fbpx
26. novembra 2020 Prabhupáda – Impersonalizmus neprichádza v úvahu – 430 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Majavádská teória spočíva v tom, že Najvyšší Duch je neosobný – 429 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Dokonalý zdroj – 428 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Jeho jediným záujmom je jednoducho vedomie Krišnu – 427 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Sme zmätení všetkými tými svetskými problémami – 426 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Špeciálnou výsadou ľudskej bytosti je porozumieť, kto som – 425 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Duša sa líši od hrubého a jemno-hmotného tela – 424 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Ten, kto je učený nenarieka ani nad živým a ani nad mŕtvym telom – 423 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Možno urobili nejaké zmeny – 422 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Plne využite túto Védsku kultúru – 421 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Tak tvrdo kvôli vám pracujem, ale vy to nevyužívate – 420 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Priestupky, ktorým sa vyhnúť 6 až 10 – 419 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Desať priestupkov, ktorým sa máme vyhnúť pri spievaní Mahá mantry – 418 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Nemysli si, že si služobníkom tohoto sveta – 417 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Zasvätenie znamená tretie štádium vedomia Krišnu – 416 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Zasvätenie znamená začiatok činnosti – 415 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Šťastný v tomto aj v ďalšom živote – 414 POZERAŤ
26. novembra 2020 Prabhupáda – Jednoducho spievanie, tancovanie a jedenie sladkých guličiek – 413 POZERAŤ