Zoznam: M

muci

nečistý; obuvník; ten, kto sa stotožňuje s telom

Madhusūdana

Najvyšší Pán, Kṛṣṇa, ktorý zabil démona Madhua.