fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.54

"Ten, kdo ovládl polohy sedu (jógové asany) a dýchací cviky, může obrátit své smysly k Absolutní Osobnosti Božství a získat tak imunitu vůči znečištění kvalitami hmotné přírody...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.6.34

"Je to má osobní zkušenost, že ti, kteří jsou stále naplněni starostmi a úzkostí, protože touží po spojení smyslů s jejich předměty, mohou překonat oceán nevědomosti na...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.33-34

"Není-li snad pravda, ó dobrá duše, že určitou věcí lze pod lékařským dozorem vyléčit i nemoc, kterou právě ta věc způsobila?" "Když jsou veškeré činnosti člověka...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.15,17-19

"U toho, kdo stále medituje o Mé přítomnosti ve všech osobách, velmi brzy zmizí špatné sklony k soupeření, závisti a zneužívání spolu s falešným egem." "Dokud oddaný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.27-28

"Nicménĕ dokud osoba neochvĕjnou oddanou službou Mnĕ ze své mysli beze zbytku neodstranila veškeré znečištĕní hmotnou vášní, musí se pečlivĕ vyhýbat stykům s hmotnými kvalitami,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.23

"Když takto osoba pomocí logiky schopné rozlišovat jasnĕ pochopí jedinečné postavení Absolutní Pravdy, mĕla by zkušenĕ zamítnout mylné ztotožnĕní se s hmotou a na kousky rozsekat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.25.34-36

"Mudrc, který se oprostil od veškerého styku s hmotou a není zmatený, by si mĕl podrobit své smysly a uctívat Mĕ. Mĕl by překonat kvality vášnĕ a nevĕdomosti tak, že se bude vĕnovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.23.59-60

"Žádná jiná síla nenutí duši zažívat štĕstí a neštĕstí než zmatenost její vlastní mysli. Její vnímání přátel, neutrálních stran a nepřátel a celý hmotný život, který...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.20.25

"Jestliže se yogīn kvůli chvilkové nepozornosti shodou okolností dopustí nĕčeho nepříznivého, pak by mĕl hříšné karmické reakce spálit na popel samotným praktikováním yogy, aniž...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.13

"Když je vĕdomí dokonale upřené na Absolutní Pravdu, Nejvyšší Osobnost Božství, osoba již nevidí dualitu, neboli vnitřní a vnĕjší realitu." Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.13

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.37

"Nie je nič, čo by mohlo dať viac vteleným dušiam, ktoré sú nútené putovať po celom hmotnom svete, než praktizovanie mantra-yogy, pomocou ktorej živá bytosť môže dosiahnuť...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.5

"Ten, kdo je plně schopen rozlišit, co je špatné a co dobré, se musí po dobu svého hmotného života snažit dosáhnout nejvyššího životního cíle, dokud je tělo zdatné a silné a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.6.4

"Nikdo by se neměl snažit o pouhé dosažení smyslového požitku či hmotného štěstí pomocí hospodářského rozvoje, neboť výsledkem není nic jiného než ztráta času a energie,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 6.5.41

"Hmotný požitek je nesporně příčinou všeho neštěstí, ale člověk se ho nedokáže vzdát, dokud osobně nezakusí, kolik utrpení přináší. Má se mu proto dovolit, aby rozvíjel...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 5.25.8

"Pokud ti, kdo mají vážný zájem o osvobození z hmotného života, naslouchají od duchovního mistra v učednické posloupnosti učení Sanatana-dharma (Védy), Pán vstoupí do hloubi jejich...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest