Zoznam: O

Oṁ (oṁkāra)

ॐ — posvätný zvuk, ktorý zastupuje Najvyššieho Pána. Je zložená s troch písmen A – reprezentuje stvorenie, U – trvanie a M – ničenie, pri vyslovení týchto 3 písmen AUM vzniká zvuk ÓM, ktorý oṁkāra reprezentuje.