Zoznam: I

ISKCON

Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Kṛṣṇu. (International Society for Kṛṣṇa Consciousness)

īśitva

schopnosť ovládať druhých, jedna z mystických dokonalostí.

Īśā

Najvyšší Pán, ktorý je zvrchovaným vládcom.

Īśvara

Vládca; Kṛṣṇa je Parameśvara, Najvyšší Vládca.

impersonalizmus

Impersonalizmus je neosobné poňatie Boha. Filozofia ktorá uprednostňuje neosobný princíp ako základ všetkého. Tiež je označovaná aj ako Májávádský prístup. Máyá je ilúzia, teda to čo nie je. Tento prístup sa podľa Sanátana-Dharmy považuje tiež za úpadkový. Už dávno filozofia a argumentácia skúsených áčárjov vyvrátila tento pohľad na...