Zoznam: D

dhotī

tradičné indické rúcho pre mužov

dāna

rozdávanie milodarov, jedna zo šiestich povinností.

Dāmodara

Pán Kṛṣṇa pri svojej zábave, keď bol spútaný matkou Yaśódou.

Dattātreya

čiastočná inkarnácia Pána Viṣṇua, zjavil sa ako syn Atri muniho.

Devahūti

dcéra Svāyambhuvu Manua. Bola matkou Pána Kapilu manželkou Kardamu Muniho.

Dhanvantari

inkarnácia Najvyššieho Pána; je otcom vedy o lekárstve.