fbpx
logo

Vyfiltrujte si slovník podla abecedy

A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Y
Z
Savitṛ

meno poloboha Slnka, obsiahnuté v...

śravaṇa

naslúchať, počúvať

svayam-bhagavān

Pôvodná Najvyššia Osoba

śuci

čistý, biely; brāhmaṇa

sāṛī

tradičné indické ženské šaty

Śukadeva Gosvāmī (Vaiyāsaki)

veľký oddaný, syn Vyāsadevu....

sura

poloboh; oddaný, zbožný človek.

sāyujya

oslobodenie splynutím s duchovnou...

Ṣad-aiśvarya-pūrṇa

Najvyšší Pán, ktorý v plnej mire...

sādhu-saṅga

spoločnosť svätých osôb.

svāṁśa

úplná expanzia Najvyššieho Pána,...

siddha

dokonalá osoba, mystik.

sādhana

počiatočná fáza oddanej služby,...

sakāma-bhakta

oddaný, ktorý má hmotné túžby.

svarūpa-vismṛti

zabudnutie svojho pôvodného,...

Siddhaloka

nebeská planéta, ktorej obyvatlia...

saṁskāra

Védsky obrad pre očistu ľudskej...

śravaṇaṁ

Načúvanie o Najvyššej Božskej...

Nanda a Sunanda

hlavní spoločníci Pána na...

sakhya-rasa

oddaná služba Najvyššiemu Pánovi...

śabda-brahman

transcendentálna zvuková vibrácia.

Pin It on Pinterest