“The Bull has supported the sky.” Yajur Ved: 4: 30 “The Bull has supported the sky.” Yajur Ved: 14:5

To je zlý preklad. Slovo "vrishabh" neznamená býk, ale "sila", alebo osobu, ktorá vlastní túto silu. Neskôr sa začalo používať homonymum k tomuto slovo, vo význame "býk", lebo ako vieme, býk je jedno z najsilnejších zvierat.

Čiže správny výklad tej mantry znie: "Ó všemocný Išvara (Krišna), ktorý prestupuješ celým vesmírom, vytvoril si a udržuješ Zem, stabilizuješ Slnko na svojej orbite, udržuješ všetky planéty a nebeské telesá na svojich dráhach, si ako spravodlivý kráľ, ktorý zabezpečuje, že všetko funguje tak, ako má. Toto je tvoja pravá povaha."

…okrem iného tento verš spomína gravitačnú silu, ktorá je jedna z energií Krišnu.
Odpovedz mi radšej, kedy na gravitáciu "prišli" na pokročilom západe? 😀

97500