Zoznam: H

haribol

pozdrav; dosl. spievaj sväté mená Hariho

Harā

Rādhā; energia Najvyššieho

Hari

meno Osobnosti Božstva, Najvyššieho Pána, ktorý odstraňuje všetky prekážky duchovného pokroku.