Zoznam: E

Ekādaśī

Jedenásty deň po splne alebo nove, určený najmä na zvýšenie duchovných aktivít. V tento deň sa oddaní sústreďujú na načúvanie a ospevovanie Kṛṣṇovej slávy; pôstny deň

éter

jeden z piatich prvkov, z ktorých sa všetko skladá (niekedy nazývaný aj akáša) „Zem, voda, oheň, vzduch, éter, myseľ, inteligencia a falošné ego — týchto osem prvkov tvorí Moje oddelené hmotné energie.“ (Bg. 7.4)