fbpx
logo
Vedecké poznanie

Nikola Tesla a jeho inšpirácia védskou filozofiou

🕐 7 min

Veda má najlepšie uplatnenie, keď je v súlade s prírodou a vyššími princípmi univerza. Ak ich spojíme, môžeme objaviť skvelé technológie, ktoré sa môžu správne využiť len vtedy, keď je vedomie ľudí pripravené ich využiť pre vyššie duchovné ciele.

V dnešnej materialistickej dobe zvanej Kali-yuga vidíme množstvo rôznych technických zlepšení a objavov, avšak ľudia morálne, charakterovo a duchovne žijú stále v stredoveku a nevedia ich správne používať. Skôr sa ich snažia zneužívať pre vlastné egoistické zámery (kontrolu obyvateľov a pod.) či zmyslovo mentálny pôžitok jednotlivcov, ktorý ich v skutočnosti vnútorne nenapĺňa, ale iba hlbšie ponára do ilúzie a nevedomosti.

 

Nikola Tesla

Nikola Tesla bol významný konštruktér a vynálezca, ktorému sa za života nedostalo patričného ocenenia. Skonštruoval elektrické stroje a prístroje, napr. transformátor, žiarovku, rotačné magnetické pole a urobil základné objavy v bezdrôtovej telegrafii.

Dnes si povieme viac o jeho idei „voľnej energie“, známej aj ako „energia s nulovým bodom“, ktorá popisuje využitie látky, ktorá existuje všade okolo nás a môže sa premeniť na využiteľný zdroj.

To by nám poskytlo neobmedzený zdroj energie a prakticky by zničilo všetku chudobu na planéte. Aspoň toto bolo finálnym cieľom Nikolu Teslu. Vyriešil by sa tak nedostatok zdrojov a bohatstva, avšak sám si bol vedomý, že na dosiahnutie skutočného šťastia treba ešte niečo viac.

Väčšina ľudí je natoľko pohltená tým, čo sa deje vonku okolo nich, až úplne zabúdajú na to, čo sa deje v ich vnútri.

– Nikola Tesla

 

Vlastnosti priestoru

Vlastnosti priestoru ako takého boli popísané už v pradávnej védskej filozofii a odtiaľ sa dostali do východnej mystiky, rôznych starovekých civilizácií až po Descarta, Einsteina, Newtona a ďalších. Ľudia sú zvedavými bytosťami a naša snaha objaviť „čo je“ nikdy neskončí. Často sa však hlavne moderní vedci naivne spoliehajú na špekulatívne metódy poznávania,

Pôvodné dokonalé védske poznanie priestor nazýva éter (akáša):

Zem, voda, oheň, vzduch, éter (akáša), myseľ, inteligencia a falošné ego – týchto osem prvkov tvorí moje oddelené hmotné energie. Okrem tejto nižšej energie mám ešte inú, vyššiu energiu, zahŕňajúcu živé bytosti, ktoré vykorisťujú zdroje hmotnej prírody.

– Bhagavad-Gītā 7.4 & 7.5

Védy sú najstarším filozoficko-vedeckým učením na Zemi. Sú spísané v pradávnom jazyku Sanskrit. Viac tu – Sanskrit – pôvodný jazyk vesmíru a jeho božská podstata.

Už aj dnešná materiálna veda pomaly zisťuje, že materiálny vesmír ako základ toho, čo vnímame ako náš fyzický hmotný svet, nie je celou pravdou. Dnes fyzici rozpoznávajú, že fyzické atómy sú v skutočnosti tvorené vírmi energií, ktoré sa neustále otáčajú a vibrujú. Na najmenšej pozorovateľnej úrovni je hmotou energia a táto energia, ktorá existuje všade okolo nás, môže byť čerpaná a prípadne použitá pre náš prospech.

Kvantová fyzika zanechala veľa vedcov zmätených. Zistenie, že naša fyzická hmotná realita nie je v skutočnosti fyzická, môže byť dosť mätúce. Vedci začali skúmať vzťah medzi energiou a štruktúrou hmoty na prelome 19. a 20. storočia. To je približne doba, kedy bola myšlienka newtonovského hmotného vesmíru vylúčená z vedeckého poznania a nahradená skutočnosťou, že tzv. hmotná realita nie je nič iné ako ilúzia a že všetko vo vesmíre je vytvorené z energie – presnejšie z vibrácií.

atóm

 

Ak chcete nájsť tajomstvá vesmíru, mali by ste myslieť z hľadiska energie, frekvencie a vibrácií.

