Zoznam: L

laghimā

schopnosť stať sa neuveriteľne ľahkým, jedna z mystických dokonalostí.

liṅga

jemnohmotné telo: myseľ, inteligencia a falošné ego.

līlā-śakti

Kṛṣṇova energia, ktorá pomáha uskutočňovať Jeho zábavy.

līlā-avatāri

nekonečné inkarnácie Najvyššieho Pána, ktoré zostupujú do hmotného sveta, aby prejavovali duchovné zábavy.

Lakśmī

Bohyňa šťastia, manželka Viṣṇua.

līlā

zábava, šport, alebo hra; v dualizme: činnosť Boha a jeho čistých oddaných, na rozdiel od bežných plodonosných činností – karmy.