Slovník pojmov

Savitṛ

meno poloboha Slnka, obsiahnuté v Gāyatrī Mantre

Acyuta

dosl. ten, kto je neomylný; meno Najvyššej Božskej Osoby

haribol

pozdrav; dosl. spievaj sväté mená Hariho

Harā

Rādhā; energia Najvyššieho