fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 6.7

"Človek, ktorý ovládol svoju myseľ a našiel tak pokoj, dosiahol už Naddušu a neovplyvňujú ho radosti ani trápenia, chlad ani horúčava, pocty ani opovrhnutie." Bhagavad-Gītā 6.7

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.8-9

"Človek s božským vedomím vždy dobre vie, že vlastne nič nerobí, aj napriek tomu, že sa pozerá, počúva, hmatá, čuchá, je, pohybuje sa, spí, dýcha, hovorí, vylučuje, prijíma a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.71

"Človek, ktorý zanechal všetky túžby po zmyslovom pôžitku a žije bez hmotných žiadostí, ktorý sa zbavil vlastníckeho pocitu a falošného ega – iba ten dosiahne skutočný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.20

"Človek, ktorý sa neraduje, keď dosiahne niečo príjemné, a ani ho nerozruší, keď ho zastihne niečo nepríjemné, ktorý má neochvejnú inteligenciu, nie je pomýlený a pozná vedu o Bohu,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 5.3

"Človek, ktorý netúži po výsledkoch svojich činov a ani k nim nechová nenávisť, si naozaj odrieka. Taký človek, zbavený všetkých dualít, sa ľahko vymaní z hmotného otroctva a je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.19

"Tak ako sa plamienok lampy nechveje, keď je v závetrí, tak i transcendentalista, ktorého myseľ je ovládnutá, zotrváva vždy v meditácii o transcendentálnom 'ja'." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 8.12

"Yoga znamená odpútať sa od všetkých zmyslových pôžitkov. Kto uzavrie všetky brány zmyslov, uprie myseľ na srdce a dych života umiestni na vrchol hlavy, ten zotrváva v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.48

"Konaj si svoju povinnosť riadne, zriekni sa pripútanosti a buď ľahostajný k úspechu či neúspechu. Taká vyrovnanosť sa nazýva yoga." Bhagavad-Gītā 2.48

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.70

"Mier môže dosiahnuť iba ten, kto sa nenechá vyrušovať nepretržitými prúdmi žiadostivosti, vlievajúcimi sa ako rieky do oceánu, ktorý napriek tomu zostáva vo svojom základe nehybný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 2.58

"Skutočne upevnený v dokonalom vedomí je ten, kto dokáže svoje zmysly odpútať od zmyslových predmetov, podobne, ako keď korytnačka stiahne svoje údy pod pancier." Bhagavad-Gītā...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.6.35

"Je pravda, že omezováním smyslů za pomoci systému yogy se lze zbavit útrap způsobených touhou a chtíčem, avšak to nestačí k tomu, aby duše byla spokojená. Tuto spokojenost dává...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.12

“Jediným kýženým plodem nabytého bohatství je zbožnost, na základĕ které človĕk může získat filozofické pochopení života, jež nakonec dozraje v přímé vnímání Absolutní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.10.-12

"Yogīni, kteří provádějí tato dechová cvičení, se velice brzy zbaví všeho mentálního neklidu, stejně jako se zlato zbaví všech nečistot, když ho vložíme do ohně a budeme na ně...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.8-9

"Po ovládnutí mysli a sedových pozic si má yogī rozprostřít sedátko na odloučeném a posvěceném místě, usednout na ně v jednoduché pozici, držet tělo vzpřímené a praktikovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.6-7

"Upnout životní vzduch a mysl na jeden ze šesti okruhů oběhu životního vzduchu v těle a takto soustředit mysl na transcendentální zábavy Nejvyšší Osobnosti Božství se nazývá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.4-5

"Jeho zásadami má být nenásilí a pravdomluvnost, nemá krást a má být spokojen s takovým vlastnictvím, jaké nezbytně potřebuje pro život. Má se vyhýbat sexu, žít v odříkání,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.2-3

"Člověk má vykonávat své předepsané povinnosti, jak nejlépe umí, a vyhýbat se plnění povinností, které mu nejsou určeny. Má být spokojen s tím, co získá milostí Pána, a uctívat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.9

"Člověk má rozlišovat prostřednictvím poznání duše a hmoty. Nemá se bezdůvodně ztotožňovat s tělem, a být tak přitahován tělesnými vztahy." Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.9

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest