Zoznam: N

nitya-baddha

večne podmienená duša, ktorá je spútaná v hmotnom svete

Nalakūvara

syn Kuvéru prekliaty Nāradom Munim, aby sa narodil ako strom. Nakoniec bol vyslobodený Pánom Kṛṣṇom.

Nara-Nārāyaṇa

inkarnácia Pána Kṛṣṇu. Zjavuje sa ako dvaja mudrci učiaci vlastným príkladom askézu.

Narottama dāsa Ṭhākura

vaiṣṇavský duchovný učiteľ v postupnosti od Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Žiak Lokanātha dāsa Gosvāmīho. Zložil mnoho prekrásnych piesní v bengálčine, ktoré ospevujú Pána Kṛṣṇu.

Nityānanda

inkarnácia Pána Balarāma. Zjavil sa ako hlavný spoločník Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Nakula

Štvrtý z piatich bratov Pāṇḍuovcov.