fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.33,44

"Bhakti, oddaná služba, zničí jemnohmotné tělo živé bytosti bez zvláštního úsilí, stejně jako oheň v žaludku stráví vše, co sníme." "Proto se ti, jejichž mysl je...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.27

"Člověk, který přestane sloužit kvalitám hmotné přírody a namísto toho začne rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, poznání spojené s odříkáním, a provozovat yogu, při které je mysl v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.25-26

"Ve společnosti čistých oddaných jsou rozhovory o zábavách a činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství velice příjemné a lahodí uchu i srdci. Pěstováním tohoto poznání bude člověk...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.21-22

"Sādhu je tolerantní, milostivý a přátelský ke všem živým bytostem. Nemá nepřátel, je mírumilovný, řídí se pokyny písem a všechny jeho vlastnosti jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.18-19

"Díky poznání a odříkání, jež se pojí s oddanou službou, vidí seberealizovaná duše vše v pravém světle. Přestává ji zajímat hmotný svět a všechny hmotné vlivy na ni působí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.14-15

"Má zbožná matko, nyní ti vysvětlím pradávný systém yogy, jenž jsem již dříve popsal velkým mudrcům. Je po všech stránkách užitečný a praktický." "Stadium, ve kterém...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.13

Nejvyšší Pán odpověděl: "Jógový systém, který se týká Nejvyššího Pána a individuální duše, který je určen pro konečné dobro živé bytosti a který umožňuje odpoutat se od...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.24.28

"Po mnoha zrozeních se pokročilí yogīni, pohrouženi do úplného jógového tranzu, snaží na odlehlých místech spatřit lotosové nohy Nejvyšší Osobnosti...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.9.30

"Ó Brahmo, věnuj se odříkání a meditaci a řiď se zásadami poznání, abys získal Moji přízeň. Takovým jednáním budeš schopen chápat vše z hloubi svého...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.5.15-16

"Védskou literaturu vytvořil Nejvyšší Pán a pro Něho je určena, polobozi jsou rovněž určeni k tomu, aby sloužili Pánovi jako části Jeho těla, různé planety jsou určeny také...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.2.15-16

"Ó králi, kdykoliv si yogī přeje opustit tuto planetu lidských bytostí, nemá mít rozpaky ohledně vhodného času a místa, ale má pohodlně a bez rozptýlení sedět, usměrňovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.18

"Jak se bude mysl postupně zduchovňovat, odtáhni ji od smyslových činností a inteligencí ovládej smysly. Mysl příliš zaměstnanou hmotnými činnostmi je možné zapojit do služby...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.53-54

"Na břehu Saptasroty teď Dhṛtarāṣṭra začíná provozovat aṣṭāṅga-yogu tím, že se koupe třikrát denně, ráno, v poledne a večer, provádí oběť Agni-hotra s ohněm a pije...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.6

"Nejvyšší dokonalostí lidského života, které může člověk dosáhnout úplným poznáním hmoty a duše, ovládáním mystických sil nebo dokonalým plněním předepsaných povinností...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.11

"Ó králi, neustálé zpívání svatého jména Pána způsobem, jakým to dělají velké autority, je cestou, po které bez pochyb a beze strachu dojdou k úspěchu všichni — ti, kteří jsou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.20-21

"Mysl je neustále rozrušena hmotnou kvalitou vášně a zmatena nevědomostí. Obrátí-li však člověk svoji mysl na Viṣṇua, může odstranit svá klamná pojetí a špínu, kterou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 18.54

"Kto zaujal toto transcendentálne postavenie, realizuje Najvyšší Brahman a je naplnený radosťou. Nikdy sa netrápi, ani po ničom netúži a k všetkým bytostiam je rovnaký. Za tohoto...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 17.14-16

"K telesnej sebakázni patrí uctievanie Najvyššieho Pána, brāhmaṇov, duchovného učiteľa a nadriadených, ako sú otec a matka, ako aj čistota, prostota, celibát a...

ČÍTAŤ VIAC