Najnovšie články

Zdravie

“Najvyšší cieľ života môžeme dosiahnuť pokiaľ je naše telo zdatné a silné. Mali by sme preto žiť tak, aby sme mali vždy zdravú a silnú myseľ a inteligenciu, aby sme potom mohli rozlíšiť cieľ života od života plného problémov.” (Śrímad Bhagavatam 7.6.5) Brahmacarya sama o sebe je najlepší liek....

Odpútanie, askéza a odriekanie

“Zo všetkých živých bytostí, ktoré v tomto svete prijali hmotné telá, nemá tá, ktorej bola daná ľudská podoba, vo dne v noci ťažko pracovať len pre zmyslový pôžitok, ktorý je dostupný i pre psy a prasatá požierajúce výkaly. Človek sa má podrobiť askéze, aby dosiahol božského postavenia oddanej služby Bohu....

Sex – príčina nekonečného utrpenia

„Zo všetkých druhov utrpení a otroctiev plynúcich z rôznych druhov pripútanosti je najväčšie to z pripútanosti k ženám a blízkeho styku s tými, ktorí sú k nim pripútaní. “ (Śrímad Bhagavatam 11.14.30) Pretože zážitky zo sexu a nutkanie k nemu sú tak silné a vzťahy mužov a žien...

Brahmačárya (celibát)

Význam brahmacaryi   Brahmacarya v podstate znamená celibát.   karmaṇā manasā vācā sarvāvasthāsu sarvadā sarvatra maithuna-tyāgo brahmacaryaṁ pracakṣate   “Sľub brahmacaryi má človeku pomôcť celkom sa zdržať sexu vo svojom jednaní, slovách a v mysli – v ktorejkoľvek dobe, za akýchkoľvek podmienok a na akomkoľvek mieste.” (Yājñavalkya-smṛti, citované v Bg. 6.13-14)  ...

Vieme, na čom sme?

  Život je cesta, a pri každej ceste ide o to, stále napredovať. Musíme však presne vedieť, kam sa chceme dostať. Ak nevieme, kam chceme ísť, ako zistíme, že sme dosiahli cieľ? V súčasnosti často stretávame ľudí hľadajúcich niečo duchovné, ale väčšinou nevedia presne, čo hľadajú. Jedno indické príslovie vraví: „yato...

6 zásad dobrých vzťahov

Śrīla Rūpa Gosvami, svätec a učenec, ktorý žil v 15. storočí, hovorieval, že na to, aby sme vybudovali a udržali láskyplné vzťahy, treba dodržať šesť pravidiel: dávanie darov, ich prijímanie, dôverné otváranie mysle, pýtanie sa, prijímanie duchovného jedla a ponúkanie duchovného jedla.8 Držať sa týchto rád nedá veľa námahy a vytvárajú...

4 ašrámy (životné štádiá)

ŠTYRI ŽIVOTNÉ ŠTÁDIÁ (ĀŚRAMY)   Ak využijeme čas rozumne v tomto živote, budeme ho rozumne využívať vždy. Od toho, ako konáme v tomto živote, závisí naša budúcnosť. Podľa védskej kultúry možno život intelektuálov a duchovných rozdeliť do štyroch častí: prvé štádium je vzdelávacie (brahmacarya), ďalej nasleduje rodinný život (gṛhasta), tretie štádium...

Rovnováha

  Najlepšie je kráčať životom pokojne a vyrovnane – nebyť príliš ovplyvnený tým, čo sa nám stane. Mali by sme byť vyrovnaní, či sme bohatí alebo chudobní, či získame zlato a či len obyčajné kamene. Nemali by sme cítiť ani nenávisť, ani túžbu po výsledkoch svojej práce. Nemali by sme...

Štyri druhy inteligencie

Existujú štyri úrovne učenia sa, založené na našej inteligencii.   Úroveň 1: „Učí sa načúvaním.“   Každý vie, že riadenie automobilu pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky je nebezpečné a zakázané. Vieme, že keď užijeme omamné látky, zmysly, myseľ a inteligencia sú pod ich vplyvom, a my nedokážeme presne vnímať situáciu...

Mesiac

  Mesiac — Čandralóka (Candra-loka)   V dnešnej spoločnosti je verejne prijatý konsenzus, že v roku 1969, a aj neskôr, ľudia pristáli na Mesiaci. Podľa Véd je to ale prakticky nemožné. Pravdepodobne to bol jeden obrovský podvod a propaganda, ktorá vtedy vyšla na 30 miliárd dolárov. V tej dobe prebiehali technologické preteky medzi USA a...