Zoznam: B

bhakti-mārga

Cesta rozvíjania láskyplnej oddanosti Pánovi Kṛṣṇovi (Najvyššej Božskej Osobe).

bābā

ten, kto zotrváva sám na jednom mieste a žije meditáciou, odriekaním a askézou.

Bakāsura

démon v podobe veľkej volavky, ktorý sa pokúsil zabiť Kṛṣṇu.