Zoznam: J

japa-mālā

ruženec so 108 guľôčkami, používa sa na japa-meditáciu

Jaya rādhā-mādhava

krásna báseň, ktorú napísal Bhaktivinoda Ṭhākura a ktorá sa zvykne spievať pred každou prednáškou jaya rādhā-mādhava kuñja-bihārī gopī-jana-vallabha giri-vara-dhārī yaśodā-nandana vraja-jana-rañjana yāmuna-tīra-vana-cārī Preklad: Pán Krišna je milencom Rādhy a vykonáva mnoho ľúbostných zábav vo vrindávanských lesoch. Je milencom gopī z Vraji a pozdvihol mohutnú horu zvanú Govardhana. Je...

jaya

zvolanie, ktoré znamená: „Všetka sláva Tebe!“ alebo „Víťazstvo patrí Tebe!“ alebo meno jedného z dvoch strážcov brány na Vaikuṇṭhe – Jaya a Vijaya

jāta-karma

očisťujúci obrad, vykonávaný pri narodení dieťaťa.

Jaya a Vijaya

dvaja strážcovia brány na Vaikuṇṭhe, duchovnej planéte na ktorej sídli Śrí Viṣṇu, ktorí zohrali úlohu v jeho zábavách v našom vesmíre ako démoni Hiranyaksha a Hiranyakashipu.

jñāna-kāṇḍa

[džňána-kánda] Časť Véd obsahujúca teoretické poznanie týkajúce sa väčšinou Brahmanu, neosobného aspektu Absolútnej Pravdy.

Jagannātha

Pán vesmíru, meno Najvyššej Božskej Osobnosti.