Zoznam: Y

yamadūtovia

Poslovia Yamarāja, vládcu smrti, ktorí prichádzajú, aby vytiahli dušu v jemnohmotnom tele z hrubohmotného tela a odvliekli ju pred Yamarájov súd

yoga

dosl. spojenie; duchovný proces určený k spojení s Najvyšším.    

yojan

védska jednotka vzdialenosti rovnajúca sa 12,8 km.

yavana

človek nízkej triedy, obvykle so sklonom jesť mäso; barbar.

yukta-vairāgya

pravé odriekanie, pri ktorom je všetko využité v službe Najvyššiemu Pánovi.

yoginī

praktikant yogy ženského pohlavia.