fbpx
25. októbra 2020 Prabhupáda – Jediná živá sila dodáva všetky potreby všetkým živým bytostiam – 294 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Šesť bodov odovzdania sa Krišnovi – 293 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Dvanásť druhov ras nálad – 292 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Nájdite Zvrchovaného využitím poznania – 291 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Nechcem byť podriadený nechcem sa klaňať, To je vaša choroba – 290 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Keď sa naše túžby nenaplnia, rozhneváme sa – 289 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Ktokoľvek prichádza z Božieho kráľovstva je na rovnakej úrovni – 288 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Keď hovoríte o Bohu, viete aká je definícia Boha – 287 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Obnovte svoju pamäť, vašu lásku ku Krišnovi – 286 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Zvrátený odraz čistej lásky, ktorá existuje medzi vami a Krišnom – 285 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Jediným objektom lásky je Krišna a Jeho zem Vrindávan – 284 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Mojou prirodzenosťou je byť podriadený – 283 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Naším programom je milovať – 282 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Musíme nasledovať v šľapajách Ačáryov – 281 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Človek je zviera, ale rozumné zviera – 280 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Oddaná služba znamená očisťovanie zmyslov – 279 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – V skutočnosti sme slúžiaci majetok – 278 ČÍTAŤ VIAC
25. októbra 2020 Prabhupáda – Žiak je ten, kto prijal výcvik – 277 ČÍTAŤ VIAC