acarya (áčárja)

Áčárja (acarya) – duchovný majster; ideálny duchovný učiteľ, ktorí učí vlastným príkladom. Je to taký druh gurua – duchovného učiteľa, o ktorom sa predpokladá, že jeho životným poslaním je šíriť transcendentálne vedomie o Najvyššej Božskej Osobnosti. Príkladom takýchto veľkých osobností sú napr.: Madhvacharya, SRI Chaitanya Maháprabhu, Bhaktivedanta Swami Prabhupáda, a pod.

91112