Zoznam: R

rati

pripútanosť, príťažlivosť; sexuálny styk; manželská láska

Ṛṣabhadeva

inkarnácia Najvyššieho Pána v podobe oddaného a kráľa. Svojím synom poskytol dôležité duchovné pokyny a potom sa vzdal kráľovstva a podstúpil veľkú askézu.

Rudrovia

expanzie Pána Śivu, ktorý ovláda hmotnú kvalitu nevedomosti.  

rāga-mārga

Cesta spontánnej lásky k Bohu. Je to špecifický stupeň, ktorý patrí pod bhakti-mārgu – cestu oddanosti Pánovi Kṛṣṇovi (Najvyššej Božskej Osobe).

rākṣasa-gaṇa

človek narodený v rodine démonov, ktorí jedia ľudí alebo vykonávajú podobné ohavné činnosti.

rasātala

najnižšia planéta v najnižšom planetárnom systéme (pātāle) tohoto vesmíru.

Rohiṇī

jedna z manželiek Vásudeva, ktorá neskôr žila pod ochranou Nandu Mahārāja. Je matkou Balarāmu.