fbpx
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.71-72

Když člověk spí, žádná jeho hmotná tělesná složka — životní energie, poznávací a činné smysly, mysl ani inteligence — ho nemůže probudit. Může být probuzen, jedině když mu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.7.11

"Uvedením původních kvalit v neprojevené hmotné přírodĕ do činnosti vzniká mahat-tattva. Z mahat-tattvy povstává prvek falešné ego, které se dĕlí na tři aspekty. Toto trojí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.6.69

"Jako vládce jsi osobnĕ přítomen v srdcích všech pohyblivých a nehybných živých bytostí, které zcela závisejí na Tvé ochranĕ. Ve skutečnosti oživuješ a uvádíš do pohybu jejich...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 12.4.23

"To samotná Absolutní Pravda se projevuje v podobĕ inteligence, smyslů a objektů smyslového vnímání a je jejich konečným základem. Vše, co má počátek a konec, postrádá podstatu,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.14.18

"Můj milý Uddhavo, pokud si Můj oddaný nepodrobil úplnĕ své smysly, mohou ho sužovat hmotné touhy, ale díky jeho neochvĕjné oddanosti Mnĕ ho smyslový požitek...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.13.11

"Ten, kdo neovládá hmotné smysly, podléhá hmotným tužbám a je zmatený silnými přívaly kvality vášnĕ. Tato osoba koná hmotné činnosti, i když jasnĕ vidí, že povedou k budoucímu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.10.31

"Hmotné smysly vytvářejí hmotné činnosti, zbožné či bezbožné, a kvality přírody uvádĕjí hmotné smysly do pohybu. Živá bytost, která je zcela pohroužená ve hmotných smyslech...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.9.27

"Muž, který má mnoho manželek, s nimi zažívá neustálé útrapy. Má na starosti jejich zaopatření, a tak ho všechny ty ženy neustále tahají na různé strany, neboť každá si chce...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.21

"I když si může človĕk podrobit všechny ostatní smysly, dokud si nepodrobil jazyk, nedá se říct, že své smysly ovládl. Pokud ale ovládá jazyk, rozumí se, že má plnĕ ovládnuté...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.8.7

"Toho, kdo se nenaučil ovládat své smysly, okamžitĕ upoutá pohled na podobu ženy, která je výtvorem matoucí energie Nejvyššího Pána. Svůdnými slovy, koketními úsmĕvy a smyslnými...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.6.17

"Ó Pane, jsi svrchovaný stvořitel tohoto vesmíru a konečný vládce všech pohyblivých i nehybných živých bytostí. Jsi Hṛṣīkeśa, nejvyšší vládce všech smyslových činností, a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.3.45

"Pokud se nevĕdomý človĕk, který neovládl hmotné smysly, neřídí védskými příkazy, zcela jistĕ propadne hříšným a bezbožným činnostem. Jeho odmĕnou tak bude opakované rození a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.49

"Hmotné tĕlo je v hmotném svĕtĕ vždy podřízeno rození a rozkladu. Životní vzduch (prāṇa) je sužován hladem a žízní, mysl je vždy plná obav, inteligence touží po...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.63.40-41

"Osoby pohroužené v oceánu hmotného utrpení se nĕkdy vynořují k hladinĕ a nĕkdy se ponořují, neboť je jejich inteligence zmatená Tvou māyou, a jsou plnĕ připoutané k dĕtem,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.10.16

“Chudý člověk má neustále hlad a touží mít dostatek jídla, a postupně se tak stává slabším a slabším. Nemá energie nazbyt, a proto jsou jeho smysly automaticky umírněné. Díky...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 10.4.38

“Stejně jako nemoc, která se zanedbá v jejím počátečním stádiu, přeroste později v akutní a neléčitelnou, nebo smysly neovládnuté na začátku se stanou později neovladatelnými,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 8.19.21

"Nejvyšší Pán řekl: Můj milý králi, ani souhrn všeho, co je ve třech světech a je příjemné smyslům, nemůže uspokojit toho, kdo své smysly neumí...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.41

"Transcendentalisté s rozvinutým poznáním přirovnávají tělo, jež bylo vytvořeno na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství, ke kočáru. Smysly jsou jako koně; mysl, vládce smyslů, je jako...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest