fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 2.40

"V tomto úsilí niet straty alebo úbytku a i malý pokrok na tejto ceste môže človeka ochrániť pred najväčším nebezpečenstvom." Bhagavad-Gītā 2.40

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.6.35

"Je pravda, že omezováním smyslů za pomoci systému yogy se lze zbavit útrap způsobených touhou a chtíčem, avšak to nestačí k tomu, aby duše byla spokojená. Tuto spokojenost dává...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.12

“Jediným kýženým plodem nabytého bohatství je zbožnost, na základĕ které človĕk může získat filozofické pochopení života, jež nakonec dozraje v přímé vnímání Absolutní...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.52

"Když se yogín zbaví sobeckého pojetí, kdy si myslí „Toto je můj majetek a to je jeho“, a nezajímá se již o radosti svého hmotného tĕla a není lhostejný k nepohodlí druhých, bude...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.10.-12

"Yogīni, kteří provádějí tato dechová cvičení, se velice brzy zbaví všeho mentálního neklidu, stejně jako se zlato zbaví všech nečistot, když ho vložíme do ohně a budeme na ně...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.8-9

"Po ovládnutí mysli a sedových pozic si má yogī rozprostřít sedátko na odloučeném a posvěceném místě, usednout na ně v jednoduché pozici, držet tělo vzpřímené a praktikovat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.6-7

"Upnout životní vzduch a mysl na jeden ze šesti okruhů oběhu životního vzduchu v těle a takto soustředit mysl na transcendentální zábavy Nejvyšší Osobnosti Božství se nazývá...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.4-5

"Jeho zásadami má být nenásilí a pravdomluvnost, nemá krást a má být spokojen s takovým vlastnictvím, jaké nezbytně potřebuje pro život. Má se vyhýbat sexu, žít v odříkání,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.28.2-3

"Člověk má vykonávat své předepsané povinnosti, jak nejlépe umí, a vyhýbat se plnění povinností, které mu nejsou určeny. Má být spokojen s tím, co získá milostí Pána, a uctívat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.9

"Člověk má rozlišovat prostřednictvím poznání duše a hmoty. Nemá se bezdůvodně ztotožňovat s tělem, a být tak přitahován tělesnými vztahy." Śrīmad-Bhāgavatam 3.27.9

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.13.54

"Ten, kdo ovládl polohy sedu (jógové asany) a dýchací cviky, může obrátit své smysly k Absolutní Osobnosti Božství a získat tak imunitu vůči znečištění kvalitami hmotné přírody...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 1.5.34

"Když jsou veškeré činnosti člověka zasvěceny službě Pánu, tytéž hmotné činnosti, které způsobily jeho trvalé otroctví, se stanou prostředkem ke zničení stromu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.3.51-52

"Můj milý králi, i když je Kali-yuga oceánem chyb, má přesto jednu dobrou vlastnost: pouhým zpíváním Hare Krišna mantry lze dosáhnout osvobození z pout hmoty a odejít do...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.29.15,17-19

"U toho, kdo stále medituje o Mé přítomnosti ve všech osobách, velmi brzy zmizí špatné sklony k soupeření, závisti a zneužívání spolu s falešným egem." "Dokud oddaný...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.41-44

"Nĕkteří yogī různými metodami zbavují tĕlo nemocí a stáří a udržují je stále mladé. Praktikují tedy yogu, aby získali hmotné mystické dokonalosti." "Ti, kdo vládnou...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.27-28

"Nicménĕ dokud osoba neochvĕjnou oddanou službou Mnĕ ze své mysli beze zbytku neodstranila veškeré znečištĕní hmotnou vášní, musí se pečlivĕ vyhýbat stykům s hmotnými kvalitami,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.28.23

"Když takto osoba pomocí logiky schopné rozlišovat jasnĕ pochopí jedinečné postavení Absolutní Pravdy, mĕla by zkušenĕ zamítnout mylné ztotožnĕní se s hmotou a na kousky rozsekat...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.25.34-36

"Mudrc, který se oprostil od veškerého styku s hmotou a není zmatený, by si mĕl podrobit své smysly a uctívat Mĕ. Mĕl by překonat kvality vášnĕ a nevĕdomosti tak, že se bude vĕnovat...

ČÍTAŤ VIAC