– Nikola Tesla

 

Vedci, ktorí skúmajú zloženie atómu, zaznamenávajú množstvo malých energetických vírov nazývaných kvarky. To je to, čo tvorí štruktúru atómu. Ak sa viac zameriate na fyzickú štruktúru atómu, neuvidíte nič hmotné – spozorujete fyzickú prázdnotu. Atóm nemá fyzickú štruktúru a teda fyzické veci skutočne nemajú žiaden pevný hmotný základ. Atómy sú vytvorené z neviditeľnej energie, nie z hmoty ako ju poznáme.

 

Ak vás kvantová mechanika v základoch nešokovala, ešte ste jej neporozumeli. Všetko, čo nazývame skutočné, je vytvorené z vecí, ktoré nemožno považovať za skutočné.
– Niels Bohr, dánsky fyzik

 

Napriek bezkonkurenčnému empirickému úspechu kvantovej teórie, samotný návrh, že to môže byť doslova pravdivé ako opis prírody, je stále vítaný cynizmom, nepochopením a dokonca hnevom (T. Folger, „Quantum Shmantum“, Discover 22:37 -43, 2001).

 

Prekonajte to a akceptujte nezvratný záver. Vesmír je nemateriálny – mentálny a duchovný.

– R.C. Henry, profesor fyziky a astronómie na univerzite Johns Hopkins.

 

Tesla, staroveká védska filozofia a vlastnosti priestoru

Videli sme veľmi zaujímavý trend (najmä v priebehu uplynulého desaťročia) súčasnej vedy, ktorá dobieha pradávne pochopenie skutočnej podstaty. Reality toho, ako funguje a ako s ňou môžeme pracovať, aby sme dosiahli zmenu na našej planéte. Ak by ktokoľvek označil zlúčenie duchovna a vedy za pseudovedu, znamenalo by to, že túto problematiku dostatočne nepreskúmal. Duchovné koncepty nášho starobylého sveta sa priamo prelínajú s dnešnou vedou a kvantovou fyzikou a Nikola Tesla si bol toho dobre vedomý.

Všetka vnímateľná hmota pochádza z primárnej substancie alebo z podstaty ne-hmoty nad pojmami, mimo nášho vnímania plniacej všetok priestor, akášu alebo svetelný éter, na ktorom sa prejavuje život dávajúci pránu alebo tvorivú silu, volaním po existencii v nekonečných cykloch všetkých vecí a fenoménov.
– Nikola Tesla (Najväčší úspech človeka, 1907)

Ako môžete vidieť, Tesla si uvedomoval staré védske koncepty a koreláciu, ktorú mali s vedou, na ktorej pracoval, používajúc védske pojmy v jazyku Sanskrit ako akáša a prána, aby popísal silu a hmotu, ktorá existuje všade okolo nás. Tieto slová pochádzajú z Upanišád (zbierky védskych textov).

Niet sa čo čudovať. Najstaršie vedecké objavy a vôbec základy modernej vedy sa nachádzajú práve vo Védach, viď náš článok Znovuobjavenie pokročilých védskych technológií.

Akáša je nezničiteľná, je to prvotný absolútny substrát, ktorý vytvára kozmickú hmotu a teda vlastnosti akáše sa nenachádzajú v materiálnych vlastnostiach, ktoré sú v určitom zmysle relatívne. Akáša je večne existujúca superfluidná realita, s ktorou sa tvorenie a ničenie nezlučuje.

Tesla mal priateľský vzťah so Swámim Vivekánandom (1863-1902) a pravidelne navštevoval jeho védske prednášky. Bol jedným z najslávnejších a najvplyvnejších propagátorov filozofie Védanty tej doby na Západe až do príchodu Šrílu Prabhupádu.

