Kategórie: Pojmy

Ako by si definoval Boha?

Tak ako sa definuje On Sam vo Védach, v Bhagavad-Gíte a i. napr. http://www.vedabase.com/sk/bg/10 Naša snaha definovať Ho pomocou našich špekulácií a nedokonalých zmyslov je veľmi naivná. Vôbec snaha poznať Ho úplne by znamenala, že ho chceme dať pod seba, rozobrať. Lenže problém je ten, že on je...