příjemné a lahodí uchu i srdci. Pěstováním tohoto poznání bude člověk...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.21-22

"Sādhu je tolerantní, milostivý a přátelský ke všem živým bytostem. Nemá nepřátel, je mírumilovný, řídí se pokyny písem a všechny jeho vlastnosti jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.18-19

"Díky poznání a odříkání, jež se pojí s oddanou službou, vidí seberealizovaná duše vše v pravém světle. Přestává ji zajímat hmotný svět a všechny hmotné vlivy na ni působí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.14-15

"Má zbožná matko, nyní ti vysvětlím pradávný systém yogy, jenž jsem již dříve popsal velkým mudrcům. Je po všech stránkách užitečný a praktický." "Stadium, ve kterém...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.13

Nejvyšší Pán odpověděl: "Jógový systém, který se týká Nejvyššího Pána a individuální duše, který je určen pro konečné dobro živé bytosti a který umožňuje odpoutat se od...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.24.28

"Po mnoha zrozeních se pokročilí yogīni, pohrouženi do úplného jógového tranzu, snaží na odlehlých místech spatřit lotosové nohy Nejvyšší Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.5.15-16

"Védskou literaturu vytvořil Nejvyšší Pán a pro Něho je určena, polobozi jsou rovněž určeni k tomu, aby sloužili Pánovi jako části Jeho těla, různé planety jsou určeny také...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.15-16

"Ó králi, kdykoliv si yogī přeje opustit tuto planetu lidských bytostí, nemá mít rozpaky ohledně vhodného času a místa, ale má pohodlně a bez rozptýlení sedět, usměrňovat...

ČÍTAŤ VIAC