Tesla a Vivekananda

Vivekánanda napísal o Teslovi:

„Pán Tesla si myslí, že dokáže matematicky demonštrovať, že sila a hmotnosť sú redukovateľné na potenciálnu energiu. Chystám sa ho ísť pozrieť budúci týždeň, aby som videl túto novú matematickú demonštráciu. V tom prípade védska kozmológia bude podporená na najistejších základoch. Momentálne tvrdo pracujem na kozmológii a eschatológii Védanty. Jasne vidím ich dokonalé prepojenie s modernou vedou a po objasnení jedného bude nasledovať objasnenie toho druhého.“
– Swami Vivekananda (Kompletné diela, VV V., piate vydanie, 1347, s. 77).

Tesla začal používať sanskritské slová po stretnutí so swámim a po štúdiu východného pohľadu na skutočnú povahu reality a mechanizmov, ktoré riadia hmotný svet. Nakoniec ho to doviedlo k báze bezdrôtového prenosu elektrickej energie, známeho ako Teslov cievkový transformátor. Počas toho roka vyslovil nasledovné komentáre počas prejavu pred Americkým inštitútom pre elektrotechnikov.

„Po mnohé generácie budú naše stroje poháňané energiou, dostupnou v ktoromkoľvek bode vesmíru. Táto myšlienka nie je nová. V celom priestore je energia. Je táto energia statická alebo kinetická? Ak statická, naše nádeje sú márne; ak je kinetická – a toto vieme s istotou – potom je to len otázka času, kedy sa človeku podarí pripojiť svoje stroje k samotnému princípu činností prírody. – Nikola Tesla

„Swámi Vivekánanda dúfal, že Tesla dokáže preukázať, že to, čo nazývame hmotou, je jednoducho potenciálnou energiou, pretože by to zosúladilo učenie Véd s modernou vedou. Swámi si uvedomil, že v takom prípade by védska kozmológia mala byť potvrdená aj vedeckou obcou. Tesla pochopil sanskritskú terminológiu a filozofiu a zistil, že je to dobrý prostriedok na opísanie fyzikálnych mechanizmov vesmíru, ako sa javili jeho očiam. Patrilo by sa, aby sa tí, ktorí sa pokúšajú porozumieť vede, ktorá je za vynálezmi Nikolu Teslu, začali zaujímať o štúdium sanskritu a védskej filozofie.“
– Toby Grotz, Prezident, Wireless engineering

Koniec-koncov, tí najpoprednejší z moderných vedcov tak aj spravili – viac v našom článku Najvýznamnejší vedci a svetoví myslitelia hovoria o Védach. Rovnako jeden z najznámejších astrofyzikov 20. storočia, Carl Sagan, bol inšpirovaný Védami.

Patril medzi nich aj Albert Einstein, ktorý sa neskôr preslávil svojou teóriou relativity s javmi a zákonitosťami, ktoré sú vo Védach známe po celé miléniá.

Podľa všetkého, Tesla nebol schopný preukázať identitu energie a hmoty, aj keď indície tam boli. Jeho nezverejnené práce boli po jeho smrti zhabané CIA a doteraz veľká časť nebola vôbec zverejnená. Teslova vízia bezdrôtového prenosu elektrickej energie a voľnej energie bola odložená takmer na ďalších sto rokov. Čo nás privádza k našej ďalšej téme.

 

Čo dnes vieme o „voľnej energii“

 

,,Tieto koncepty boli preukázané v stovkách laboratóriách po celom svete a napriek tomu v skutočnosti nikdy neuzreli svetlo dňa. Ak by sa tieto technológie mali vypustiť celosvetovo na slobodu, zmena by bola závažná, bolo by to uplatniteľné všade. Objav týchto technológií je absolútne najdôležitejšou vecou, ktorá sa udiala.“
– Brian O’leary, bývalý astronaut NASA a profesor fyziky na Princetone

„Nie sú to len okrajoví vedci so sci-fi nápadmi. Sú to mainstreamové myšlienky, ktoré sa uverejňujú v mainstreamových žurnáloch fyziky a sú brané vážne veľkými investormi, armádou a NASA . Bol som vytiahnutý na lietadlové lode námorníctva a bolo mi ukázané, čo je to, čo musíme vymeniť, ak máme nové zdroje energie k poskytovaniu nových pohonných metód.  Späť v roku 1964 výskumník v Hughesovom Laboratóriu pod menom Robert L. Forward ukázal, že sa tam odohral konkrétny jav nazývaný Casimirov Jav, ktorý dokázal, že táto energia môže byť čerpaná.“

– Dr. Harold E. Puthoff

 

To je to, o čom Tesla hovoril, keď povedal, že človek „pripojí svoje stroje k samotnému princípu činnosti prírody“.

Sám Nikola Tesla sa opakovane vyjadroval, že jeho nápady a idey nepochádzali od neho, ale bol inšpirovaný vyššími silami a čerpal z akáše – jemnohmotného prvku, ktorý obsahuje všetky informácie.

Môj mozog je len prijímačom a vo vesmíre je jadro, z ktorého vieme získať vedomosti, silu a inšpiráciu. Ešte som neodhalil jeho tajomstvá, ale s istotou viem, že je.

– Nikola Tesla

Védy opakovane potvrdzujú existenciu akáše ako aj metód, ako z nej čerpať informácie pomocou pokročilých yógových praktík. Viac v našom článku Skutočná yóga.

Existuje pět hrubých prvků — země, voda, oheň, vzduch a éter (akáša). Existuje také pět jemných prvků — vůně, chuť, barva, dotek a zvuk. Poznávacích smyslů a činných orgánů je celkem deset — sluch, chuť, hmat, zrak a čich plus orgán řeči, orgány pro tvoření, cestování, plození a vyměšování.

Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.12 & 3.26.13

 

Je čas na zmenu

Naše súčasné metódy na získavanie energie ničia Zem. Ničia jej životné prostredie, ľudí a vytvárajú konflikty. Rýchlo sa blížime k času (ak už v tomto čase nie sme), kde potrebujeme zaviesť systémy na elimináciu používania fosílnych palív. To sa koniec koncov stáva hlavnou agendou západných krajín.

Prechody na iné zdroje energie sa nestávajú cez noc. Trvalo nám 100 rokov, kým sme prešli z dreva na uhlie a ďalších 100 rokov prejsť z uhlia na olej. Ale ďalší energetický prechod musí prebiehať rýchlejšie ako predchádzajúce a musí zahŕňať aj bezplatnú energiu. V opačnom prípade pôjde zas len o ďalšiu geopolitickú manipuláciu s cieľom mať ľudí pod kontrolou, decimovať strednú triedu a ubrať ľuďom ďalšie slobody.

Najdôležitejšie zo všetkého však nie je energetická či technologická revolúcia, ale revolúcia duchovná. Bez nej ľudia ostanú v područí materialistických konceptov a okrem zneužívania Zeme a jej zdrojov budú naďalej využívať a zneužívať jeden druhého. Taká je povaha ateistického materiálneho sveta. Recept na vyriešenie tejto situácie je obrátenie pozornosti na duchovno a metafyziku a uvedomenie si skutočnej povahy reality, ktorá operuje s pojmami ako duša, karma a reinkarnácia.

 

Deň, keď veda začne študovať nefyzické javy, bude dňom, keď v priebehu jedného desaťročia dosiahne väčší pokrok ako vo všetkých predchádzajúcich storočiach svojej existencie.

– Nikola Tesla

 

 

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by vás zaujímať

17.september 2017 Znovuobjavenie pokročilých védskych technológií

Staroveké védske texty neobsahujú len vysokú úroveň filozofického a duchovného poznania, ale tiež informácie...

ČÍTAŤ VIAC
26.jún 2012 Najvýznamnejší vedci a svetoví myslitelia hovoria o Védach

Mnohí z najväčších svetových mysliteľov Védy obdivovali ako ohromnú studnicu vyspelého poznania...

ČÍTAŤ VIAC
11.máj 2019 Všetko, čo nás učili, je inak (Teória všetkého, 2. časť)

V prvom článku sme si zhrnuli, ako vyzerá život materialistu. K tomu, aby som sa znova o kúsok priblížil k tomu,...

ČÍTAŤ VIAC

Pin It on Pinterest

Zdieľaj článok priateľom